Veckan som snart gått

I veckan har vi haft både extra kommunstyrelse, kommunfullmäktige
och sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Både vid det extra kommunstyrelsesammanträdet och vid fullmäktige-
sammanträdetvar det dålig stämning.
Vid fullmäktige hade moderaterna en uppvisning hur man lyckas kasta
grus i maskinerit med att bordlägga eller återremittera äreden. Man
böver inte majoritet för att lyckas med dessa åtgärder. Det försinkar
ärendegången och skapar merarbete för våra tjänstemän
Sammanträdet med arbetsutkottet däremot visade,  att när den goda
viljan finns både bland majoritet och opposition, kan man nå
konstruktiva lösningar.

Moderaterna mobbar kommunchefen

För ett par veckor sedan beslöt vi för andra gången att anställa Claes Jarlvi,
som kommunchef i Åstorp. Anledningen att det blev en andra gång var,
att oppositionsrådet Ulf G. Perrsson överklagat det första beslutet eftersom
inte alla kommunstyrelsens ledamöter erhållit de sökandes ansökningshandlingar.
Ulf fick rätt. Denna gång var alla handlingarna på plats men nu begärde
moderaterna återremiss för man ville att att förvaltningen skulle efterhöra om
de sökande fortfarande var intresserade av tjänsten. Återremissen avslogs.
Nu överklagar Ulf G. än en gång.
Såväl personal som en majoritet av politikerna tycker att Claes Jarlvi är precis
den kommunchef, som Åstorp behöver.
Jag förstår inte vad Ulf är ute efter. Är det för han är oerfaren som kommunpolitiker,
att han har svårt för att acceptera ett i demokratisk ordning fattat beslut eller är
det för att moderaterna vill mobba vår kommunchef?

Vem blir kommunens personalchef?

Kommunens nuvarande personalchef Helen Ohlssonslutar sin tjänst i Åstorp
efter att ha fått tjänst i sin hemkommun Lund. Tänsten har varit utannonserad
och trettioåtta personer har sökt den. Fyra av dem var i fredags (17/12) 
kallade till intetervjuer. De fick träffa en politikergrupp, en tjänstemannagrupp
och en facklig grupp.
Av de kallade var två kvinnor och två män. Alla fyra skulle säkert kunna
fungera som personalchefer men det var två, som grupperna var överens
om, att de var mest lämpliga för Åstorps del. Referenser kommer att tas
in på dessa och därefter samlas grupperna åter för slutgiltigt ställningstagande.

Gammal kommunchef anställdes på nyttVid gårdagens kommunstyrelsesammanträde fanns inte många tunga frågor
men ändå varade sammanträdet nästan 5 timmar på grund av vissas
glädje över att höra sin egen röst.
Ett av ärendena var "överklagat ärende tillsättandet av kommunchef".
Den 18 oktober 2010 beslöt kommunstyrelsen anställa Claes Jarlivi, som
Åstorps kommunchef. Inför beslutet hade ansökningshandlingar
sekretessbelagts efter önskan från sökande. Ärendet överklagades av Ulf G.
Persson och den klagande fick rätt. Handlingarna skulle varit tillgängliga.
Beslutsprocessen fick därför göras om, denna gång med alla handlingar
på bordet.
Vid sammanträdet yrkade C och S att Claes Jarlvi skulle anställas.
Ulf G. Persson och Pontus Pålsson, båda M, föreslog att tjänsten skulle
utannonseras på nytt  och att Claes Jarlvi skulle tillförornas som kommunchef
tills en ny anställts.
Claes Jarlvi har fungerat utomordentligt väl som kommunchef och att följa
det moderata förslaget hade varit att grovt förolämpa honom och hade
troligtvis lett till, att han omedelbart sagt upp sig.
Duktiga medarbetare skall man vara rädd om. Majoriteten beslöt att än en
gång att anställa Claes Jarlvi.

RSS 2.0