Politiska uppdragen i Åstorp allt färre efter varje mandatperiod

Med den nämndsorganisation fullmäktige fastställde i måndags så minskar antalet
förtroendemän med tjugotvå, 2006 försvann femtontalet uppdrag och 2002 minskade man
fullmäktige med tio ledamöter. En minskning med femtiotalet förtroende uppdrag på åtta år.
Ju färre förtroende valda ju sämre kontakt mellan politikerna och åstorsborna.


Moderater fällde förslag om Kultur-fritidsnämnd

Centerpartiet har alltid tyckt att kultur och fritidsfrågorna är så viktiga att det
behövs en egen nämnd för dessa frågor. Kommunens idéella krafter behöver denna
uppbackning. S delar sedan länge inte denna uppfattning. Gull-Britt Svensson (s)
från kulturbygden Kvidinge är dock en ropande röst i öknen och förstår
kultur och fritidsfrågornas vikt.
I kommunstyrelsen blev det majoritet för att inrätta en kultur och fritidsnämnd
men i fullmäktige försvann denna möjlighet när moderaterna Kroon, Hellman,
Malmberg och Zäther
röstade med socialdemokraterna.
Min förhoppning är att de konservativa krafter som är emot en förbättring inom
kultur och fritidsområdet skall bli utbytta så att vi blir fler som förstår kultur och
fritidsfrågornas betydelse för en attraktiv kommun.Kommunalråd och s-ordf. bröt överenskommelse med centern

Ett av förslagen från konsulten vad gäller ny nämndsorganisation var en Bygg och miljönämnd
med sju ledamöter. Vi är alla överens om att ha en sådan nämnd. Vi i centern tycker att det är
en viktig nämnd med frågor som intresserar många åstorpsbor. Vi ville därför ha elva ledamöter
 i denna nämnd
 I arbetsutskottet kompromissade jag med Ronnie Sandberg, Reino Persson och
vi blev överens om nio ledamöter, vilket även en enhällig kommunstyrelse beslöt.
När ärendet i går kom till fullmäktige yrkade Reino Persson på sju ledamöter och yrkade avslag 
på mitt förslag om nio. I efterföljande votering stöttades Reinos förslag av14 socialdemokrater
och dessutom av moderaterna Rolf Malmberg och Gösta Hellman.
Det innebär att fullmäktige med 16 röster mot 15 beslöt att byggg o miljönämnden skall ha
sju ledamöter, vilket innebär en mindre kontaktyta mot kommuninvånarna.
I min värld är jag van vid att man  håller ingångna överenskommelser. Jag är djupt
besviken på Ronny och Reino.


Vi vill ha bättre och mer närproducerad mat !

Carina Söderqvist och jag lämnade i går in en motion där vi krävde att maten som
serveras till barn och äldre i vår kommun skall vara av god kvalité och smaka gott.
Maten handlar inte enbart om att äta sig mätt. Mat är även glädje och njutning och
en viktig del av vårt kulturarv.
Vi vill ha en policy för kvalité och upphandling. Vad gäller upphandlingen så vill vi
att dessa uppdelas så att t.ex. äpple, tomater, potatis och grönsaker upphandlas var
för sig. Det ger möjlighet till upphandling av mer närproducerat och ger även
mindre företag en chans att vara med och lämna anbud.


Centerpartiet - alliansens gröna röst

Centerpartiet samlade i fredags och lördags ledande centerpolitiker från hela landet i Göteborg.
I från Åstorp deltog Carina Söderqvist och jag. Det var två mycket informativa dagar.
Vi fick bl a höra Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger berätta om framtidens gröna energimarknad. Han berättade även om Kinas stora satsningar på vindkraft och solenergi.
 Vi deltog även i seminarier om "att ta plats på internet- verktyg för valseger"
"kundval inom äldreomsoegen" och "förändrad upphandling av mat".
Maud Olofsson talade om "Centerpartiet-alliansens gröna röst". Stora satsningar på alternativ energi, satsningar på miljöbilar (inkl el-bilar). Satsningar för att få fler jobb, en flexiblare arbetsmarknad, underlätta för kvinnligt företagande och sänkta arbetsgivar avgifter för mindre företag var några av ämnena. Hon berörde även jämställdhetsfrågor och uttryckte då skepsis för att kvotera in kvinnor i företagsstyrelserna.
Hennes föredrag möttes av stående ovationer och alla var vi besjälade av att åka hem och sprida
Mauds entusiasm till alla våra medlemmar.

Centerförslag om kulturnämnd vinner gehör

Redan 2006 när kommunfullmäktige beslöt om en ny nämndsorganisation kämpade centerpartiet för att kommunen skulle behålla kultur-fritidsnämndenämnden. Socialdemokraterna och moderaterna var överens om att kulturnämnden skulle slås sammans med bildningsnämnden och så blev beslutet.
Centerpartiet anser att det behövs en kultur och fritidsnämnd bl a för att stärka de ideella krafter som jobbar i kommunens olika idrotts och kulturföreningar.
En ny organisationsutredning 2009 föreslog ej heller någon kulturnämnd. Av tillfrågade ledande politiker fick konsulten  förslag på en sådan endast från centerpartiet.
När ärendet kom upp i kommunstyrelsens arbetsutskott var jag ensam om att föreslå, att vi skulle inrätta en kultur och fritidsnämnd med elva ledamöter. I kommunstyrelsen inträffade det glädjande
att foklpartiet och delar av moderaterna nu ändrat uppfattning och stödde centerförslaget.
De föreslog dock att nämnden skulle ha sju ledamöter, men efter överläggningar enades vi om nio ledamöter.
Bakom detta förslag står 2 centerpartister, en fp, tre moderater, en sd och Gull-Britt Svensson (s).
Min förhoppning är att centerförslaget om en kultur och fritidsnämnd även skall samla en majoritet
i fullmäktige.


RSS 2.0