Centerpartiet kommer aldrig att medverka till en bebyggelse på Söderåsens nordsluttning

Heiner Pålssons fastighet kommer att inköpas av Åstorps kommun. Dödsboet  som äger fastigheten var endast beredd att sälja hela fastigheten annars var centerns önskan att vi endast skulle förvärva marken på platån.
Den mark som kommer att planläggas för bebyggelse är endast den som ligger söder om fäladsmarken och trädridån. Marken som ligger på norrsluttningen är inte aktuell för bebyggelse.
Centerpartiet har alltid varit emot en bebyggelse på Söderåsens nordsluttning men för en bebyggelse på Björnåsplatån.
Vid gårdagens fullmäktigesammanträde hade Prisell (kof) ställt en fråga om varför inte köpet var med i budgeten.
Som vanligt var Prisell dåligt påläst och rörde dessutom in mycket som inte hade med den enkla frågan att göra.
Sandbergs svar till Prisell blev att det fanns 3 miljoner kronor avsatta till fastighetsinköp i budgeten.
ÄN EN GÅNG CENTERPARTIET KOMMER ALDRIG ATT MEDVERKA TILL EN BEBYGGELSE PÅ SÖDERÅSENS NORDSLUTTNING


I Åstorp finns mycket intressant att se -- och inte minst på Tomarp

                 Tommarp är alltid besöksvärt och så även denna dag då jag var där på vernisage .  Denna gång var det utställning av masker. Somliga masker var humoristiska, andra stilfulla, några i glas, några i plåt, papp eller tyg . Även alla de masker som användes i sommarens teaterstycke om Darwin fanns på plats. En verkligt sevärd utställning som jag rekommenderar Er att gå att se. Dessutom är slottscafét med sitt utsökta kaffe och hembakade kakor värt ett besök.

I måndags enighet om det mesta i bugeten. I går lades ofinansierade kostnadsförslag.

Vid behandlingen av 2010 års budget var majoritet och opposition i stort sett överens. Det som man var oense om var 1/1000 av kostnadsbudgeten.
I går vid kommunstyrelsens sammanträde vid behandlingen av arbetsutskottets förslag om staket runt bullervallen i Hyllinge var alla överens om detta. Därutöver föreslog m och fp att hela vallen skulle forslas bort.
En kostnad på 15-30 miljoner, vilket man borde tänkt på när man lade budgeten två dagar tidigare.
Det är valår till nästa år därför lämnar man ekonomin därhän och kommer med oppurtunistiska förslag utan kostnadstäckning. Om man nu vill att vallen skall tas bort förstår jag inte varför man vill att vallen skall omgärdas av staket.

RSS 2.0