C säger nej till bibliotek i kulturhuset !

Kulturchefen har fått utarbetat ett förslag till hur det skulle se ut om biblioteket flyttas till kulturhuset. Även om lösningen ser bra ut säger Centerpartiet nej.
En flytt från Storgatan skulle inebära ytterliggare en utarmning av Storgatan, vilket är förkastligt. Dessutom
behövs stora salen i kulturhuset för arrangemang och som aula för Björnekullaskolan.

Vill (m) stoppa tågstoppet?

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde fanns en interpellation från
Pontus Pålsson om Tågstation Kvidinge.
Eftersom fullmäktige redan beslutat om "tågstopp Kvidinge"
och man har faställt en deltaljplan för stationsområdet undrar
jag vad anledningen är till alla frågor om "Tågstation Kvidinge"?

Äta sova dö

Denna film såg jag i helgen, vilken film. Den har fått många utmärkelser och de är värda allesamman.
Det är intressant att det är två med anknytning till Åstorp som har huvudrollerna. Nermina Lukac
uppvuxen i Åstorp och arbetar på fritidsgården i Kvidinge och hennes kompis i filmen Jonatan Lampinen
som är bosatt i Åstorp.
Extra trevligt, när man ser filmen, är att man känner igen flera miljöer från Åstorp t.ex. mljön på "askebunken" i Nyvång och det gamla mejeriet i Grytevad, där Slaktarna i Åstorp i dag bedriver sitt företag.

Socialliberalprofil i idéprogrammet

Centerstyrelsens presenterade i dag sitt förslag till nytt idéprogram.
Kl 9 i morse hade Annie Lööf kallat till telefonkonferens med
Centerns kommunkrets ordförander, då vi fick presenterat förslaget.
Sedan höll hon presskonferens, som sändes i tv. Hon var klar
klar och redig i sin presentation och klarade galant pressens alla
frågor.
Den som vill läsa hela programmet kan gå in på
www.centerpartiet.se där det kan hittas.

Johanna Perlau ny stadsarkitekt

 
Vid torsdagens inspirationsdag presenterades Åstorps nya
stadsarkitekt, Johanna Perlau. Hon är stadsarkitekt i Örkelljunga
och bor i Landskrona .
Jag är övertygad om att hon och Linda Svederberg tillsammans
kommer att se till att vi får möjlighet till en positiv bostadsutveckling
i Åstorps kommun.
 

Inspirerande inspirationsdag

Kommunens näringslivsutvecklareSusann Eriksson hade ordnat
ett mycket bra program till inspirationsdagen. Eva Frisk från Svenskt Näringsliv
talade om attityder kommun-företag. Lars Persson omvärldsanalytiker talade omn
Åstorp och framtiden. Vår kultur och bibliotekschef Eva Zäther Löfgren talde om
den nytagna kulturplanen och till sist fick vi höra Madelein Johansson, Svensk Handel
tala om handelns utmaningar och pekade på förbättringsmöjligheter för handeln
i Åstorp. Duktig moderater var vår personalchef Ola Falck.

 

Sälj inte Tomarps Kungsgård !

I går kväll hade vi styrelsesammanträde i Tomarps Kungsgårds vänner. Då informertade
Margareth Anderberg-Fjellström om att Fastighetsverket hade meddelat ett
underhansbeslut om att Tomarps slott och jordbruksegendom skulle försäljas.
Om Tomarp försäljes försvinner kommunens främsta turist-
attraktion och vi åstorpsbor skulle mista de breda kulturutbud vi
vant oss vid.
Tomarps Kungsgårds vänförening, kommun och andra måste nu
påverka rikspolitikerna så att beslutet inte blir verklighet.

Inga vindkraftverk på Söderåsen

Energimyndigheten föreslår att vindkraft på delar av Söderåsen skall utgöra ett riksintresse.
Detta går vi Söderåskommuner Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp emot. I går undertecknade
ks presidium Ronny Sandber, Ulf G. Persson ett remissvar där vi  betonar att flera andra
riksintressen  då skulle bli underställda vindkraftsintressena.

Landshövdingebesök i Åstorp

I fredags besökte landshövding Margaretha Pålsson tillsammans med
lånsarkitekten Elisabeth Weber och stabshandläggare Karin Fransson
Åstorps kommun, där de mötte ks presidium, fullm. ordf. och vår kommunchef
tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggn.kontor  och bygg och miljö.
Vi diskuterade vattenskydd, deponin ppå Vallbo området, torrhamnen,
översiktsplanen och en del andra frågor, där det framöver är viktigt
att länsstyrelse och kommun har kontakt.
För kommunens del var kontakten mycket värdefull och allt tyder på att vi framöver
kommer att ha en bättre kontakt och lättare att få
kontakt med länsstyrelsen än vad vi haft tidigare.

Åstorps bokslutskommuniké 2012

Centerpartiet är stolta över det resultat kommunen redovisar för 2012.
Resultatet är + 27 miljoner. 18 miljoner av dessa var intäkter , som vi inte hade förutsett..
Majoriteten, d.v.s. C och S gl'äder sig över resultatet . Det är ganska intressant, att när budgeten för 2012 togs anklagade oppositionen  C+S för att lägga en underbalanserad budget.
 Med facit i hand, resultat  +27 miljoner!

Annie Lööf gav klara besked

 
Vid Centerns kommundagar i Örebro inledningstalade Annie Lööf.
Efter den stora uppmärksamhet som programgruppens förslag till
nytt visionsprogram fått satte Annie ner foten och påpekade att
hon är inte nyliberal, inte för månggifte, inte för platt skatt och inte
för slopad arvsrätt. Hon betonade att Centern är liberalt med sociala
värderingar, är decentralistiskt och grönt.
 

RSS 2.0