Åstorps teaterförening är på gång

Vid vår riksteaterförenings styrelsesammanträde i måndags fastställde
vi en del aktiviteter. Den 19 okt. åker 46 Åstorpsbor med teaterföreningen
till Malmö opera för att se kritikerrosade Miss Saigon.
Den 15 nov. kommer "Madaroarna" , som är en lokalt förankrad grupp, till
Kulturhuset och den 26 januari hoppas vi att Stumpenemsemblen
med Hans Polster kommer dit. Sen blir det en ny teaterresa till Malmö
den 2 mars för att se Cabaret på Malmö stadsteater. Ytterliggare aktiviteter
planeras givetvis för vårsäsongen.

En fantastisk fest i Kulturhuset

I torsdags hade jag förmånen att vara på fest i Kulturhuset tillsammans med elever
från SFI och Konvux och  med deras familjer. Det var en fantastisk fest med mat från 
många olika länder. Läckerheterna stod i långa banor. Så långa att jag inte klarade av
att prova alla, men mycket gott var det.
Sen blev jag imponerad av alla de, som hade klätt sig sina speciella hemlandsdräkter.
Sötast av alla var några småflickor i sina afganska dräkter.
 Kvällen avslutades med allsång. En minnesvärd kväll. Tack för att jag fick vara med.                                                          

Företagarna mycket nöjda med kommunens service

I veckan kom en rapport om en undersökning av den kommunala
servicen till företag, som utförts i 119 kommuner. Åstorp kom på 15:e
plats vad det gäller nöjdheten. Vi låg i topp på alla områden med
undantag av serveringstillstånden, där vi var på plats 54.
Undersökningen bevisar att vi på alla områden har en skicklig
och service inriktad personal.

C dubbelt så många röster som SD i kyrkovalet

Centerpartiet nådde över 12 % av rösterna i kyrkovalet.Sverigedemokraterna får i dag mycket publicitet för att man nådde 5,9 %.Centern fick alltså dubbelt så många röster som Sd.
Hoppas relationerna blir de samma i nästa års riksdagsval.

Nu kommer vargen i Skåne att leva farligt!

Regeringeringen lägger en proposition, som öppnar för ökad jakt på bl.a. varg.
När det gäller skyddsjakten flyttas besluten över till länsstyrelserna. Hade den
regeln gällt i dag hade troligtvis den varg, som dödat en massa får i sydöstra
Skåne nu varit död. I det aktuella fallet beslöt länsstyrelsen i Skåne att
godkänna skyddsjakt. Beslutet blev dock överklagat och jakten stoppades
 Fler får blev senare dödade.

Åstorp är en av Sveriges växande superkommuner

I senast utkomna numret av DAGENS SAMHÄLLE finns en rubrik över två sidor
SVERIGES VÄXANDE SUPERKOMMUNER.
Man konstater att befolkningstillväxt är alla kommunpolitikers dröm.
Men bara 54 kommuner Kvalificerar sig som superkommuner. De har lyckats öka
antalet invånare över rikssnittet och utan avbrott de senaste tio åren.
Åstorp är en av dessa och hamnar på 20:e plats när det gäller
befolkningstillväxen under de senaste tio åren

Tomarps Kungsgård blir kvar i statens ägo!

När fastighetsverket i fredags presenterade vilka
av deras kulturfastigheter, som skulle säljas, så
var Tomarp borttagen från listan.
Jag har hela tiden hävdat att TK inte kom att säljas.
Däremot trodde jag att utredaren skulle haft vår Kungsgård
med på försäljningslistan, men att politikerna sedan skulle
stoppat försäljningen.
Det viktiga är att Tomarps Kungsgård nu blir kvar i statens ägo
och att slott med tillhörande markområde även i fortsättningen
 blir tillgängligt för allmänheten.
Sen gäller det att hitta värdiga efterträdare till Margareth och Ulf,
vilket inte blir lätt.

Nu blir det konstgräsplan i Åstorp

I april månad träffade Lars-Erik Petersson och jag representanter för Åstorps FF,
som berättade hur negativt det var för dem att det i Åstorp inte fanns någon
 konstgräsplan. Vi lovade att jobba för att det skulle bli en sådan.
I april lämnade vi en motion i ärendet. I denna föreslag vi att BFAB skulle få i
uppdrag att anlägga den i samband med att man skulle anlägga en näridrottsplats.
BFAB började arbeta med frågan innan motionen var behandlad. Tillskrev
kommunen att man ville anlägga den och hade även kostnadsberäknat
projektet. Efter behandling i Bildningsnämnden, där majoriteten var positiv
och i onsdags behandlades BFAB:s förslag i KS och man föreslår kommunfull-
mäktige att en konstgräsplan anlägges.
Ett stort tack till Micke Fors och BFAB:s styrelse för snabb handläggning
och beslutskraft

Bra delårsbokslut

Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde presenterades delårsbokslutet 2013-07-30
och en helårsprognos.
Detta bokslut borde glädja alla Åstorps politiker, då det visade, att vi med råge uppfyller
balanskravet med ett resultat på 16 miljoner och bedömningar att kommunen klarar
 de flesta av de uppsatta målen.
Trots det bra resultatet fanns det de , som var missnöjda och ville åter remitera ärendet.
Pontus Pålsson krävde dessutom att kommunen skulle återbetala AFA pengarna till staten
(återbetalning av försäkringspremier beräknade till 11 miljoner). Detta avslogs givetvis.
Vi föreslog kf  besluta en reducering av den av NSVA föreslagna taxan för indragning av
spillvattenledningen i Kärreberga stugby. Även detta
ärende föreslogs bli återremiterat, vilket skulle försenat ärendet.
Detta hade inneburit en ny upphandling och troligtvis en fördyring av projektet.
På grund av vissa ledamöters långa inlägg räckte inte kvällens sammanträdestid till
utan sammanträdet avslutades innan ärendelistan var genomgången.

RSS 2.0