Vår nye personalchef kommer att heta Ola Falck

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens aretsutskott beslöt vi att
föreslå kommunstyrelsen att anställa Ola Falck, som ny personalchef efter
Helen Olsson. Falck har tidigare förordats av de personal och politikergrupper,
som intervjuat honom och andra sökande till tjänsten.
Falck är 45 år och har tidigare varit anställd som personalchef hos IKEA.
Efter att ha varit med och intervjuat honom är min bedömning att vi än en
gång har lyckats knyta en bra chef till vår kommun.

Centerpartister på besök hos Activa


Centerpartiet gjorde i kväll ett studiebesök hos Activa. Vi var 28 personer, som
togs emot av chefen för arbetsmarknadsenheten Roger Törnqvist och den
biträdande chefen, Kristina Månsson. Verksamheten presenterades och sedan
guidades vi runt i lokalerna.
Kommunens fastighetsbolag kommer med all sannolikhet att köpa fastigheten
av Trianon, som i dag äger fastigheten. På en fråga svarade Roger att han
tyckte det var viktigt att kommunen framöver äger fastigheten då en eventuell
förflyttning av verksamheten skulle vara mycket kostsam. Om man fått
vara kvar krävde nuvarande ägaren en stor hyreshöjning. Avicerat pris för
fastigheten kommer att innebära en oförändrad hyra för Activa.

Politiska reflektioner

I fredags hämtade jag handlingarna till det sammanträde, som kommunstyrelsesns au
skall ha på onsdag. På dagordningen finns bl.a. ett ärende om inköp av den fastighet
som inrymmer Activas lokaler. Jag tror att det blir en bred politisk enighet om detta
förvärv.
Ändå har förslaget lett till en insändare i lördagens HD eftersom Lennart Fredriksson (s)
i "S-märkt" skrivet att han helst sett att Activa inte behövts, men nu har vi den regering
vi har. Detta får Ulf G. Persson (m) till att skriva att Activa behövts både under tider
då s-regeringar styrt och då det vart borgerliga. Givetvis är det så och jag delar Ulfs
uppfattning att dagens regering satsar för att minska arbetslösheten, vilket kommer
Activa till godo.
Ett annat ärende som kommer upp på onsdag är ett överklagande av kommun-
chefstillsättandet. Det är Ulf G. Persson som står för detta överklagagande. Han har
givitvis sin fulla rätt, att överklaga vilka ärende han vill, men i detta fallet delar jag
inte hans uppfattning utan tycker han visar dåligt omdöme. Det innebär bara ett försök
till mobbning av kommunchefen.

Än en gång amatörkonst i kulturhuset

I fjor höstas var kulturhuset fullt med konst av amatörer. Konst som var till salu.
Det är fel att kommunen ställer lokaler till förfogande för försäljning av
konst, som utförts av amatörer.
Nu är det tydligen åter dags med en amatörutställning. Jag tycker fortfarandeatt
amatörerna skall få ställa ut, men inte sälja i samband med utställningen.
Utställningslokal bör vara biblioteket.


Ja till finanspakt men fortsatt nej till euron!

Jag har i i dag kl 08.10 suttit i telefonmöte med centerns v.ordf. Anders W. Jonsson.
Alla kommunkretsordförandena var kallade och anledningen var partiets ställnings-
tagande, att Sverige skall gå med i den europeiska finanspakten. Syftet med pakten
är att stärka budgetdiciplinen och den ekonomiska samordningen i EU för att på
så sätt främja tillväxt och sysselsättning.
Personligen tycker jag att det är viktigt att Sverige tar ställning för finanspakten
och jag stöder även till 100 % partiets ställningstagande till fortsatt nej till euron.

Erkänn staten Palestina

Centerföreträdare har de senaste dagarna föreslagit att Sverige skall godkänna
Palestina, som en egen stat. Nu hoppas jag att Centerpartiet lyckas få gehör för
denna uppfattning hos regeringens övriga partier.

Ingen bebyggelse på Ottosfält

I torsdags 12/1 när översiktsplanegruppen hade sammanträde krävde centern att
utredningsområde för bostäder nr 4 och 5 dvs Ottosfältsområdet och området
söder Tranarpsvägen skulle utgå. Både områdena är högklassig åkermark och vad
gäller bebyggelse på  Ottosfältsområdet skulle detta verkligen bryta mot det landskaps-
bildskydd, som råder vad gäller Söderåsens nordsluttning.
Glädjande var att Moderaterna har ändrat uppfattning i frågan och vi fick deras stöd,
varför förslaget till fullmäktige är att detta utrednninfsförslag ej är med.
Hoppas att vi lyckas få majoritet för förslaget även i fullmäktige.

RSS 2.0