Långdraget fullmäktige i måndags

Fullmäktiges sammanträden har kostat mer än vad som budgeterats.
Det är inte konstigt, när vi ser hur vissa missbrukar tiden till att hålla långa monologer t.ex i samband med interpellationer och frågor.. Jag hoppas att gruppledarna vid nästa träff med fullmäktiges presidium
kan bli överens om, att man skall ha samma tidsbegränsningar, som man har i regionfullmäktige.
Vi antog en ny översiktsplan, som bl.a visar var i kommunen vi skall
bygga för att fortsättta att ha en befolkningstillväxt i Åstorp.
Även ett nytt vissionsprogram antogs. Ett program, som stötts och blötts en längre tid, varit återremitterat
och var nu tillbaks i fullmäktige.
Vi var överens om det mesta, men moderaterna hade några mindre ändringar, som man krävde skulle
genomföras, annars yrkade man avslag. Ett hot, som givetvis inte bifölls

Mindre byråkrati för lärarna

När Ann-Louise och jag i olika sammanhang har träffat rektorer, lärare och fack har alla klagat över den alltmer ökande byråkratin i skolan.
ÄNTLIGEN har utbildningsminister Björklund satt till en utredning för
att se till att byråkratin i skolan minskar.
Vi hoppas att den leder till resultat

Fest med SFI

Jag hade i går den stora favören att var inbjuden till en fest i församlingshemmet
med eleverna, som läser svenska för invandrare. Det var knytkalas och alla hade något
ätbart med sig, som var speciellt för deras land. Det innebar mycket god mat, som ibland
hade en för mig ovanlig kryddsmak.  Det som jag tycker är mest typiskt för Åstorp i matväg
är spettkakan, varför jag hade med mig en sådan.
Det är spännande, att träffa så många från olika nationaliteter. Jag hade nöjet att dela bord
med två från Hamburg och nu boende i Maglaby. Trots att de varit i Sverige endast två månader
kunde vi samtala på svenska om vi samtala i långsam takt. Om jag är ärlig tog vi ibland lite
hjälp av engelskan. En trevlig fest och en givande kväll.
 

Träff med rektorn för Haganässkolan

I tisdags träffade Ann-Louise Ekberg och jag rektor Ann Karlsson för Haganässkolan.
Hon tyckte att förslaget att göra Haganässkolan till en F-3 skola var ett dåligt förslag.
Enligt henne har skolan alla möjligheter att fungera som en bra F-6 skola. Hon framhöll
även att en skola upp t.o.m. sjätte klass behövs för att stärka Hagnäsområdet och
beskrev  hur alla elever och f d elever slår  vakt om sin skola.
Ann-Louise sa att hon ursprungligen varit för en F-6 skola men med tanke på de ombyggnads-
arbeten, som var på gång, att det var lättare att placera klasserna 4-6 på Rågen men tog
rektorns uppfattning med till nämnden.

Skolans omorganisation

Bildningsnämndens arbetsutskott beslöt i förra veckan att föreslå bildningsnämnden
att ta ett inriktningsbeslut, som innebär att Kvidinge, Nyvång, Rågen och Tingdal
blir F-6 skolor medan Haganässkolan blir F-3 skola. Björnekullaskolan blir 7-9 skola
och Hyllinge fortsätter som F-9 skola. Detta beslut togs i full politisk enighet.
Med detta förslag var skolornas personal och föräldrar överlag nöjda med utom Haganässkolans.
I måndags 22/10 var där en sammankomst där politiker från alla partier fick träffa personal
och föräldrar. Det var Ann-Louise Ekberg som representerade centern och av tidningsreferatet
att döma var det Ann-Louise, som fick stå upp för det enhälliga beslutet i arbetsutskottet.
Personal och föräldrar var helt överens om skolans betydelse för området och ville ha Haganäs-
skolan kvar.
 

Besök i riksdagshuset

I fredags var jag i Stockholm på ett seminarium för tjugotalet kommunkretsordförander. En jättebra träff. Anders W. Jonsson, centerns v. ordf. berättade om vad, somn händer framöver. Partiet
kommer bättre markera, när man inte är överens med moderaterna
och också kraftfullare driva partiets kärnfrågor. Något som många av oss länge efterlyst.

Nyvång, Kvidinge, Rågen och Tingdal blir F-6 skolor


Efter att en längre tid ha diskuterat med rektorer, lärare, föräldrar och internt inom Centern  om hur våra skolor
skall organiseras sätter vi nu ner foten. Vi vill medverka till ett inriktningsbeslut, där Nyvång, Kvidinge, Rågen
och Tingdal blir F-6 . Haganäs blir F-3 skola, Björnekulla blir 7-9 och Hyllinge blir F-9 skola.
Vi vet att eleverna känner en väldigt stor trygghet i sina skolor.
Den organisation vi föreslår kommer att innebära ganska små förändringar och innebär att man i
stort sett inte gör några föråndringar, som rubbar på denna trygghet. Den som är så viktig för ett bra studieresultat.

Partiledardebatt med jobben i centrum

En intressant debatt där många av partiledarna var duktiga debattörer. Dock tyckte jag att både S-ledaren Stefan
 Löfven och statsminister Fredrik Reinfeldt var ovanligt bleka. Centerns Annie Lööf  hade en bra kväll
och i en replikväxling med Löfven sa hon:Socialdemokraterna skatteförslag ligger 30 miljarder över regeringens samtidigt som satsningen på företagen är mindre. Du ger miljoner till svenska företag men Du tar miljarder.
Det är ganska märkligt att trots att Löfven och Reinfeldt  inte hade någon särskilt bra dag så är det ända de som i såväl tv:s nyhetsprogram som på tidningarnas ledarsidor får nästan all publicitet..
Allt ljus på de stora elefanterna.

Flyttlassen går till Åstorp

I tidningen Dagens Samhälle, som kom ut i dag, slås det upp i en stor artikel, att
Flyttlassen går till kustnära småstäder" och dit räknar man Åstorp. Vår kommun är en av
de kommuner, som ökat sin folkmängd mest. År 2001 hade vi 12.900 invånare och 2011 hade
vi 14.800, vilket innebär en 14 % ökning. 
Det är alltid trevligt, när Åstorps kommun lyftes fram och omnämnes i positiva ordalag.

Konstruktivt ks-sammanträde

Gruppledarnas sammanträde härom veckan, då man diskuterade debattklimatet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, tycks haft en positiv effekt. Vid gårdagens kommunstyrelse rådde än en gång god stämning
och vi kompromissade och blev överens om det mesta. Viktiga beslut
gällde översiktsplanen , visionsprogram, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, arbetsordning för fullmäktige, områdesbestämmelser för Nyvångs samhälle, bidrag gällande gällande naturreservat i Prästamarken och några andra ärenden.

Centerpartiet säger nej till storregion

I dagens HD/NST har Hans-Bertil Sinclair (M) en debattartikel där han skriver att en storregion bestående av Skåne, Kronober, Blekinge och Kalmar skulle medföra att avståndet mellan väljare och förtroendevalda skulle öka. Jag delar helt hans uppfattni ng                                                                                                                                     
När frågan kom  upp gick Centerpartiets distriksstyrelse ut och sade nej till en storregion.
Det är glädjande att en av moderatenas regionfullmäktigeledamöter har samma uppfattning.

RSS 2.0