M och kompani kastar grus i maskineriet

Åstorp är en välskött kommun till oppositionens stora förtret. I sina
försök att få allting att framstå i dåligt dager så utövar
man den "makt" man har och det mesta, som kommer till fullmäktige,
skall återremiteras, vilket inte kräver majoritet.
Vid senaste full mäktige fanns ett sådant ärende där minoriteten krävde
återremiss om man inte fick igenom vissa yrkanden.
Majoriteten gick med de krav som framställts av Åsa Holmén( fp).
Ändå röstade minoriteten igenom en återremiss.
Detta är politik, när den är som sämst.

C-rapport Åstorp i 6.500 ex

Centerpartiet håller på att dela ut sin broschyr C-rapport Åstorp.
Snart är utdelningen klar och vi har vi då delat ut över 6.000 ex.
Det intressanta är att flera har hört av sig och sagt att den är
informativ och välgjord.
Är det någon som inte fått vår skrift, hör av Dig, så skickar vi den.

Tydligt nej till cannabis

I en artikel i Dagens Industri har en CUFare fått in en artikel där
han tar ställning för en legalisering av cannabis.
Tokstollar finns i alla partier tyvärr även i C.
Annie Lööf har i dag gått ut med ett meddelande, där hon säger:
"Centerpartiet är bestämda motståndare till en legalisering av cannabis.
En legalisering skulle leda till att fler ungdomar än i dag skulle
använda drogen. Att bekämpa användningen av droger är en mycket
viktig fråga för Centerpartiet."

En god ekonomi i Åstorps kommun

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde redogjorde
ekonomichefen Ingrid Johnsson för kommunens preliminära bokslut.
Hon redovisade ett resultat på över 30 miljoner. Det goda resultatet 
innebär bl.a. att det besparingskrav, som var utlagda på nämnderna
för år 2015 nu dras tillbaka.
Åstorp visar bra resultat medan våra grannkommuner antingen
tvingas höja skatten eller redovisar stora minus i sina bokslut.
Utan duktiga medarbetare klarar sig inga politiker. I Åstorp har
vi mycket duktiga ekonomer med chefsekonomen i spetsen
och i kombination med, att vi har en politisk majoritet (S+C),
som arbetar för en sund ekonomi i balans, har det möjliggjort
årets goda resultat.

Fyrtio centerpartister besökte Segra naturbruksgymnasium

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
T.v. Rektor Helena Esbjörnsson
Segra skolan.
 
Ovan ses en tredjedel av besökarna. Närmast i bild
Arne Assarsson och Hans Haraldsson
 
 Vid Centerpartiets studiebesök på Segra Naturbruks Gymnasium berättade rektor
Helena Esbjörnsson att skolan fr.o.m. den 1 juli kommer att vara en friskola. Hon beskrev
även skolans varierande utbildningar.
Skolan har i dag 75 elever, men förväntar sig att ha minst 100 elever redan till hösten.
Skolans attraktivitet  har ökat sedan man skaffat utbildningsvärdar med en modernare
maskinpark än vad skolan haft tidigare.
Sen berättade Botvid Göransson , som är en av tre delägare till skolan och skoljordbruket,
om hur samarbetet fungerade mellan deras företag, Bröderna Göransson, och skolan.
Han berömde skolans vd Henrik Nilsson, som varit en drivande kraft, när skolan blev en
friskola. Vi fick därefter en beskrivning av företaget Bröderna Göransson, som i dag har en
årsomsätttning på 80 miljoner kr.
 
 
           
 
 
 
 
 

Revisionskritik mot förrådsrutiner

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade i går våra revisorer, som presenterade
en granskningsrapport beträffande kommunens förrådsrutiner. Det riktades en
del kritik mot dessa. Anmärkningsvärt var att förrådet står olåst även när det är
obemannat.
Anmärkningarna var av den arten att de blir ganska enkla att rätta till.

Rapport från kommundagarna i Malmö

Vid C:s kommundagar i Malmö presenterade Annie Lööf valkampanjen "Närodlad politik" .
Det har som huvudpunkter:
En tro på landsbygdens möjligheter.
En övertygelse om att enskilda människor och inte staten klarar
av att fatta beslut, som berör deras vardag.
Ett ökat miljöengagemang
Ett engagemang för entreprenörskap och företagande.
Jag är övertygad om att den nu antagna valkampanjen kommer
att ge oss en bra valrörelse och framgång i valen (EU-val, kommun-region och riksdag).

RSS 2.0