Centersamling i Rya kyrkoruin

I går kväll 28/8 hade Centerpartiet arragerat en sammankomst i och vid Rya kyrkoruin. Kvällen
inleddes med en tipsrunda, som var upplagd i grannskapet av ruinen. Därefter var det samling
till kvällsandakt. Den inleddes med trumpetsolo av Leif Torsén . Kvällsandakten hölls av
kyrkoherde Lars-Ivar Ericson, Tyringe.
Lars-Ivar är första namn på Centerpartiets lista till valet av ledamöter i kyrkomötet.
Efter ytterligare trumpetsolon var det kyrkorådets ordförande i Rya församling, Tomas Nilsson,
som berättade om kyrkoruinens historia. Den sträckte sig från tolvhundratalet fram till våra dagar.
Till sist presenterades några av de främsta namnen på centerlistan till stiftsfullmäktige. Det
var Hans-Åke Jönsson, Ängelholm, Ann-Marie Johnsson, Båstad, Kjell-Arne Green, Höganäs
och Jan Lindberg, Klippan.
Vi var alla överens om att det blev en fin kväll i en underbar miljö med både andlig och
kulturell spis.
 
Prisutdelning efter tipsrundan. Prisutdelare Anna-Marie Johnsson 
 
På bilden till vänster trumpetaren Leif Thorsén. I mitten kyrkoherde Lars Ivar Ericson
och till höger kyrkorådets ordf. Tomas Nilsson.
 
 
 
 
 

Snart beslut om konstgräsplan

I går hade kommunstyrelsen sammanträde och frågan om konstgräsplan var på dagordningen. Moderaterna önskade lyfta bort ärendet från dagordningen, då det inte behandlats i bildningsnämnden.
Majoriteten beslöt att utan eget ställningstagande överlämna ärendet
till kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden behandlade frågan i går kväll och tillstyrket att
man anlägger en konsgräsplan. Ärendet kommer nu upp i kommunstyrelsen om fjorton dagar och då kommer BFAB att få uppdraget att anlägga planen. Ytterliggare ett ärende där Centerpartiet fått gehör för sina synpunkter.

Marianne Mörck hos Åstorps teaterförening

I fredags hade Åstorps nybildade Riksteaterförening sitt första
arrangemang. Det var Marianne Mörck från Malmö Opera, som
sjöng, underhöll och berättade om vad Malmö Opera kan bjuda på
det närmsta året. Det blev en lyckad kväll med fyrtiotalet åhörare.
Alla gick med som medlemmar i teaterförening och utgör en bra
grund för föreningens fortsatta arbete.
Föreningen är viktig för att bredda kulturutbudet i Åstorp och jag
hoppas framöver blir vi ännu fler, som sluter upp.
En teaterresa anordnas till MISS SAIGON DEN 19 OKTOBER ett
fåtal biljette finns kvar. Anmäl Dig till medborgarkontoret eller maila
till mig.

Kärreberga stugby får reducerad särtaxa för kommunalt avlopp

Efter sommaruppehållet är den politiska verksamheten nu åter i full gång.
I går var det kommunstyrelsens AU på f.m. Budgetberedning på e.m. och
kommunstyrelse på kvällen.
En intressant fråga på AU var särtaxan för kommunalt avlopp i Kärreberga stugby.
Majoriteten beslöt föreslå att den skall vara mellan 78.000 kr och 98.000 kr
beroende på tomtstorlek.
Moderaterna godkände förslaget endast under förutsättning att
frågan om indragning av vatten utreddes. Detta förslag avslogs.
En tidigare undersökning visar att endast 10 % av de boende önskar detta.
Ingen kan tvingas till att installera kommunalt vatten och kostnaden blir
därför orimligt hög för de, som önskar installera.
De boende i stugbyn, som jag talat med, är nöjda med det lagda förslaget.

RSS 2.0