M-nej till bebyggelse

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlades bl.a. detaljplan för en del av Skogslunds området.
Detaljplanen omfattar fem radhus. Förslaget kan ses som en förtätning
av bebyggelsen på området. De moderata ledamöterna i au kunde
inte godkänna detta, trots att vi i översiktsplanen är överens om
lämpligheten med förtätningar för att spara den goda åkerjorden.
De föreslog avslag medan majoriteten godkände det framlagda
förslaget.

Protest från Centern i Nordväst

I fredags tillskrev centerkretsarna i nordvästra Skåne
HD:s chefredaktör Lars Johansson och protesterade mot
nedläggningen av fem lokalredaktioner i nordväst (bl.a. i Åstorp).
Vi krävde att HD omprövar sitt beslut om nedläggning av lokal-
redaktioner i våra kommuner.

Maltilda Axelsson på riksdagslistan

Centerns nomineringar av kandidater till riksdagen är
klar och nomineringskommittén har lagt ett förslag.
Föreslagen på plats 20 är Åstorps Matilda Axelsson.
Matilda är 22 år och studerande i Lund.

Extra sammanträde med kommunstyrelsen

I går 21/10 hade kommunstyrelsen extra sammanträde om
särtaxa för spillvattenledninmgen i Kärreberga stugby.
Först var en frågestund för allmänhen, som egentligen inte
blev en frågestund utan ett par personer, som framförde att
man även önskade få vatten.
Jag har ofta klagagat på långa sammanträden, där jag tyckt
att enskilda ledamöter tagit upp tiden på ett onödigt och ibland
otrevligt sett. Sammanträdet i går var däremot gemytligt, effektivt
och trots  att vi till vissa delar av ärendet var oense kom vi
ganska snabbt till beslut.
Hoppas att det kan bli så även på kommande möten.

Intressant företagarfrukost i kulturhuset

Kommunens företagarfrukost i kulturhuset samlade trettiotalet deltagare, som bjöds
på Systrarna Buffés goda frukost, men som också fick en intressant föredragning om
ett examensarbete.
Det var Elisabeth Söderström, Alnarp som redogjorde för hur hon anser, att Åstorp
kan utvecklas genom att göra Åstorps centrum attraktivare och hur vi kan 
utvecklas som Söderåsstaden.
Det fanns många idéer, som säkert näringsliv och kommun tillsammans kan
ta vara på för att Åstorp skall få ett starkt varumärke och en framåtskridande
utveckling.

Här skall vi bygga

Stadsarkitekten Johanna Perlau informerade centerpartisterna i går vid ett medlemsmöte med tjugotalet deltagare om var Åstorps kommun planerar att bygga.
   
Hon beskrev var översiktsplanen pekat ut bebyggelseområden. Hon kom även in på de förtätningsmöjligheter, som finns i centrala Åstorp, men också på, det område, som gränsar intill Olsbo fastigheten och som möjliggör en bebyggelse av närmare 700 lägenheter. Bl.a. diskuterades problemen med att bygga på den goda åkerjorden. Så länge, som inte Centern får igenom sitt krav på att lantbruksmark av klass 9 och 10 typ
skall vara ett riksintresse, så kommer det även till en del att byggas på god åkerjord i Åstorp
 

C går framåt !!!

Äntligen !  Efter att i opinions undersökningar en längre tid legat
runt 4 % lyfter nu Centerpartiet och får 5,9 % i den senaste.
Troligtvis mycket tack vare Annie Lööfs många starka framträdanden
och då inte minst i partiledardebatten härom kvällen.

Lyssna på landshövdingen

Det har pågått en infekterad debatt om landshövdingens uppringning av
socialchefen och vad som inspelats i samband med uppringningen.
Gå in på www.hd.se, klicka på Åstorp, så får Du själv möjlighet att
höra vad Margareta Pålsson sagt.

Tack och adjö Fredrik

I dagens HD publicerar man att lokalredaktionerna i Åstorp, Klippan,
Bjuv och Örkelljunga skall läggas ned. Då finns det inte längre någon
anledning att prenumerera på HD, då överväger vi att istället ha DN
eller Skånska Dagbladet.
Fredrik Lassen har trots svårigheter att bevaka Åstorp från Hbg
gjort det bra. Vi kommer att sakna Dig Fredrik.

Lyckad äldre mässa i Kulturhuset.

I veckan anordnades en äldremässa i Kulturhuset. Årets mässa är nog den,
som samlat flest intresserade och man tycks nu ha funnit en lämplig form.
Socialförvaltningen hade en bred presentation av den service kommunen
kan erbjuda sina äldre. Activa presenterade sin möjlighet att hjälpa gruppen
75+ med trädgårdsarbetet och dessutom bjöd de på korv och bröd på den
den som önskade.. Många övriga utställare fanns bl.a. vårdcentralen,
pensionärsföreningarna, Hjärt och lungsjukas förening m.fl.
För oss besökare var det en mycket intressant mässa.

Negativisterna tog stort utrymme vid kommunfullmäktiges möte 30/9 !

 Vid gårdagens kf behandlades bl.a. delårsbokslutet med helårsprognos.
Det blir ett mycket bra resultat för år 2013. Den skriftliga rapport som framlades
bekräftade detta och den visade även på att verksamhetsmålen var helt eller
delvis uppfyllda. Normalt sett borde vi alla varit nöjda och glada över detta
resultat. Så dock icke alla utan att
 "han som tycker att allting i Åstorps kommun är dåligt"
tyckte givetvis även att delårsbokslutet visade på att Åstorp har en dålig politisk
ledning .
Frågan om spillvattenledning i Kärreberga stugby var  uppe till behandling, men
återremitterades av minoriteten. Man ville ha utrett frågan om
kommunalt vatten till stugområdets boende. Trots att endast 9 svarat att man
önskade det vid en tidigare enkät. Dessutom finns det tre vattenföreningar på området,
där den störste har över 50 medlemmar, som tillhandahåller samma söderåsvatten,
som kommunen gör, men till en lägre kostnad. En av föreningarna har dessutom sagt
att man kan ta emot fler medlemmar om någon vill ansluta sig.
Jag kan inte förstå varför minoriteten så ofta kastar grus i maskinerit, som bara
leder till förseningar och ofta även ökade kostnader.
Till sist godkändes anläggningen av en konstgräsplan i enlighet med de intentioner,
som Centerpartiet motionerat om.

RSS 2.0