Vi har en svag opposition i Åstorps kommun !

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde var 2012 års budget den
viktigaste frågan. Majoriteten bestående av S och C lade fram en  budget,
visserligen inte med några större reserver, men dock i balans.
Det vanliga är att de partier, som är i opposition, lägger fram antingen
ändringsförslag eller en helt egen budget.
Så dock inte i år. Man hade inte kraften eller förmågan att lägga fram egna
förslag. Man (M, Fp, Kd och Sd) yrkade avslag på den föreslagna budgeten utan att ha
ett motförslag.
Detta får väl betraktas, som höjden av kreativitet.

Många kommuninvånare behöver ekonomiskt stöd

Av Åstorps invånare var det 4,9 %, som behövde ett ekonomiskt
bidrag av kommunen under 2010 och tar vi andelen av ungdomarna
var det 13,5 %.
Sv.kommuner och landsting delar in kommunerna i 10 grupper där
den socialekonomiska sorteringsnyckeln ger en indikation om den
relativa risken för ekonomiskt bistånd i en kommun jämfört med
landets kommuner i stort baserat på invånarnas arbetsmarknads-
anknytning, inkomst och utbildningsnivå.
Åstorp placeras i grupp 10, den grupp där det är som störst risk att
ekonomiskt bidrag behöver utbetalas.
Kommunens kostnader under 2010 var 994 kr pr invånare. En låg
summa jämfört med de flesta andra kommuner i grupp
10.

På studiebesök hos Åstorps poliserI går fick åstorpscentern chans att se polisens nya lokaler. Vi fick även träffa
stationschefen Marianne Pedersen, som berättade om polisens arbete i Åstorp.
Det blev tillfälle till många frågor och många synpunkter. Bl.a. diskuterades
ungdomsrånen vid stationen, buset i Kvidinge och polisernas synlighet i
samhället.

"Låt Din kommun bli en framtidskommun"

Detta var rubriken på en konferens, som jag var på i dag, som anordnades
av Svenskt Näringsliv. Det var en konferens med många duktiga föreläsare,
som lyfte fram saker, som kan bidra till ett bättre företagsklimat.
Man framhöll kommunens företagsklimats betydelse för kommunens
befolkningstillväxt.
Det var därför intressant att i den rapport som Svenskt Näringsliv beställt av
SCB om befolkningstillväxten i Sveriges kommuner fram till år 2035 så har
Åstorp ökat sin befolkning med 23 % till över 18000 invånare. Det var
bara Lomma och Kävlinge av Skånes kommuner, som hade en högre tillväxt.
Det
måste innebära ett gott betyg åt Åstorps företagsklimat.

Sifo: Centerpartiet 6,7 % (+1,5)

Ökningen i väljaropinionen betraktas av många som en Annie Lööf effekt.
Så är det givetvis också till en viss del, men de som har lyssnat till de två
andra nya ministrarna Lena Ek och Anna-Karin Hatt har säkert även
imponerats och påverkats av deras kunnighet och framtoning.

En festkväll med SFIPå bilden ses en buffé med maträtter från många länder som t.ex Albanien, Afganistan,
Storbrittanien, Ryssland, Nepal, Serbien och Litauen.

SFI-klasserna ( svenska för invandrare) hade i kväll sin novemberfest. Eleverna bjöd
på mat från sina hemländer. Fantastiskt god mat.
Kommunalrådet och jag hade förmånen att vara inbjudna och lät oss väl smaka av
de många rätterna ock kakorna.
De elever som läst färdigt sin kurs för att nå A,B, C eller D behörighet fick sina betyg
av rektorn.
Det var en  gemytlig kväll med mycket god stämning. Det märktes att lärarna är
populära bland sina elever och bidrar givetvis både till stämning och studieresultat.

Till våren startar Åstorps turistbyrå

Centerpartiet motionerade om att vi skulle inrätta en turistbyrå
i medborgarkontoret och det blev även fullmäktiges beslut,
men kommunen har ej levt upp till beslutet.
I fredags talade jag med vår nya turistansvariga Susann Eriksson.
Vi var helt överens om betydelsen av en turistbyrå och Susann
kommer att se till att medborgarkontoret är rustat för att vara
turistbyrå till våren.

Tågstopp i Kvidinge kommer att kosta 27 miljoner

Alla partier utom Sverigedemokraterna önskar att tågen mellan Hbg och
Hässleholm framöver skall göra uppehåll i Kvidinge för på och avstigande
resenärer. För att detta skall komma till stånd kräver Trafikverket, att
kommunen bekostar en  160 m lång perrong, som kommer att stänga av
Sånnavägen. Det krävs därför att Sånnavägen antingen lägges om och går
öster om biblioteket och  eller så gör man en plnfri korsning med
Sånnavägens nuvarande sträckning.
Vid gårdagens fullmäktige beslöts att man skall leda Sånnavägen öster om
biblioteket. Detta förslag är det som de flesta kvidingbor förordar stöddes i
omröstningen av S, C och Mp medan Fp, M och Kd röstade för att
Sånnavägen dras under järnvägen.
Kostnaden för det förslag som skall genomföras beräknas till 27,8 miljoner
meda oppositionens förslag skulle kostat 36,1 miljoner. Detta förslag är
dessutom helt orealistiskt då det  ger en höjd på 3,8 i tunneln, som
är helt otillräcklig för många av de bilar, som skall till och från företagen
på Sånnasidan. Det krävs en höjd på 4,5 m och då ökar kostnaden till
40 miljoner. Förslaget hade dessutom krävt att man fått riva hus och lägga om
trafiken på flera gator.
Gårdagens fullmäktige varade i 4,5 timmar och som vanligt var det Pontus
Pålsson, som talade mest utan att tillföra debattten något väsentligt.

RSS 2.0