Centerförslag om matpolicy och närproducerat på väg att genomföras !

Centerpartiet lämnade i början av året in en motion till kommunfullm. om att kommunen
skulle fastställa en policy för kvalité och upphandling av mat och att upphandlingen
ska genomföras på ett sådant sätt att möjlighetrna att upphandla närproducerat ökar.
Kostchefen Ditte Sandström har berett ärendet. Bildningsnämnden beslutade den 25/8
att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar förslag till policy gällande kvalité och upphandling
i motionens anda samt göra en ekonomisk bedömning av förslaget.
Detta förslag trodde vi att det skulle finnas i allmän uppslutning kring, men så är
icke fallet fp och m röstade emot.


e.on -- och biogasen

Elgiganten e.on annonserar för närvaran för miljontals kronor  i svenska tidningar om sin
sattsning på  biogasproduktion  och gör samtidigt reklam för övergång till miljöbilar.
Detta är föredömligt. Det stämmer helt överens med min uppfattning om att vi på sikt
måste få bort bensinbilarna.
Med denna storsatsning, kan då någon förstå hur e.on kan tveka om att ha sin gasmack
kvar i Åstorp. Det kan väl inte vara så att biogasbilarna  bara skall finnas i storstäderna.
Vi får hoppas att deras miljösatsning på biogas är seriös Då måste gasmacken i
Åstorp vara kvar. 

Tre av fyra borgerliga partier har gemensamt valprogram

I går torsdag 19/8 presenterade folkpartiet, moderaterna och kd ett gemensamt
 valprogram på  kulturhuset Björnen.
Trots medverkan av deras höjdare från region Skåne och moderaternas lokala
riksdagsledamot så kom det mindre folk än vad Centerpartiet hade i tisdags,
när vi packade valsedlar. Vi var 33 som packade medan det till "allians mötet"
enligt tidningsuppgifter endast kom 30.
Enligt samma tidning så säger ULf G. Persson (m) att Centerpartiet efter valet 
gärna får ansluta sig, men måste då acceptera deras programförslag.
Ulf G. Persson tycks trivas i rollen som oppositionsråd för annars hade
han aldrig fällt ett så urbota dumt yttrande. Centerpartiet går bl.a. till val på
Vi vill att Dina skattepengar används med förstånd
då kan vi givetvis inte ansluta oss till ett program, som en folkpartistisk åhörare
betraktade som en löftesaktion.
Efter valet 2006 fick  de borgerliga partierna 14 mandat av 31 och ej heller
Socialdemokraterna fick egen majoritet och för att få en fungerande majoritet
inledde vi och S ett blocköverskridande samarbete för kommunens bästa
Inför detta valet har vi sagt,att får borgerligheten majoritet är vi
beredda att sätta oss tillsammans med fp, kd och m för att förhandla
fram ett  gemensamt program.
Får ingen av blocken egen majoritet är vi än en gång för kommunens
bästa beredda att göra en blocköverskridande överenskommelse.                                                         


Centerpartiet aktivast i debatten kring företagandet

Svenskt näringliv har haft Sifo till att undersöka vilka av de politiska partierna som varit aktivast i debatten
kring företagandet. Resultat av undersöknmingen är att Centerpartiet är klart överlägset de andra partierna.
Det gäller både på riksplanet och på det kommunala planet.
Vi har därmed svart på vitt att det är centerpartiet som är det aktiva partiet vad gäller
företagarnas frågor.


RSS 2.0