Haganässkolan kan tänka sig vara en F-5 skola

I går torsdag besökte Ann-Louise Ekberg och jag Haganässkolan, där rektor
Ann Karlsson tog emot. Vi hade först en rundvandring på skolan. Skolan
är i behov av upprustning, men gör trots detta ett trivsamt intryck.
Enligt skolinspektionens rapport om skolan  känner eleverna en stor trygghet
och rektorn tyckte att detta är av stor vikt. Om skolan skall omorganiseras
vill hon gärna att skolan får fortsätta som F-5 skola eller bli en F-6 skola.
Jag kan då konstatera att alla elever i Åstorps skolor känner en stor
trygghet. Vi skall då kanske inte göra någon större omorganisation.

25/4 Centerseniorerna på träff i flygmuseet

Ängelholmscentern stod för värdskapet. Efter lunch visade Kjell-Erik Olsson,
som själv varit flygare, runt på museet. Han visade och beskrev alla de flygplan,
som varit baserade i Ängelholm. Han beskrev även den kommande huvud-
attraktionen, en flygsimulator där man sitter och flyger ut över Bjärehalvön.
Den måste jag prova nästa gång jag kommer till museet. 

Tingdalskolan vill bli en F-6 skola

Ann-Louise Ekberg, v.ordf. i bildningsnämnden och jag träffade i dag rektor Kerstin
Andersson, Tingdalsskolan. Hon påpekade att föräldrarna på Öster var mycket
nöjda, sedan man  nu fått nya lokaler i Björnåsskolan och därmed fått en
F-5 skola. Tvingas man gå tillbaka till F-3 kommer många föräldrar troligtvis att
sätta sina barn i andra skolor.

I går var det kommunfullmäktige

I går hade vi kommunfullmäktige. Den viktigaste frågan var kommunens årsredovisning.
I den efterföljande diskussionen gick  Margareta Pålsson, fullmäktigeledamot i Åstorp
och  ordförande i riksdagens utbildningsutskott, till storms mot utbildningsresultatet i
årskurs tre. Detta trots att hon vet att flertalet av de, som ej når uppsatta mål, kommit till
Åstorp under tre års perioden och de flesta från ett främmande land.
Dessutom är det så att våra skolor fick mycket beröm, när skolinspektionen var
i Åstorp bl a för den trygghet som våra elever känner. Inspektionen påpekade att
de inte brukade ge beröm men man gjorde nu ett undantag

Trevlig söndag hos ryttarföreningen


Ovan syns centerns Ann-Louise i samspråk med
Annica från Kullabygdens shop AB.


Centerns Ebba Hansson och tidigare världsmästarn i fyrspann Tomas Eriksson
efter att Ebba vunnit körtävlingen.

Ryttarföreningens lördagstillställning blev en trivsam fest. Föreningens
kuskar, där några tillhör världseliten hade tävlingar sig emellan.
Mycket sevärda. Ett tjugotal företag och organisationer visade sina
produkter eller presenterade sina idéer. Centerpartiet delade ut en
broschyr om hästnäringen. Sedan fick utställarna tävla i hästkörning.
Det var Göran Persson, Swedbank, Susanne Eriksson, kommunen
och flera andra som tävlade, men alla blev slagna av Centerns Ebba
Hansson.


Växeltelefonist i Örkelljunga klagar på åstorpspolitiker

Vid dagens sammanträde var ett personalärende, som gällde en politiker som
orsakat ett antal tillbudsrapporter uppe till behandling. Kommunchefen anmälde
ytterliggare ett tillbud, som anmälts av en växeltelefonist i Örkelljunga.
Ulf G Persson inlämnade in en skrivelse, som tog politikern i försvar och som
lade skulden på kommunledningen, som inte tagit kontakt med politikern.
Både kommunalrådet och kommunchefen påtalade att kontakter tagits.
Kommunchefens tjänsteskrivelse avslutades med: Det måste finnas respekt
och värdigt bemötande mellan förtroendevalda och tänstemännen för
att kunna utveckla Åstorps kommun.
Jag delar denna uppfattning.

Kvidinge vill ha en F-6 skola


På bilden ses rektorerna Tonny Laursen och Inger Möller, som avtackades efter att
pedagogiskt ha beskrivet förslagen om skolans omorganisation och Kvidingeskolans
möjligheter

Centerpartiet hade i kväll ett informationsnmöte om den omorganisation, som kommer
inom skolan. Rektorerna Inger Möller och Tonny Laursen redogjorde för de tre utred-
ningsförslag, som föreligger och redogjorde också för Kvidingeskolans goda möjligheter
att leva vidare som en F-6 skola. Alla var överens om skolans betydelse för bygden och om
det otänkbara i att bussa elever i årskurs 4-6 till Åstorp. Jag delar helt uppfattningen
att Kvidingeskolan kan uppnå sina uppsatta mål, som en F-6 skola.

Det blir som Annie Lööf vill.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf har länge hävdat att sänkta ingångslöner för undomar skapar fler arbetstillfällen för de unga. Nu har fack och arbetsgivare inom handels beslutat om höjda löner för i dag anställda men sänker ingångslönen med 25 % för nyanställda utan yrkes erfarenhet. Nu hoppas jag att detta leder till att fler ungdomar får jobb.

Nu har konstrundan startat

Klänning Birgitta SvenssonFoto Tomas MonteliusI går kväll var det start för den nordvästskånska konstrundan. Det är den största av de skånska konstrunderna och troligtvis även den kvalitativt bästa. I Landskrona otroligt vackra konsthall har rundans 148 konstnärer ställt ut ett verk vardera och i går kväll var det vernisage i hallen. Jag hade förmånen att få vara med och kunde konstatera att vår kommun har fem konstnärer, som klarar kvalitetskraven och får vara med. Det är keramikerna Anette Danielson-Dahlgren, Birgitta Svensson och Tomas Anagrius samt Karl Gustaf Dahlgren (måleri) och Tomas Montelius (foto).

3HUS har en ny bostadsdröm

Åstorpsföretaget 3HUS gick i veckan ut med en broschyr till de hushåll, som har en årsinkomst på över 300.000 kr, Man talade där om att "Vi har en ny bostadsdröm i Åstorp och Nyvång". I Nyvång gällde det två lägenheter i gamla biblioteket och i Åstorp gällde det bostadsrätter i kvarteret Resedan vid gamla Folkets hus. Hoppas att man får tillräckligt många intressenter.

Annie Lööf på stämma i Helsingborg

I lördags hade Centerpartiet i Skåne sin distriksstämma på Sundspärlan i Helsingborg. Centerns partiledare och Sveriges näringsminster Annie Lööf gästade stämman. Hon talade om partiets framtidsagenda till 2020. Centerpartiet skall arbeta för en politik, som är långsiktigt hållbar för Sverige. Hon tog även upp behovet av ett finmaskigare skyddsnät för de barn som är i behov av samhällets hjälp.

Kulturpris till Magreth och Ulf på Tomarps Kungsgård

Studieförbundet Vuxenskolan i nordvästskåne hade i tosdags sitt årsmöte. Då delade man ut 2012 års kulturpris till Magreth Anderberg-Fjellström och Ulf-Melvin Fjellström, Tomarps Kungsgård för deras insatser på Tomarp för kultur och miljö. Ett arbete som är till glädjeför många, inte minst oss nordvästskåningar. Ett mycket välförtjäst pris. De har vid det här laget fått många pris för sina insatser, men man fattas Region Skånes kulturpris.Jag får prata med mina kollegor i regione, för jag tycker det är högt på tiden att Ulf och Magreth får detta pris.

RSS 2.0