Studiebesök i Kungsör och Kungsbacka.

På bilden syns Lars-Erik Petersson, v.ordf. i BFAB och bolagets
vd Michael Fors tillsammans med vår guid.
Åstorps kommunhus är för litet och har dessutom en alldeles för dålig arbetsmiljö. Det behövs därför en om och tillbyggnad av nuvarande kommunhus eller ett nytt kommunhus.
För att se hur man gått till väga i Kungsör, som flyttat in i en nybyggd våning med en avdelning och Kungsbacka, som byggt om hela sitt kommunhus, besökte kommunstyrelsens au och BFAB:s au dessa kommuner.
Från Centen var både Lars-Erik Petersson och jag med på studiebesöket. Det var intressanta guidningar på båda ställena och vi fick information, som vi kommer att ha nytta av, när vi planerar för vårt kommunhus i Åstorp
 

Landshövdingebesöki Åstorp

Skånes nya landshövding Anneli Hulthen besökte i veckan Åstorp på sin "eriksgata" i Skåne. Det var kommunalrådet Ronny Sandberg och chefen för samhälsbyggnadskontoret Camilla Ehrenflod, som presenterade vår kommun. Det var bl.a. kommunens utbyggnadsplaner, stenbrottet, naturreservaten, ensamkommande flyktingbarn och mycket annat som lyftes fram. Landshövdingen sade sig vara nöjd och att hon fått en positiv bild av vår kommun.
Fr.v. syns länsarkitekten, kommunch. Lena Stenudd Mårtensson, Ronny Sandberg,
landshövding Anneli Hulthen  och jag, som var med eftersom jag är v. ordf.
i kommunstyrelsen.

Moderat politiker åtalas

En moderat politiker i Ängelholm åtalas för inblandning i ett bygglovs ärende
och uppmanas ta time out fram till rättegången.
I Åstorp kan en moderat politiker bli dömd i både tingsrätt och hovrätt utan att
behöva ta time out.

Mysig kvinnofrukost på Sånnagården

I lördags 19/11 hade Centerkvinnorna höstens kvinnofrukost på Sånnagården. Värdinnan Marie hade dukat upp till en välsmakande frukost.
Ann-Christin och Tomas Montelius, årets kulturpristagare i Åstorps kommun, berättade sedan om de många olika verksamheter de haft. .Ann-Christin som skådespelare och journalist, Tomas bl.a som fotograf och bildkonstnär. En bredd som få kände till.Det var intressant och uppskattat. föredrag.
Dagen avslutades att man tittade på Sånnagårdens julutställning.

Frukostmöte i Kulturhuset

Dagens möte i kulturhuset samlade fler deltagare än tidigare. Den nya start tiden 07.30 är säkert mer publikdragande än som tidigare, då vi startade kl.  06.45
Efter en god frukost från Systrarna Buffè  så inledde chefen för räddningstjänsten med att berätta om samarbetet i Skåne Nordväst för att ha en effektiv räddningstjänst, men också om svårigheten, att rekrytera
deltids brandmän. Samhällsbyggnadschefen Camilla Ehrenflod  redogjorde för Åstorps utbyggnadsplaner och
om intresset från byggbolagen att få bygga i Åstorp.
Fritidschefen Per-Ola Hiller fick via en fyndig frågetävling fram att vi i Åstorp har 14 idrottsanläggningar, 115 föreningar, 12000 besökare i Kvidinge friluftsbad, Skåneleden har 10,5 km väg i vår kommun, idrottsplatsen har en yta på 53700 kvadratmeter, Man använder  årligen 1.400 kg gräsfrö och till sist Stenbrottet är 400 m x 700 m.
Sen var det dags att till jobbet.

Gruvhögen blir tillgänglig för allmänheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på senaste sammanträdet föreslå kommunstyrelsen
att inköpa Nyvångs gruvhög.
Det blir nu möjligt att genomföra ett av Centerpartiets krav i vårt valprogram " att ordna
vandringsleder på och runt gruvhögen". Det blir även möjligt att få en grillplats och en del annat.
Området kommer nu att bli öppet för allmänheten. Alla får möjlighet att gå upp på toppen
och nyvångsborna får ett efterlängtat fritidsområde., som tillsammans med gruvmuseet även
kan bli en turistattraktion 

Vem i Åstorp samlar på parkbänkar

När Hälsostigen i Åstorp invigdes utlovades att det skulle ställas ut en parkbänk så att den som önskade kunde vila sig när man gått halva vägen. Det dröjde med utsättningen av bänken och bl. a. på facebook efterlyste man den. Då tog jag tog kontakt med tekniske chefen, som såg till att bänken kom ut. Efter bara ett par dagar var bänken stulen och efter ytterliggare några dagar var ännu en bänk försvunnen och nu undrar man "Vem i Åstorp samlar på parkbänkar".

Intressant program på företagarträffen i Tingvalla

Måndagkvällens företagarträff samlade fyrtiotalet deltagare. Vi bjöds på intressanta anföranden. Först ut var kommunens näringslivsutvecklare Susann Cardell, som redogjorde för Svenskt Näringslivs ranking för Åstorps kommun. Sen var det Christer Andersson vd för 3Hus AB i Åstorp, som berättade om sitt företag och om den byggnation av två åtta våningshusen vid Storgatan som pågår och om den planerade bebyggelsen på tomten där Björnekulla industri i dag är belägen.
Efter kaffet var Anna Hansson, i dag HR chef för forskningsanläggningen ESS men tidigare HR chef för Sonny Sverige. Anna beskrev hur det var att jobba i en japansk koncern med global verksamhet. Vi fick beskrivet de stora kultur skillnader som råder mellan japansk och svensk företagsamhet.
På en fråga om vi kunde komma på studiebesök till ESS så blev svaret " Ja, men det är inte möjligt förrän 2020 för det är först då, som anläggningen är färdig.".
Som avslutning talade ordf. i Företagarna Ängelholm, Jacob Larsson, om Framtidsutsikterna för svenskt näring. På fem minuter tecknade han en positivbild för svenskt näringsliv de närmast kommande åren.
Avslutade gjorde v.ordf. i Företagarna Åstorp, Annica Vink, som talade om Företagandet i Skåne, men också om hur Företagarna och Centerns hade en samsyn på de flesta av frågorna som berör villkoren för svenska företag.
På bilden nedan syns Anna Hansson tillsammans med Jacob Larsson, ordförande för Företagarna i Ängelholm
men boende i Åstorp.
 
 

Pontus Pålsson fälls även i hovräten.

Pontus P fälldes i tingsrätten för grundlagsbrott eftersom han
brutit mot efterforskningsförbudet
Nu har hovrätten fastställt tingsrättens dom, dessutom skall Påhlsson
betala staten för  advokatkostnader i hovrätten med 23.000 kr.
Jag tar för givet att Pontus nu kommer att avsäga sig sin politiska uppdrag.

Vem stal parkbänken på Hälsans stig.

När Hälsans stig invigdes utlovades en bänk utmed leden, där de som önskade kunde rasta.
Bänken dröjde och efterlystes på facebook. Jag tog kontakt med tekniske chefen Jörgen Wallin,
som såg till att en bänk blev utsatt. Efter några få dagar var bänken stulen.
Nu får det bli en cementgjuten bänk.

Välkomna till Företagarträff

På måndag 24/10 kl 18.30. har vi Företagarträff i Tingvalla. Då kommer
Christer Andersson vd för 3-hus i Åstorp att berätta om företaget och dess
planer på bebyggelse i Åstorp.
Vi dricker en kopp kaffe tillsammans och sen kommer Anna Hansson Kalaris,
tidigare HR chef i Sony Sverige och från den 1/10 HR chef för forskningsanläggningen
ESS, att berätta om "Att arbeta i en japansk koncern med global verksamhet".
Programmet avslutas med att ordföranden för Företagarna i Ängelholm Jacob Larsson
och Annica Vink v.ordförande för Företagarna i Åstorp får fem minuter vardera,
att framföra sitt budskap. Ni är alla välkomna. Det behövs ingen föranmälan.

Arkitektförslag till Björnekulla Ås visades i Kulturhuset

I måndags 10/10 inbjöd kommunen till dialog om utformningen av
Björnekulla Ås, som är det gamla fruktindustriområdet.
Tre arkitektkontor hade fått i uppdrag och upprätta förslag på hur de ville
att det skulle utformas. Dessa visades nu för ett hundratal intresserade Åstorpsbor.
Många synpunkter framfördes och många positiva omdömen lämnades. En del
tyckte dock att där var för många höga hus och ville att det i området inte skulle
byggas högre än två vånings hus.
Ovan ett av de tre förslagen på Björnekulla Ås.
Nedan ett annat förslag.
  
 De tre byggherrarna Staffan Jeppsson, Midroc, Christer Andersson 3 hus och Michael Fors
Kvidingebyggen i samtal med två intresserade Åstorpsbor.
 

 

Kyrksöndag i kvidinge 9/10 kl. 14.00.

Traditionsenligt smyckar centerkvinnorna i Kvidinge sin kyrka med höstens alster
inför tacksägelsesöndagen. Efter gudstjänsten bjuder
centerkvinnorna på kyrkkaffe i församlingshemmet. Här finns en omfattande utställning
av äldre Kvidinge vykort, att bese.

LRF inbjöd kommunfolk till studiebesök

 I torsdags den 27/9 inbjöd LRF i Åstorp några av de ledande tjänstemännen i kommun
och två företrädare för varje politiskt parti i kommunfullmäktige till en busstur genom
kommunen och med studiebesök på tre gårdar. På vägen till första gården passerade vi
det markområde som vi kalla Åstorp nordöst och som i översiktsplanen är planerat för bebyggelse.
LRF är emot att åkermark bebygges.
Första gårdsbesöket var hos Lars Arvidsson, som har 105 suggor för smågrisproduktion.
Innan besöket hos smågrisarna  bjöds på kaffe och bullar med ost och skinka..
 
Nedan syns sugga med smågrisar. Av bilden framgår att grisarna
hade stort utrymme och halm i kättarna.

Nästa gårdsbesök var hos Christian Johansson i Syllstorp. En av mjölkbönderna i kommunen.
Christian har 170 mjölkkor och varje ko producerar c:a 10.000 l mjölk per ko. Ladugården är
byggt för lösdrift och det är robotar, som mjölkar korna. Varje dag har korna möjlighet att gå
ut i intilliggande täppor.
 
Fr.v. Sven-Olof Axelsson, Bertil Wemmert, Lars Arvidsson, Bo Johansson,
Christian Johansson och hans sambo Jessica Clausson.
Tredje gården vi besökte var Solslätts gård. På bilden ovan syns ägaren
Sven-Olof Axelsson i samspråk med vår nytillträdde integrationssamordnare
och chefen för samhällsbyggnadskontoret Camilla Ehrenflod framför gårdens såmaskin.
Gården är på 170 ha och merparten av den spannmål som produceras användes till gårdens
slaktsvinsproduktion.
Innan hemfärden bjöds vi på hamburgare , korv och bröd tillagat av närproducerade produkter
av kocken Anette Andersson. Jättegott, dessutom de som önskade fick opastöriserad  mjölk
till maten.
På bilden nedan Sven-Olof och Bertil Wemmert vid en av gårdens harvar.
Kommunfolket tackade för en intressant rundtur och vet nu lite mer om lantbruket i vår kommun
                                                                                                                                                               
 
 
 
 

Kriskledningsövning i kommunen

I tisdags var det krisledningsövning i Åstorps kommun. En krisledning är den organisation,
som träder i kraft för att leda kommunen, när den utsätts för en större påfrestning.
I organisationen ingår de tjänstemän,som har ansvaret i vardagen.
Därutöver finns en politisk grupp, i Åstorp bestående av fem personer varav jag är en.
Kl. 09.15 in ringdes jag till övningen. Vi fick öva efter ett tänkt scenario. En övning, som
säkert var nyttig, om vi en dag skulle hamna i en verklig krissituation.

RSS 2.0