Moderaterna i Åstorp förnekar sig aldrig

Gårdagens fullmäktige började kl 18.00. och slutade först
kl 23.00. Ändå han vi med endast 15 av de 24 punkterna. Mycket tid gick åt för
att diskutera årsredovisningen. Det är var ju inte konstigt att det tog tid,
 då moderaternas gruppledare t.o.m. med lade förändringsförslag av helt redaktionell art.
Än märkligare var, att när frågan om ansvarsfrihet behandlades föreslog han
på den moderatara gruppens vägnar, att kommunalrådet skulle få
anmärkning för dåligt ledarskap. Detta trots att den auktoriserade revisorn och de
kommunala revisorerna föreslog ansvarsfrihet.
Föreslaget avvisades av samtliga andra partier. Han fick dock stöd en vilsegången
folkpartist.C vill att EU skall vara smalare men vassare.

Vid gårdagens valupptakt framhöll Annie Lööf att Centerpartiet vill
se en tydligare EU satsning i miljö och klimat frågor.
Man fortsätter att såga nej till euron och man presenterade  ett sju punkts program:
1. EU:s makt bör minskas. 2. Ingen beskattningsrätt för EU.
3. Inget stopp för den svenska lagstiftningen om visstidsanställning.
4.Sverige och inte EU, reglerar det svenska snuset. 5. Ingen moms på ideella föreningar.
6. Ingen EU-reglering av de svenska arbetstiderna. 7. Nej till reglering av strejkrätten.
Dessutom vill man minska regelkrånglet inom EU.

Glad Påsk önskas alla bloggläsare

När man kör in till Åstorp via Oj-rondellen möts man
av björnmamman utklädd till påskgumma, som
önskar alla, som har den goda smaken att köra till Åstorp
för att handla en Glad Påsk.
Ett bra initiativ från samhällsbyggnadskontoret

Årets företagare utsedd

Ovan syns Mikael Löhr  tillsammans med mig. Mikael håller
diplomet som Bo Löhr fått för att han utsetts till årets företagare i Åstorps kommun.
 
I går kväll hade Företagarna i Åstorp och Åstorps kommun inbjudit till ett arrangemang
där årets företagare, årets entreprenör och årets nyföretagare utsågs.
Kvällen startade med att Linda Rasmusen och Sven Zetterlund från Afrikahuset i
Hjärnarp berättade om sin erfarenheter från sitt boende i Afrika och visade
fantastiska bilder från savannen.
Sen blev det dags för att utse årets nyföretagare. Det blev Linda Lorentzon,
Hälsohörnan. Sen kom turen till årets entreprenör och det blev Ingrid Celin,
Celins foder och till sist kom turen till årets företagare, Bo Löhr, Sånna Smide AB,
vars diplom mottogs av sonen Mikael Löhr.
Till samtliga tre diplommottagare överlämnade jag blommor till från kommunen.

Kaosartade sammanträden i onsdags

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde i onsdags (9/4)
utan att det fanns några kontroversiella ämnen på dagordningen. 
AU:s 2:dre v.ordf. var dock på dåligt humör och förlängde sammanträdet med att
klaga på allt och alla.
På kvällens kommunstyrelsesammanträde var tonen bättre, men på
den punkt på dagordningen där konsultföretaget Previa skulle redogöra
för den rapport de sammanställt efter att ha utrett arbetsmiljöförhållandena
för en del av de anställda. Eftersom en politiker, som är ledamot av kommunstyrelsen,
är utpekad som ett problem, ombad ordföranden honom att lämna
sammanträdet under ärendets behandling. Politikern nekade att lämna
sammanträdet. Efter viss palaver och ajournering togs ärendet bort från
dagordningen och sammanträdet fortsatte.

Gemensam avloppsrening för Åstorp-Bjuv?

I onsdags träffades kommunstyrelserna från Åstorp och Bjuv på Vargårdaskolan i Bjuv
för att få information från NSVA om förutsättningarna för nya reningsverk. Dels om man
byggde nytt i såväl Ekebro (Bjuv) som Nyvång eller om man byggde ett gemensamt i Nyvång.
Enligt framräknade kalkyler så blir driftskostnaden 2 miljoner lägre vid ett gemensamt
reningsverk. Kalkylen förutsätter man får släppa ut det renade vattnet i Humlebäcken.
Båda kommunstyrelserna kommer att ta inriktningsbeslut i slutet av maj. Det troliga är att
det blir beslut om gemensamt verk och man därefter tar överläggningar med länsstyrelsen.

Vår EP-kandidat Kristina Yngwe i tv-utfrågning

Vår skånska kandidat till EU-parlamentet Kristina Yngwe utfrågades i går i tv.
Hon skötte sig alldeles förträffligt och gav raka och bra svar på frågorna.
Hon fick bl.a frågan vad hon skulle kunna uträtta i EU. Hon svarade då, att det
gällde att utnyttja det kontaknät hon byggt under de gånger hon varit i Bryssel,
som ordf. för LRF ungdom.

RSS 2.0