Var vill vi bygga i Åstorp?

I går hade centern i Åstorp medlemsmöte, då Åstorps förre stadsarkitekt Johan Mogensen
och vår nuvarande Lena Rönning berättade för oss om de förslag till bebyggelse,
som finns inför översiktsplanearbetet i Åstorp.
Centerpartisterna är fortfarande emot en bebyggelse på Söderåsens nordsluttning,
men för en bebyggelse vid V. Broby kyrkby mot Nyvång och på Björnås.
Det finns dessutom en hel del tomter, där det kan byggas på i Åstorp, Hyllinge och Kvidinge
genom en förtätning av bebyggelsen.
Förslagen, som presenterades, kommer sedan att ytterliggare diskuteras, innan vi tar
beslut.
Kvällen förgylldes av att Ulla Persson bjöd på underbara kakor till kaffet.

En sann fröjd att besöka skolan i Nyvång

I går besökte jag skolan i Nyvång. Anledningen var att jag ville se det nya biblioteket.
som är avsett både för skoleleverna och för nyvångsborna. Nyvång har fått ett ljust,
fint och väl  fungerande bibliotek. Grattis Nyvång.
Jag hade även förmånen att gå runt i skolan tillsammans med rektorerna
P-O Gamestam och Marianne Björklund. Intrycket var att det är en lagom stor skola
med harmoniska elever. De uppsatta målen nås.
Skolan är tekniskt välutrustad med flera datorer i salarna
och "kanoner" i taket med möjlighet att få filmer och videos direkt från Awi-centralen
i Hässleholm. Vår lokala riksdagsledamot, som på insändarspalterna brukar beklaga
den dåliga tillgången på datorer i skolan har tydligen aldrig besökt Nyvång.


Tre avsägelser från moderater på fullmäktigelistan

Avsägelserna som skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde,
men som först nu har publicerats i HD/NST och därför blivit
allmänt omtalat.
Avsägelserna tyder på att den turbulens, som rått inom moderaterna
sedan valrörelsen, fortsätter,

Fokus Matglädje gäller nu i kommunens kök

I torsdags var jag på ett informationsmöte om bra mat i förskola, skola
och omsorg.Det var Hushållningssällskapet, som som stod för informationen.
Informationen var en del av projektet  "fokus Matglädje", ett projekt som till
stor del finansieras av jordbruksverket och som skall leda till ännu bättre
mat i skolan och äldreomsorgen.
Tidigare har personalen från centralköket och mottagningsköken fått en
två dagars utbildning. Några som jag träffade berättade om en bra
utbildning med många nya tips om bra mat.


Det går bra för Åstorps kommun

Kommunens bokslut för 2010 är nu klart och visar ett resultat på 32 miljoner.
Detta trots budgetöverskridande vad gäller försörjningsstödet och placerings-
kostnader. Den allt bättre konjukturen innebar att skatterna ökade med 9 miljoner
och arbetsgivaravgifterna var 4 miljoner lägre än beräknat.
Kommunen har under året investerat för 24 miljoener (avloppsnätet 2,7, ombyggnad
vattenverk 2,2, reningsverk o pumpstation 1,3 och fortsatt ubyggnad av Björnås 1,1 miljon).
Andra viktiga händelser under året är färdigställandet av äldreboendet i Astern och en
utökning av barnomsorgen med en avdelning i Kvidinge.
Det goda resultater är en följd av en god budgetdiciplin och ett gott jobb av alla
medarbetare
2011 blir ett tuffare år och mycket talar för att vi går mot ett nollresultat.
Överskottet under 2010 är därför välbehövligt
Jag tror att alla politiker
(även den lilla grupp, som alltid hävdar att Åstorp är
misskött) är glada och tacksamma över årets resultat.

RSS 2.0