Grattis Ulf G. Persson

Ulf G. Persson, oppositionsrådet, överklagar beslutet om att Claes Jarlvi,
blivit utsedd till kommunchef. Grattis Ulf för jag tror Du får rätt, men det
får ingen praktisk betydelse. En bra sak kan man göra två gånger.
Efter det att de sökande blivit uthängda med namn och adresser väljer
vi Claes Jarlvi till kommunchef än en gång.


27/5 C-besök hos kostenheten

I går besökte Ann-Lousi Ekberg (bildningsnämnden), Lars-Erik Petersson(Björnekulla fastighets AB) 
och jag (kommunstyrelsen) kostenheten. Ditte Sandström chef för kostenheten berättade om
kommande satsningar på matglädje och hållbar måltidsutveckling samt om nytt centralkök.
Kommunen kommer att delta i projektet "fokus matglädje" där Hushållningssällskapet är
projektansvarigt och jordbruksverket är delfinansiär.
Målet med projektet är att man skall ta ställning för matglädje och hållbar måltidsutveckling.
Lyfta kökspersonalens teoretiska/praktiska kunskaper. Öka valfriheten och utbudet.
Egagera personalen i måltidsfrågorna.
Sen berättade Ditte om behovet av ett nytt centralkök. Centern har önskat att även Vidåsen
skulle bli tilllagningskök för maten till äldreomsorgen, men efter att ha hört att dit går endast
200 portioner och att mycket stora investeringar skulle krävas, medger vi att detta är inte
möjligt.
Klädda i plast från topp till tå gick vi runt i köksregionen. En intressant rundvandring där vi
kunde konstarera att personalen gör ett fantastiskt jobb trots att det är trångt och besvärligt.
Tack till Ditte och kökspersonalen för en intressant visning och för all information,
som vi har stor nytta av inför kommande beslut.

Valteknisk samverkan C, S och Mp.

Det ör nu klart att det blir en valteknisk samverkan melan Centerpartiet,
Socialdemokraterna och miljöpartiet. Detta innebär att i kommunstyrelsen
får S fem mandat, C får två  mandat och miljöpartiet får ett mandat.
S får sex ersättarplatser och C får en. Samma fördelning blir det i
socilalnämnden . I bygg och miljönämnden avstår S en ordinarie plats
till Mp och C behåller sin ordinarie och sin ersättarplats. 
I bildningsnämnden blir inga förändringar mot i dag, d.v.s. S får sex platser
och C får två platser med lika många ersättare.

I HD/NST om kommunchefen

I dagens tidning publiceras att Claes Jarlvi blivit utsedd till ny kommunchef
i Åstorp. Oppositionsrådet får stort utrymme varför han inte ville ha Claes
Jarlvi till ny kommunchef.
Jag har vid många tillfällen varit med och tillsatt chefer i olika sammanhang.
i kommuner, landsting, organisationer och företag.
Vid alla tillfällen jag varit med har man diskuterat sig fram till en lösning.
Även om inte alla har haft samma uppfattning har man efter beslut en-
hälligt ställt upp för den, som valts.
Vid valet av Claes Jarlvi fanns det en stark uppslutning från bl.a fack och
ledningsgrupp. Att oppisitionsrådet väljer att bryta mot praxis vid cheftillsätt-
ningen tyder på antingen orutin eller dåligt omdöme
.

NY KOMMUNCHEF UTSEDD

Kommunstyrelsen hade i kväll ett extra inkallat sammanträde för att utse en
ny kommunchef. Tre arbetsgrupper, en för politikerna, en för förvaltningscheferna
och en för facket, har intervjuat sex utvalda kandidater. I alla tre grupperna
var man överens om vilka de tre lämpligaste sökandena var.
Efter en gemensam överläggning blev man övers om att föreslå nuvarande
chefen för bildningsförvaltningen, Claes Jarlvi.
Vid dagens sammanträde begärde, M, Fp, Kd och Sverigedemokraterna att
ärendet skulle återremitteras till arbetsgruppen. Detta avslogs av en majoritet
bestående av S och C, därefter valdes Claes Jarlvi till ny kommunchef att
tillträda den 1/12.
Jag är helt övertygad om att vi kommer att få en förträfflig kommunchef,
som är en god ledare och som har förmågan att se till helheten.
Claes är dessutom utåtriktad och kommer att hjälpa politikerna att
sätta Åstorp på kartan.


Näringslivsdagar den 13 och 14 mars

Den 13/10 var det seminarium på Sundspärlan i Helsingborg. Flera yngre företagara berättade om
hur de hade lyckats. Även Företagarnas ordförande Jens Spendrup berättade om Spendrupsbryggeriet,
men också om behovet av en företagarvänligare politik. Han gav en känga åt moderaterna, när han
ironiskt konstaterade "att man vinner val på att kalla sig arbetarparti och inte tala om
företagarfrågor".
Han efterlyste lättnader för nyföretagsamheten.
Kommunikationschefen hos Svenskt Näringsliv, Tove Lifvendahl  framhöll att näringslivet framöver måste
vända sig direkt till valmanskåren för att bilda opinion för näringslivsfrågor och inte gå via partierna.
Den 14/10 var det det möjlighet till företagsbesök på flera håll i nordvästskåne. I Åstorp var det årets
företagare Fredrikssons åkeri, som hade öppet hus. Det var på morgonen jag tittade in och då var
det ett femtiotal personer från olika håll i nordvästskåne, som var på besök. Företagsledarna Stefan och
Peter Fredriksson presenterade sii företag på ett förtjänstfullt sätt och visade runt. Man presenterade
sina utbyggnadsplaner och framförde kritik mot kommunen för en långsam handläggning av byggärendet.
Tyvärr måste jag konstatera att detta är ett ärende, som gett kommunen mycket badwill och som borde
skötts bättre.

Abir invald av stockholmarna till riksdagen

abir
Abir Ahlsalani som inför EU-valet besökte Åstorp och blev mycket populär. Vi
hoppades att hon skulle kryssat sig in i parlamentet vilket hon inte lyckades med,
Nu har hon i stället invalts i riksdagen. Centerpartiet får i henne en kunnig och
och spännande riksdagsledamot. Vi säger grattis till Abir.

Sökande pågår !!!!!

Som alla vet så har kommunen f.n. en t.f. kommunchef och vi letar febrilt efter en
efterträdare till Göran Clausson. 48 har sökt tjänsten och sex har blivit utvalda till
intervjuer, som har ägt rum fredag, måndad och tisdag.
Nu håller vi på att smälta intrycken och i nästa vecka är vi föhoppningsvis överens
om den vi skall utse.

RSS 2.0