C:s valberedning tycker som C i Åstorp

Den omfattande processen för att komma fram till ett förslag på
ny partiledare i Centerpartiet är nu avslutad.
Valberedningen föreslår till ny partiledare Annie Lööf.
V.ordförande Anders W. Jonsson
Andre v. ordförande Anna-Karin Hatt.
Förslaget överensstämmer helt med det förslag som vi i
Åstorp skickade till valberedningen.

Utfrågning av "De tre A:n" i Malmö


Carina Söderqvist och Arne Malm framför foton på de tre partiledarkandidaterna
Anna-Karin Hatt, Annie Lööf och Anders W. Jonsson.

I onsdags var Carina, Arne och jag och lyssnade på Centerpartiets tre parti-
ledarkandidater. Vi fick träffa och lyssna till tre skickliga politiker, med små 
skillnader i det politiska budskapet.
Rätt intressant var att alla tre på frågan om vi skall ha kvoterad föräldraförsäkring,
svarade nej. Häromdagen beslöt en oenig partistyrelse att man tillstyrkte förslaget
Nu tror jag inte att styrelsen får igenom förslaget på stämman.
Centerterns valberedning ville ha in kommunkretsarnas förslag på vem man förordar
till ordförandeposten senast 27/8. Centerpartiet i Åstorp har medelat att man vill ha
till ordförande Annie Lööf, till förste v. ordförande Anders W. Jonsson och till 
andre v. ordförande Anna-Karin Hatt

Bullervallen i Hyllinge än en gång

Entreprenören Mattias Alp, ägare till Svensk Jordförbättring AB, blev i tingsrätten
dömd att betala Åstorps kommun 7,9 miljoner i skadestånd till Åstorps kommun
för att han levererade jordmassor av helt annan kvalité än som avtalats.
Alp överklagade domen, men fick inget prövningstillstånd. Domen har nu
vunnit laga kraft.
Kommunen kommer att via kronofogden jaga Alp för att få in skulden eller delar
av den. Chanserna är tyvärr inre så stora och utslaget är därför mer en
moralisk seger än en ekonomisk.


RSS 2.0