Grattis Meta

Enligt ett obekräftat rykte heter Skånes nya landshövding
Margareta Pålsson. Det innebär att kommunfullmäktige tappar
sin moderata riksdagsledamot men i gengälld får vi en lokalt
förankrad landshövding.

Närproducenter fick information

Kommunens enda köttstyckningsföretag, två potatisodlare och en gurkodlare
hade jag inbjudit till en träff med kostchefen Ditte Sandström och vår  upp-
handlingsansvarige Kurt Grönsund.Kurt beskrev den upphandling som skall
ske 2013 och om upplägget så att även lokala företag skal ha chansen att
lämna anbud.  Företagagen beskrev vad de var intresserade av att leverera
till kommunen och Ditte beskrev vilka kvantiteter kommunen var intresserad
att köpa.Min förhoppning är att vi med kvällens träff skall ha gjort
lokala företag intresserade av lämna anbud vid nästa anbudstill-
fälle och att de är konkurrenskraftiga så vi kan få en del närprodu-
cerade råvaror till kommunens matlagning.
Kortare levensvägar  ger färskare produkter och är bra för miljön.

Centerkvinnornas frukost på Kulturhuset


Erika Lennartsson ger råd och tips om vår-
arbetet i trädgården. Foto Carina Söderqvist

I lördags hade Centerkvinnorna frukostmöte på kulturhuse.
Utöver en god frukost från Café Fenix fick man information
av trädg.m. Erika Lennartsson, Solidens Trädgård, Ausås om
vad man har att iaktaga under vårarbetet i trädgården.
Många frågor ställdes  och alla besvarades.

Tingdalsföräldrar slår vakt om sin skola

  
Ann-Louise Ekberg ger sin syn på Tingdalsskolan

Vid torsdagens informationsmöte, som centern anordnade på Tingdalsskolan.
redogjorde rektorerna Kerstin Andersson och Pia Elming redogjorde för
skolförvaltningens förslag till omorganisation av skolan och beskrev för och
nackdelar för Tingdalsskolan i de olka förslagen.
Många föräldrar hade frågor och synpunkter. Bl a framfördes att när man
flyttat till Tingdalsområdet hade kommunen utlovat en F-5 skola i området.
Alla ville ha kvar sin skola och helst även få den utbyggd till F-6 skola.
Från Centerns sida tog vi till oss synpunkterna och sade att Tingdalsskolan
helt säkert får behålla F-3 men troligtvis även  4-5 och på sikt bli en  F-6
skola.

RSS 2.0