Fråga vid fullmäktige 12-08-27 "omsorg om äldreomsorg"

Vid fullmäktiges sammanträde ställde en moderat ledamot en fråga till soc.nämndens ordf. Gunilla Karlsson "Varför eller vad beror det på att Åstorps kommun inte har en äldreomsorgsplan fortfarande 2012" Gunilla Karlsson svarar att planen är på väg till kommunstyrelsen och kommer upp vid ksau vid nästa sammanträde. Svaret tog c:a en minut. På detta föjde en monolog av frågeställaren. på c:a 20 min. Detta är att missbruka möjligheterna att få ställa frågor till nämndernas ordförander.

Kommunfullmäktige 12-08-27

Vid måndagens fullmäktigesammanträde beslöts bl.a. i full politisk enighet
att även kommunens elever vid gymnasieskolorna fr.o.m. i höst skall ha avgiftsfria skolluncher. Däremot i frågan om utökad beläggning av asfalt på våra gator fanns två förslag dels C och S förslaget om en utökning av anslaget med 1,570 mkr medan Fp+Kd+M+Sd föreslog 2,7 mkr. Det är ganska märkligt att när 2012 års budget togs yrkade dessa partier avslag på budgeten för att den var underfinansierad men klarade inte av att lägga ett eget alternativ. Nu när allt pekar på att budgeten håller och att vi troligtvis får ett överskott på c:a 20 mkr, då vill de partier, som ansåg budgeten underfinansierad, mer än majoriteten fördela ut av överskottet.

Gunnar Bergdahl HD leker ledarskribent

Gunnar Bergdahl, kulturskribent på HD, är duktig framför allt när det
gäller film och foto. I lördagens HD använder han sitt utrymme på kultursidan till att leka politisk ledarskribent. Det är ett oseriöst påhopp på Annie Lööf, som endast kan komma från en frusterad person på den yttersta vänsterkanten.Annie Lööf uttalar sig om budgeten

Inför budgetförhandlingarna har Annie Lööf meddelat att Centerpartiet går med på att sänka bolagsskatterna även om man i första hand vill ha sänkta arbetsgivaravgifter. Man vill även bygga ut yrkeshögskolan och bygga ut lärlingsutbildningen. C vill även rusta upp järnvägsnätet och satsa på grön energi. I sin infrastruktursatsning satsar partiet även på de enskilda vägarna. . Vid förhandlingarna om budgeten gäller det Annie, att Du står på Dig och inte bli överkörd av finansministern.

Sänkta arbetsgivaravgifter i budgetförslag


Polisen gjorde ett bra jobb

Min döttrar och svärsöner bor vid Humlarpsvägen utanför Åstorp. En av dem är tillsammans med sin man på semester. I måndags eftermiddag blev jag kontaktad av LF-larm att deras inbrottslarm utlösts.
Jag körde omedelbart till deras villa och ser två män i villan. Tjuvarna flyr i en sportsbil. Jag larmar polisen. Efter ett tag kommer  poliserna Anders och Tomas från ängelholmspolisen. De gör en brottplatsundersökning och samlar in uppgifter. Vi konstaterar att en bärbar dator tagits. Efter fyra timmar får vi besked om att tjuvarna gripits i Halland. Bra jobat av polisen.

RSS 2.0