Lärarfacket vill ha 10.000 kr mer i månaden

Lärarfacket hade i går inbjudit de poplitiska partierna till överläggningar. Vi fick bl.a. beskrivet hur administrationen tar allt mer tid från under- visningen. Min bestämda uppfattning är, att om vi framöver skall få fler att välja läraryrket måste här bli en annan tingens ordning. Även skolans organisationsutredning diskuterades och vi kunde konstatera, att det inte finns någon samsyn i denna fråga inom facket. Däremot var man helt överens om att det behövs en löneökning med 10.000 kr i mån för att åter göra läraryrket intressant.

Inger Möller föredrar F-6 skola i Kvidinge

I går besökte jag rektor Inger Möller i Kvidingeskolan. Jag frågade henne om hennes syn på utredningsförslagen vad gäller hennes skola. Hon berättade då, att hon skall sluta som rektor efter vårterminens slut, men hennes uppfattning var att F-6 klasser var bäst för Kvidinges del.

Många frågor i samma ämne

Vid måndagens fullmäktigesammanträde fanns ett flertal frågor. De flesta var från moderaterna, där det tycks ha urbrutit en tävlan, vem som kan fråga mest. Ulf G. Persson hade en intressant fråga om miljö och förmånsbilar i vår .kommun. Kommunen hade ju siktet inställt på en satsning på biogas-bilar. Tyvärr sabbade Eon detta genom att lägga ned sin gasanläggning i Åstorp Vad gäller el-bilar har utvecklingen gått långsammare än vi hoppats. De är än så länge både dyra och inte helt effektiva. Min förhoppning är dock att Åstorp inom en snar framtid skall inköpa sin första el-bil.

Klippan och Åstorp utökar samarbetet inom räddningstjänsten.

I måndags f.m. var Claes Jarlvi, Ronny Sandberg, Ulf G. Persson och jag i Klippan och träffade Klippans kommunstyrelses au samt representanter för räddningstjänsten. Klippan har bestämt sig för att inte gå med i det kommunförbund som planeras av Helsingborg och Änmgelholm. S och C i Åstorp är överens om att ej heller Åstorp skall gå med och då blir det så. Klippan och Åstorp har sedan tidigare gemensam chef för räddningstänsten och vi var nu överens , att ge kommuncheferna tillsammans med chefen för räddningstjänsten i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga ut sanmarbetet.

Årets företagare i Åstorp

I onsdags kväll hade Företagarna årsmöte och då omvaldes Claes Sjöland till föreningens ordförande. Senare hade man en fest för allmänheten, då man presenterade ett projekt, där elever från Campus med en utställning visade hur man skulle kunna utveckla Åstorp. Därefter blev det dags att utse Årets företagare. Det blev Tanja Persson ägare till Väsk &Barnvagnsaffären, som mycket välförtjänt fick denna utmärkelse,

Majoriteten vill ha kvar räddningstjänsten i egen regi.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 21/3 var frågan om samverkan  med Bjuvs kommun
om ett gemensamt reningsverk i Nyvång för Åstorp och Bjuv uppe till behandling.
Au var överens om att kontakta Bjuvs kommun i ärendet.
En annan fråga som behandlades var ett samgående med Helsingborg-Ängelholm
och kanske fler om en gemensam räddningstänst i Skåne Nordväst.
S och Centern tyckte att vi har en väl fungerande räddningstjänst i samarbete
med Klippan.
Den fungerar effektivt till en låg kostnad och därför finns det för
närvarande, inget behov av att gå in i ett kommunförbund för räddningstjänsten
M, på uppdrag av m,kd och fp reserverade sig till förmån för eget förslag om
att räddningstjänsten upphör som självständig enhet och går in i ett förbund med
Helsingborg och Ängelholm
. Inom Skåne Nordväst finns det sedan tidigare ett
fungerande samarbetsavtal


21/3 Ungsam får fler unga i arbete.

Kommunstyrelsens au m.fl. startade kl 08.00. på Solrosen i Astern där Alma Vrbanjac
och Jonas Alm redogjorde för projektet Ungsam, som i samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Skåne och Åstorps kommun arbetat målinriktat med
ett antal unga arbetslösa i Åstorp. Trots att projektet endast varit i gång ett halvår
har man redan nått positiva resultat.

20/3 Besök hos landshövdingen

I tisdags var kommunen inbjuden till landshövding Göran Tunhammar för
att tillsammans med representanter för övriga kommuner och länsstyrelsen 
ha en dialog om skånska åtgärder för att nå miljömålen.
Det var kommunchefen Claes Jarlvi och jag som representerade Åstorp.
Länsstyrelsen presenterade åtgärder för hållbara transporter, hänsyn
till havet, hushållning med mark och vattenresurser och hållbar konsumtion.
Den som vill läsa mer om miljömålen kan gå in på   www.skanesmiljomal.info 


Massiv uppbackning för F-6 skola i Nyvång

Vid centermötet i Nyvångs skola, då rektor P-O Ganestam redogjorde för
de tre olika förslagen till omorganisation av skolan. var alla för en f-6 skola
i Nyvång. En förälder, som själv gått i skolan i Nyvång och sedan som vuxen
flyttat till Ängelholm, köpte hus i Nyvång för att barnen skulle få gå i skola i
Nyvång. Blir det nedläggning eller indragning av klasser flyttar familjen från
Nyvång. Flera andra berättade liknande om skolans betydelse för "byn".
Alla hade mycket positivt att säga om skolan och alla sa att skolan
var en förutsättning för att man skall bo kvar.
Vi centerpartister styrktes i vår uppfattning att för elevernas skull
och för bygdens skull bör skolan i Nyvång få utvecklas till en f-6 skola.

Vi behöver fler mötesplatser i Åstorp

I måndags hade budgetberedningen en träff med bildningsnämndens
arbetsutskott. Föredragande var förvaltningschefen Annika Hoppe.
Nämnden önskade ökade resurser för satsning på ett pedagogiskt media-
center, förbättrad IT-kompetens, sommarskola för gymnasieelever,
ny sporthall och ny multiarena.
Mycket av detta kommer inte att rymmas inom de ekonomiska ramar,
som står till buds för 2013.
Vad som är viktigast enligt min bedömning är, att vi får en IT-satsning
och om resurserna räcker även ett pedagoskt mediacenter.
Behovet av fler mötespatser är viktigt. Ett mediacenter skulle vara en
sådan. Kulturhuset bör i större utsträckning bli en annan.
En förbättrad torghandel, ett mysigt caffé med kvällsöppet är andra
aktiviter, som skulle kunna ge fler träffpunkter för åstorpsborna.

En dag på Komvux

I fredags besökte jag Komvux i Europakrysset. Den klass jag besökte
bestod av tjugotalet elever från nästan lika många länder. Samtalet vi
var hade blev en lektion i samhällskunskap. Den fråga som egagerade
mest var  "hur får jag ett jobb?". De ville inget hellre en att komma ut
i arbetslivet, få ett jobb och kunna försörja sig. Många upplevde att man
hade svårare atgt få jobb om man var invandrare. En som i sitt hemland
varit snickare sa "jag tar vilket jobb som helst".

Möte om vindkraften

Styrgruppen för vindbruksplanen hade i dag möte. Ett av förslagen
i planen är att det skall krävas detaljplan innan man får bygga ett
vindkrafrverk. Då det ändå krävs bygglov tycker jag att krav på
deltaljplan enbart innebär merarbete och ökad byråkratisering.
Jag reserverade mig därför mot beslutet och hoppas att
när ärendet kommer till fullmäktige, kommer en majoritet
att stödja mitt förslag.

Kvinnlig förebild fick diplom


Zanna Schölin med diplom som Ann-Louise och
jag överlämnat.

I dag på internationella kvinnodagen har Ann-Louise Ekberg och jag på Centerns
och Centerkvinnornas vägnar överlämnat diplom och tårta till Zanna Schölin, som
driver Zannaz i Åstorp
Hon får diplomet för hon är en god förebild för andra kvinnor, som vill starta eget.

Per-Olof Ganestam vill ha F-6 i NyvångBesökte i tisdags rektorn i Nyvång,Per-Olof Ganestam, för att diskutera
den framtida organisationen inom skolan. Han var övertygad om att det
bästa för eleverna, samhället och skolan var att Nyvångsskolan framöver
skall vara en f-6 skola d.v.s att man har elever från förskolan till klass sex.
Jag delar hans uppfattning att det är viktigt att Nyvång får behålla sin skola.
Många föräldrar har uttryckt sin tillfredställelse över att ha barnen i Nyvång
och troligtvis skulle flytta sina barn till en friskola om inte Nyvångsskolan
finns kvar. När vi dessutom i översiktsplanen vill ha tillväxt i Nyvång är
det även ur den synpunkten viktigt att skolan är kvar.

Skall vi stänga skolan i Nyvång?

Med anledning av förändrade statliga riktlinjer för skolan  behöver skolan omorganiseras.
Skolchefen Annika Hoppe informerade i  tisdags vid ett möte i församlingshemmet om den
omorganisation som skall ske i Åstorp. Hon redovisade tre olika tänkbara lösningar.
Det fanns exempel, som skulle innebära att skolan i Nyvång stängs och ett där skolan i
Kvidingeskolan  skulle vara för elever i klasserna F-3. Dessa två förslag var de, som
mötte flest invändningar. Nu tror jag inte att något av dessa lösningar blir de, som vi politiker
fastnar för.
Vad tycker Du? Maila gärna Dina synpunkter till mig    
hansingvar.j@telia.comRSS 2.0