Hyllinge bättre än sitt rykteTillsammans med kommunalrådet Ronny Sandberg var jag i dag i Hyllinge för att titta på den nya lekplatsen och även
se om de åtgärder, som vidtagits vid bullervallarna gjort nytta.
Vi konstaterade att Hyllinge nu fått en väldigt fin lekpark med hög standard. Hoppas att den blir till glädje både
för förskolebarnen och andra.
Vad gäller vallarna så har de åtgärder, som satts in gjort stor nytta, men en del återstår. Förhoppningsvis kommer arbetet vara helt klart till nästa vår.


Ann-Louise och Ebba i tuff utfrågningI torsdags 24/9 var centerpartiet tillsammans med övriga partier i bildningsnämnden inbjudna av Lärarförbundet  till en diskussion om barnomsorg och skolfrågor i Åstoprs kommun. Centern representerades av v.ordf i nämnden, Ann-Louise Ekberg och ledamoten Ebba Hansson. Även jag deltog mot slutet av diskussionen och svarade på några  frågor, som berörde nästa års budget.
An-Louse och Ebba fick frågan om man 2010 skulle få ännu fler barn pr lärare än man har nu. Svaret blev att lärartätheten skall vara oförändrad vad gäller förskolan. Från förskollärararna framfördes även att de har alltför mycket administration och att man var mycket tveksam till att föräldrarna skulle bestämma hur många dagar pr vecka  15-timmars barnen skulle vara på förskolan.
Ann-Louise avslutade med att konstatera att vi har en väl fungerande barnomsorg med en fantastisk personal
och att det är viktigt för nämnden att ha en dialog med personalen. 

"Man är blott en mask" en sagolik föreställning om Darwin på Tomarps kungsgård


På bilden ser Du Tore Håkansson i rollen som "Darwin".

För 200 år sedan föddes Charles Darwin, vilket inspirerat Ola Paulsson till en fantastisk uppsättning, som handlar om Darwins liv.  Till sin hjälp har han en mängd statister i från Kvidinge hembygds förening. Föreställningen i fredags såg jag tillsammans med 150 andra. Vi var alla överens om att vi än en gång
fått se och höra något unikt och sevärt på Tomarp.
Innan föreställningen tog vi för oss av en jättegod buffé, som vi avåt på borggården. Många av oss tittade
även på den fina utställningen i magasinets sidobyggnad, som var lite i Darwins anda. Där finns krypande
pinnar, stora skalbaggar, levande möss och mycket annat.
 


I Åstorp finns mycket att se och göra. Har Du vandrat runt stenbrottet ?Det har jag gjort i dag. Om Du också kommer att göra det, starta gärna från makadamfabriken, gå
upp för stigen,
gå bort till "klinten" och Du får då den underbara utsikt som Du ser på bilderna ovan. Du har hela
Helsingborgslätten framför Dig och Du ser ner på Perslund och bort till gruvhögen i Nyvång.
 Fortsätt sedan runt stenbrottet och efter 35-40 minuter är Du nere vid Bäckagård.

På söndag (20/9) är det "kyrkoval". Gå och rösta !

På söndag är det val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet
är kyrkans riksdag.

Rösta får alla som är medlemmar i svenska kyrkan och har fyllt 16 år. Nytt för året är
att man får kryssa för tre av kandidaterna i varje val och jag tycker man skall utnyttja
den möjligheten. När det gäller kyrkofullmäktige så är det personer från den egna
församlingen som finns på listan och troligtvis känner Du eller känner till några av dem.
Kryssa för tre som Du tror är lämpliga företrädare för Din uppfattning.

Det finns olika nomineringsgrupper (partier) som går till val på olika program. En del
vill att kandidater till de beslutande församlingarna endast skall hämtas från kyrkbänken. 
Personligen anser jag att det finns
många kyrkligt intresserade, som inte går i kyrkan så ofta och om man vill fortsätta att
vara en öppen folkkyrka med många medlemmar, måste man också ha en öppen nominering
bland alla kyrkans medlemmar.
En annan "partiskiljande" fråga är om kyrkan skall ha kvar vigselrätten. Både mitt parti
centerpartiet och jag tycker att vigselrätten skall vara kvar hos kyrkan. Sen är det fritt om 
man väljer att vigas kyrkligt eller borgerligt. 
Vill Du veta mer gå in på  www.svenskakyrkan.se  

100 Centerseniorer på besök hos Splendor Plant AB


En av ägarna  till plantskolan, Sven Andersen, berättar om verksamhten. Foto Gunnel Wallin.

Den 9/9 inbjöd centerpartiet i Höganäs centerseniorerna i Nordvästskåne till träff med start vid lunch
på Tunneberga gästis. Efter att ha intagit en härlig lunch gick färden till Spendor Plant AB. Ett företag som
ägs av bröderna Bo, Sven och Nils Andersen. Affärsidén är att producera och sälja växter med prakt och
livskraft till kunder i partiledet. Årsomsättningen är 60 miljoner kronor. Antalet årsanställda är 30 st och säsongsanställda är ytterliggare 60.
Efter att Sven Andersen berättat om verksamheten blev vi guidade och fick vi  åka runt och bese delar av
anläggningen. En imponerande rundtur där fick se massor med blommor,buskar och träd av olika slag.
Efteråt bjöds vi på kaffe och Höganäs centerns Kjell Wallin tackade Sven Andersen för en trevlig dag och fin presentation av företaget.
   

Regeringen lämnar ett bidrag på 11.000.000 kr till Åstorps kommun

Alliansregeringen meddelade i dag att tio miljarder lånas upp och ges i bidrag till kommunsektorn för att värna välfärden och jobben. Tre miljarder till landstingen och 7 miljarder till kommunerna att fördelas i förhållande till antalet invånare. Detta fick jag reda på vid ett telefonmöte med centerns partisekreterare och centerns gruppledare i kommunerna en timme innan alliansens presskonferens.
För Åstorps kommun innebär det att man kommer att får 11 miljoner kronor i bidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningcheferna  arbeta fram ett besparingsförslag på 15 miljoner till budgetberedningen den 18/9.
En besparing i denna storlek hade givetvis inneburit neddragningar på alla områden och lett till personaluppsägningar.
Med dagens bidrag kan budgetberedningen minska de föreslagna neddragningarna och troligtvis  få en bibehållen kvalitet inom skola och äldreomsorg.

RSS 2.0