M, Sd, Fp och Kd fördröjer nytt centralkök.

Vid gårdagens kommunfullmäktige behandlades frågan om en komplettering till förslag på nytt centralkök. Dett behövdes att
ytterliggare 2,7 milj skulle tillskjutas för inköp av inventarier. Det förelåg förslag hur det hela skulle finansieras. Ett förslag, som redan  förelåg i kommunstyrelsen,
Oppositionen hade fått information om, att det förelåg underskott i 2014 års budget därför
ansåg man att förslaget inte var finansierat. ETT HELT FELAKTIGT PÅSTÅENDE. Man föreslog återremiss. För detta krävs endast 1/3 av rösterna, varför förslaget  gick igenom.
För att BFAB skulle få starta upphandlingen av ombygggnaden hade krävts beslut vid gårdagens fullmäktige.  Genom återremissen lyckas man fördröja igångsättandet med två månader.
 Än än gång har man kastat grus i maskineriet. Detta till mångas förtvivlan, inte minst för vår kökspersonal.

Centern måste få ett socialliberalt idéprogram

En arbetsgrupp inom centerpartiet har lagt fram förslag till ett
nytt visionsprogram. I detta finns en del tokiga förslag, som har fått
stor massmedial uppmärksamhet och även fått många av oss att bli
arga och upprörda.
Vid gårdagens medlemsmöte blev vi överens om ett remissvar, där
vi kräver att programmet: 1  omformuleras för att bli mer socialliberalt
2. Förslaget plattare skatt utgår.liksom förslagen om att tillåta månggifte
och  slopad arvsrätt 3. Skattebaserna skall inte regionaliseras
eller kommunaliseras. Detta skulle försvåra en framtida skatteutjämning.
4.  Utbildningsavsnittet  omarbetas. Läroplikt ersättes av skolplikt.
5. Vi vill ha en positivare skrivning om försvaret.
6. Migrationsavsnittet  skall skrivas om och  kravet på fri invandring utgår
fDäremot vill vi ha en humman lyktingpolitik. 
Efter att partistyrelsen fått in remissvaren kommer man att utarbeta ett
nytt  förslag, som ombuden vid partiståmman har att ta ställning till. 
I en folkrörelse är det medlemmarna som bestämmer
 

Intressant partiledardebatt i riksdagen

I
I dagens partiledardebatt i riksdagenkunde vi centerpartister glädja oss
en utvilad och alert partiledare. Annie Lööf överglänste både S:s
talesman Damberg och Mp:s Fridolin i replikomgångarna och i sitt
egna anförande framhöll hon bl a att "Jobb och tillväxt skapas av
driftiga eldsjälar och entrprenörer". Hon sade även att hon och
centerpartiet vill ge människor, företag och organisationer förut-
sättningar att skapa attraktiva miljöer, jobb och hållbar tillväxt.
 

RSS 2.0