Det finns bara två vindkraftverk i vår kommun !

I tisdagens HD kan vi läsa att det finns tre vindkraftverk i Åstorps
kommun. Detta är felaktigt, vi har endast två. Det finns ett verk i
Ausås, som är placerat nära gränsen till Åstorp. När Ängelholms
kommun skulle fastställa sin vindkratsplan fanns det i deras underlag
angivet att detta verk låg i Åstorps kommun, vilket troligtvis är
anledningenen till de felaktiga uppgifterna.

Maud avgår

Maud Olofsson har i dag meddelat att hon avgår som partiledare.
Ett partiledarskifte i god tid före valet 2014 var väntat och
nödvändigt. Jag hade föredragit att skiftet skett först 2011.
Min kandidat till den ledigförklarade posten är Annie Johansson.
Hon är kunnig, vältalig, duktig debattör och orädd. Egenskaper
som en partiledare måste ha.
Annie Johansson

Sen är det min uppfattning att den nya partiledaren inte skall
sitta i regeringen. Hon får då en friare roll och kan därmed på
ett bättre sätt
föra fram centeridéerna utan en låsning till
moderat politik.

S och M vill ha en större region

I region Skåne är det mycket, som kan bli bättre, men det blir inte bättre av
att göra regionen större genom att gå samman med  delar av Småland och Blekinge.
När region Skåne bildades genom sammanläggning av landstingen i Kristianstads län,
Malmöhus län och sjukvården i Malmö kommun fick vi en region med kulturell
samhörighet. Denna fördel finns ej i en utvidgad region.
Socialdemokrater och moderater, som nu förespråkar en större region, har alltid
kunnat enas när det gällt att centralicera, och även nu.
Ingen har hitintills påvisat ekonomiska eller verksamhetsmässiga fördelar med
den större regionen. Den högspecialiserade vården kan man samverka om
utan
ett samgående.Kvidingeprojektet en satsning på framtiden

Kvidingeprojektet är ett Leaderprojekt, som har som målsättning
att stärka besöksnäringen i Kvidinge genom att få till stånd  en
Kvidingeled, som sedan sammanbindes med Skåneleden.
I går hade projektgruppen sammanträde hos Sånnagården
och jag deltog som representant för Tomarps Kungsgårds
Vänner.
Monika Frisk från Näringsliv och destinationsutveckling i Hbg
berättade om sina erfarenheter från turitverksamheten och
menade att Kvidinge med sin historia ,sevärdheter och
intressanta företag har alla möjligheter att bli framgångsrika
med en utbyggnad av verksamheten kring turismen.

Nationaldagen i Perslund


Anita Sjöberg

Mycket folk hade samlats i Perslund för att fira nationaldagen och bl.a.
lyssna till bildningförvaltningens Anita Sjöberg. Hon höll ett lovtal till
Åstorp och sommaren och utbringade ett fyrfaldigt leve för Sverige.
Hon fick även överräcka årets kulturpris till Åstorps hembygsförening.
Ett välförtjänt pris.
Tidigare kulturnämnden och numera bildningsförvaltningen har till
vana att ofta dela ut kulturpriset till föreningar.
För min del tycker jag det är viktigare att många av de
funktionärer, som är verksamma eller varit verksamma får priset.
Mitt förslag till nästa års pris är tidigare ordföranden i Kvidinge
Hembygsförening
, Stig Jönsson.
Lions klubb genom Jan Alfredsson delade ut årets ledarpris till eldsjälarna
i Björnekulla brottarklubb, Carola och Tommy Falkman. Ett mycket
välförtjänt pris till två, som åter satt Åstorp på brottarkartan.

Göteborgsvarvet

Ett av mina barnbarn sprang härom veckan Göteborgsvarvet. Mer än 50.00 startade och
Emil kom i mål som 294 man. En fantastisk prestation, då han endast tränar ett par gånger
 i veckan på gymmet.
Sen är det trevligt, han tycks gå i mina fotspår, då han sprang varvet i gröna skor.

RSS 2.0