Centern framåt i Eu-valet

Centerpartiet gick framåt i valet till Europaparlamententet både i landet och lokalt i Åstorp.
På riksplanenet ökade vi vår andel av rösterna med 1 %. I Åstorp ökade vi med 88 röster,
vilket motsvararar en ökning av vår andel i Åstorp med 1,7 %.
Vi ökade i alla valkretsar utom i Nyvång där vi minskade med två röster.
Resultatet innebär att Åstorps Centern kommer att bjudas på tårta av riks-c

Broschyrer och äpple gick som smör i solsken

I dag morse mellan kl 06.00. och 08.15 delade Anette, Annica, Ann-Louise och jag
ut 130 påsar med broschyr, valsedel, flygblad, äpple och karameller till
morgonresenärerna med tågen till Helsingborg och Hässleholm.
Det märktes att Centerpartiet de senaste dagarna fått allt större förtroende  i
väljaropinionen. Det kom även oss till del för alla tog glatt emot våra påsar och
några lovade t.o.m.. att de skulle rösta på oss.
Annika Vink, Ann-Louise Ekberg och Anette Andersson
står här kl  06.00 beredda att dela ut påsar till resenärerna

Centerpartiet framåt hos Sifo.

I veckan presenterade Sifo resultatet av senaste mätningen
av partisympatisörerna. Resultatet var att Centerpartiet och Fi
hade gått framåt. Centerpartiet nådde 5 % och Schymans parti
närmade sig de magiska 4%.
Nu kan Centerpartiet åter höja ribban och vi hoppas på ett bra EU-val.

Centerseniorer hos Årets företagare Ängelholm

Centerseniorerna besökte i torsdags "Årets företagare" i Ängelholm, HNT Schakt & Transport AB
De är ett familjeägt företag, som startade 1938. 130 anställda med 274 milj. i omsättning och är
rankade som ett trippel A företag, vilket innebär att man har en välordnad och god ekonomi.
Hasse Nilsson, som äger bolaget tillsammans med sina söner hälsade oss välkomna och berättade om företagets historia. Sedan presenterades dagens verksamhet och omfattning av vd Håkan Nilsson och personalchef Kristina Pommer.
Efter kafferast berättade Kristina Yngve, 30-årig agronom, som är andra namn på centerlistan till EU-parlamentet, om sin och centerns syn på EU politiken, var övertygad om att Skåne kommer spela en
mycket viktig roll i framtidens hållbara Europa, när utmaningar med klimat o miljö kommer att kräva,
att vi går från ett samhälle med fossil energi till ett baserat på bioenergi.
Vi tyckte alla att vi haft förmånen att få besöka ett mycket intressant företag och vi fått höra en
intressant politiker, som vi hoppas kunna kryssa till EU-parlamentet.
Ovan syns HNT:s vd Håkan Nilsson tillsammans med
Centerns EP-kandidat Kristina Yngve.

Radio Kristianstad utfrågade politiker i Hyllinge

Radio Kristianstad sände i dag från Hyllinge mellan kl. 15.30 och 16.00. Vi var fyra politiker
som utfrågdes. Det var Ronny Sandberg (s), Bodil Hellberg (fp), Bengt Sebring (m) och jag..
från Centerpartiet. Det var bara två frågor, som behandlades.
Den första var egentligen ingen kommunal fråga men kom från två arbetslösa chaufförer,
som undrade vad vi  kunde göra för att de skulle få jobb och inte utkonkurreras av utländska åkerier.
Den andra kom från en klass på Tingdalsskolan, som ville att politikerna skulle ordna en drottshall
vid deras skola.Vi politiker var överens att det behövdes fler hallar för att klara föreningarnas
behov av träningslokaler, men ingen lovade att den skulle placeras på Tingdal
.En fråga om fler specialpedagoger vid skolan i Hyllinge spelades in och sändes i morgon.
Eftersom man sänder musik mellan var fråga blev det totalt bara tio minuter sändningstid, vilket jag
tycker var snålt tilltaget.

Bildningsförvaltningens chef hos Centern

Annika Hoppe, bildningsförvaltningens chef,  kom till Centerns
medlemsmöte i går. Hon redogjorde bl.a. för kommunförbundets
(SKL) utvärdering av Åstorps skola och jämförde Åstorps resultat
med utfallet för Bjuv. År 2012 var Åstorp klart bäst medan det för 2013
var det omvänt. Bjuv hade förbättrats betydligt medan Åstorp
nådde betydligt sämre resultat. Skolan jobbar intensivt för att
komma tillbaka och nå goda resultat.
Annika Hoppe berättade även om planeringsarbetet med ny
Haganässkola. Arkitekten Anna Törnkvist är den som skissar på
på hur skolan skulle kunna se ut. Hon är känd för att utforma skolorna
efter elevernas och lärarnas behov.
Skolan beräknas vara klar 2016.

Centerns toppkandidater i kommunparken

Här poserar Centerpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige. Fr.v.
Bertil Wemmert, Annica Vink, Ebba Kroon, Ann-Louise Ekberg, Marianne Axelsson
och Lars-Erik Petersson

Previarapport hos kommunstyrelsen

Sedan några år tillbaka har man i Åstorps kommun vid olika tidpunkter haft svårigheter
i den psykosociala miljön. Svårigheterna handlar om kränkningar, som utförts av
namngiven politiker. Arbetsmiljöverket har tillskrivet kommunen och påtalat behovet
att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Konsultföretaget Previa fick detta
uppdrag och i går rapporterade man till kommunstyrelsen.
Man rapporterade att 20 personer anmält att de känt sig kränkta..
Kommunstyrelsen godkände rapporten och kommunchefen tillsammans med
personalchefen fick i uppdrag att till kommunstyrelsen framlägga en handlingsplan.
En annan viktig fråga var beslut om en förändrad politisk organisation. Man var överens
om att minska antalet ersättare i nämnderna. I 13-mannanämnderna är förslaget att
minska från 13 till 7.
Man föreslog även att inrätta en överförmyndarnämnd och en majoritet föreslog 
inrättande av en kultur och fritidsnämnd..

Enighet om ny politisk organisation- dock ej Kultur o Fritidsnämnd

I går hade gruppledarna för de politiska partierna i fullmäktige
sammanträdeför att behandla frågan om en förändrad politisk organisation
Man tog inte slutgiltig ställning, men man är överens om att behålla
oförändrat antal ordinarie ledamöter i nämnderna, men minska antalet
suppleanter. Man är däremot oenig om man skall ha en kultur och fritidsnämnd.
Centerpartiet och socialdemokraterna brukar kunna resonera i hop sig, men i
denna fråga har vi skilda uppfattningar. I förra omorganisationen, då kultur och
fritidsnämnden lades tillsammans med skolan, kämpade jag i fullmäktige mot
det förslaget och självklart vill vi i C ha tillbaks kultur och fritidsnämnden.
Det kommer att gynna både kulturen och föreningslivet i vår kommun.

BFAB sponsrar Centrum 2.0

Vid tisdagens stämma med Björnekulla Fastighetsbolag meddelade
vd Michael Fors, att styrelsen beslutat att sponsra Centrum 2.0.
Tidigare har KsAu föreslagit att kommunen skall anslå 1,2 miljoner.
BFAB:s satsning innebär att centrum projektet kan omedelbart gå i gång.
Jag hoppas att fler företag skall följa BFAB:s goda exempel.
Spännande att se vad resultatet blir.

RSS 2.0