Oppositionens budgetförslag ansluter i allt väsentligt till s och centerns förslag

Åstorps kommuns fullmäktige träffas på måndag 30/11. I dag har jag fått budgetförslagen från oppositionen. M,fp och kd har i driftbudgeten små ändringsförslag  i förhållande till s och c;s majoritetsförslag.De vill omfördela 790.000 kr. Detta i en kostnadsbudget på 700 miljoner.
Även sd:s buget har små skillnader jämfört med majoritetsförslaget De lägger ett besparingsförslag på c:a en miljon kr. Bl a vill man dra in en av de tre rektorstjänsterna  på Björnekullaskolan.
Vad gäller investeringsbudgen är det intressant att m,fp och kd vill tidigare lägga ett par av de projekt som centern drivit nämligen perrongen i Kvidinge, som skall möjliggöra tågstopp i Kvidinge och en cykelväg  från Åstorp till Hyllinge. Däremot har man ett mycket dåligt finansieringsförslag att ta bort 2,2 miljoner från förbättring av Storgatan i Kvidinge. I så fall mister vi lika mycket från Vägverket. En ombyggnad senare skulle vi själva få finansiera. Alltså ett urdäligt förslag. Vi kommer att se till att perrongen blir byggd och även cykelvägen, när ekonomin så tillåter. 

www.2grader.se ------ SKRIV UNDER UPPROPET

I stort sett alla är överens om att klimatfrågan är av avgörande betydelse för
kommande generationer. I december samlas världens ledare för att förhandla
om en ny internationell klimatöverenskommelse.
För att påverka politikerna pågår en kampanj  www.2grader.se
Var med och påverka - gå in på sidan - skriv under.


RSS 2.0