Mycket folk på torpardagarna

Det var som vanligt mycket folk på torpardagarna. Det var inte bara Åstorpsbor, som kom utan även många andra från kringliggande orter.Knallarna var överlag mycket nöjda, då försäljningarna gått över förväntan.
Centerpartiet hade marknadsstånd på Torggatan och vi delade ut över 1000 flygblad om den mat och naturvandring, som vi har nästa söndag. Många sade sig vara intresserade, så vi hoppas att vi även i år skall bli många på vår vandring.
(klicka på bilden om Du vill ha en större bild).
     

M föreslog Pontus Pålsson, som oppositionsråd

Måndagens fullmäktigesammanträde blev som vanligt en långdragen historia .
Ordföranden avslutade sammanträdet strax före kl. 23.
Det mest anmärkningsvärda under mötet var att moderaterna under valärenden
föreslog att Pontus Pålsson skulle utses till oppositionsråd. Detta trots all den kritik,
som riktats mot honom och trots att kommunen kommer att tvingas till specialrutiner
på grund av honom för att kommunens personal skall känna sig trygg.
I regionen är han f.n. fullmäktigeledamot och har ett par andra uppdrag, men är inte
på förslag till omval.
I Åstorp däremot vill moderaterna att han skall bli oppositionsråd. Mycket underligt.
Eftersom förslaget är kontroversiellt ansåg majoriteten, att ärendet skall beredas
av valberedningen och så blev kommunfullmäktiges beslut.
 
 
 
 
 
.

Matvandring söndag 6 juli

I dag har Ann-Louise Ekberg, Annica Vink, Bertil Wemmert och jag gått en runda,
som vi tror blir lämplig för matvandringen söndag 6 juli.
Vi startade vid "makadamen" gick upp till Björnekulla Klint fortsatte runt halva stenbrottet
och sedan ner i Tingvalla ravinen, Detta tror vi blir en intressant mat och naturrunda..
Hoppas Ni har tid att vandra med.

En moderat får ordet

Jag läser tidningen Dagens Industri i efterhand, ofta en vecka i taget.
Nyligen läste jag en debattartikel av förre m-riksdagsmannen och
chefredaktören för Gottlans Allehanda, Rolf K Nilsson.
Han kommenterar moderaternas stora tillbakagång i EP-valet och konstaterar:
"Många har med de Nya Moderaterna förlorat sitt politiska hem. På ett negativt
sätt känner de inte igen sitt gamla parti."
Hur tror Ni det är i Åstorp, känner de gamla moderaterna igen sig i de
"Nya Moderaterna"?

Utdraget kommunstyrelsesammanträde

Onsdagens kommunstyrelsesammanträde varande från kl 18.00. till drygt 23.00.
Det var  Rolf Ottosson (sd) och Pontus Pålsson (m), som mest bidrog
till sammanträdets längd.
NSVA var och informerade om spillvattenlednings dragningen i Kärreberga stugby,
som tyvärr blir både försenat och fördyrat.
Ett annat ärende som NSVA redogjorde för var utredningen om ett nytt
reningsverk. Nuvarande reningsverk klarar inte de miljökrav, som ställes och ett nytt
måste byggas. Det måste även Bjuvs kommun göra. En utredning visar, att om man
bygger ett gemensamt verk i Nyvång blir besparingen minst 2 miljoner kr pr år.
Vi beslöt att ge NSVA uppdrag att gå vidare med ett gemensamt reningsverk för Åstorp- Bjuv.
Det gäller först och främst att efterhöra länsstyrelsens krav och synpunkter på förslaget.
Därefter kan man gå vidare med frågan och ta ett slutgiltigt beslut om Åstorp bygger ett
eget verk eller ett tillsammans med Bjuv.

Plus och minus i EU-val

I valet till EU minskade socialdemokraterna sin andel av rösterna
med 0,22 %,  i Skåne med 1,20 % och i Åstorp med 3,77.
M minskade med 5,18%,  i Skåne med 6,51% och i
Åstorp minskade man med 6,90 %.
C ökade sin andel med1,01 %,  i Skåne med 1,09 och i
Åstorp ökade man sin andel med 1,72 %.

Solenergi för billigare el och bättre miljö

 
    
Här lyssnar man på Lars Alms redogörelse för sin elproduktion.
 
Om vi skall klara vår framtida miljö krävs det att vi får ett fossilfritt samhälle. Det krävs
en bred satsning på alternativ energi d.v.s. sol vind, vatten och bioenergi.
I Åstorp var det centerns Arne Malm, som drog i gång en bioenergi satsning med
fjärrvärme till en stor del av Åstorps centrum. Denna fullföljdes av Peab. Sen finns det
ett par vindkraftverk varav ett delvis är ägt av en ekonomisk förening. Översiktsplanen
medger ytterligare satsning på vindkraft. Solceller är en annan möjlighet  att utvinna
energi . Det finns en solcellsanläggning hos Lars Alm i Grytevad. Centerpartiet hade i
går ett studiebesök hos honom.
Alm berättade om anläggningen. Investeringen var 400.000 kr varav 45 % var statsbidrag.
Livslängden är 25 år men den beräknas betala sig på tio år. Ett trettiotal intresserade
lyssnade och några kunde tänka sig att själva satsa på solenergin, vilket skulle vara
bra för vår miljö.
 

Det blev Federley

Vi var många, som hoppades på att vi skulle kryssa in Kristina Yngwe till EU-parlamentet.
Nu tror jag, att många avstod från att kryssa, eftersom man tvekade mellan Kent och Kristina,
vilket fick till följd att Fredrik kryssade sig in.
I tidningen Land and gör Federley en bra bekrivning på vad han skall arbeta för i parlamentet.
Vi hoppas att han skall lyckas med sin målsättning och bli en skicklig företrädare för center
idéerna i  EU-parlamentet.

RSS 2.0