Det blir som Centern vill

Det blir som Centerpartiet vill. Efter det att Kronobergs landstings lämnat besked om,
att man inte vill ha en storregion, där landstingen och regionerna i södra Sverige skulle ingå.
 Det är därmed klart, att man inte fortsätter med att utreda frågan om en storregion.
Centerpartiet i Skåne var redan , när frågan väcktes, emot. Vii tyckte att Skåne är en
tillräckligt stor region för en effektiv sjukvård och för övrig verksamhet,
Vi anser däremot att det krävs samarbete över regiongränserna vad gäller den
högspecialiserade vården.

Det blir allsång på torget till sommaren

I går hade Åstorps Teaterförening styrelsemöte. Vi blev då överens om att vi ska arrangera
allsång på Gamla torg även till nästa sommar.
Efter all den uppskattning vi fått för årets allsång var det nästan självklart att vi även skall
ha det till nästa år. Denna gång söker vi tillstånd för att stänga av Storgatan från 18-00-22.00.
Sen bestämde vi att anordna  bussresa till Malmö Stadsteater för att se "Cirkus Cirkör"
den 18 maj. 50 biljetter är nu beställda.
Närmast på Teaterföreningens evenemangslista är en barnteaterföreställning "I Mumindalen"
den 22 november kl 17.00. i Kulturhuset Björnen.
Fler inlägg finns längre ner.
 
Nyvalda fullmäktiges första sammanträde

I går hade Åstorps nyvalda kommunfullmäktige sitt första sammanträde. För Centern
var det Lars-Erik Petersson och Annica Vink med ersättarna Ann-Louise Ekberg och
Bertil Wemmert, som tog plats.
Tyvärr så verkar vissa talare i det nya fullmäktige ha samma tendenser, som i det gamla,
att tala alldeles för mycket och för länge.
Om man skulle ha sju eller tretton ersättare i kommunstyrelsen tog t.ex. nästan en timme
att diskutera, innan man fastställde det till sju st.
För  kommunstyrelsen omvaldes Ronny Sandberg till ordförande och jag till förste vice,
däremot  blir inte Pontus Pålsson kvar som andre vice, utan istället valdes 18-årige
sverigedemokraten. Eddie Ek.

Nyinflyttad ny i Bygg och miljönämnden

Karin Sigvardsson, samhällsutvecklare i Osby kommun, flyttade till Åstorp i december 2013.
Hon är Centerpartiets förslag till ny ledamot av Bygg och miljö nämnden. Med sin
professionella erfarenhet av  samhällsplanering kommer hon, att bli en viktig resurs för oss
och för kommunen i de planeringsfrågor vi har framför oss.

Valberedningen har haft sammanträde

I går hade kommunens valberedning sammanträde. Tyvärr kom inte Sd:s representant                                     
och moderaterna hade inte nominerat sina kandidater, vilket jag tycker är mycket
förvånande.
Vi måste därför ha ett nytt sammanträde på måndag före fullmäktiges sammanträde.
Till kommunfullmäktiges presidium har S nominerat sin riksdagsman Per-Arne Håkansson
till fullmäktiges  ordförande och Anders Larsson som dess förste v.ordf..
Till kommunstyrelsen föreslår Centerpartiet mig och Lars-Erik Petersson med Annica Vink,
som ersättare.
Jag hade avsagt mig uppdraget men då Lars-Erik Petersson, som är tilltänkt efterträdare
till mig, under 2015 inte har möjlighet att ta fritt från sitt arbete under dagtid, föreslås jag för omval.
Jag kommer att avgå 2016, då Lars-Erik efterträder mig som v.ordf. och ledamot av AU.
S föreslår till kommunstyrelsen Ronny Sandberg, Reino Persson, Jeanette Larsson,
Anders Wilhelmsson och Lizeth Åkerman. För Kd  föreslås Nils-Göran Nilsson.
Majoriteten får 8 ledamöter och oppositionen 5.
Posten som andre v. ordf. i ks liksom i alla andra nämnder går troligtvis till S.d., som en följd
av deras framgång i valet, då de ökade med tre mandat till 7. M och Fp har sammanlagt 6 .
Fullmäktige sammanträder på måndag, då får vi se hur det slutgiltiga utfallet blir.

Skördegudtjänst i Kvidinge

  I dag var det skördegudstjänst i Kvidinge kyrka. Kvidinge Centerkvinnor hade prytt kyrkan
med höstskördens alster.
Efter gudstjänsten inbjöd Centerkvinnorna till kaffe i församlingshemmet. Dit hade även tagits
de alster, som prytt kyrkan och som sedan såldes till besökarna.
Försäljningen inbringade betydligt över 2000 kr. Pengarna skänkes till Kvidinges duktiga kyrkokör
Kören som medverkade under gudtjänsten och som visade hur skicklig man är.
 
 
              
Klicka på bilden för at få den större
 

"De aderton" går tillsammans

Efter valet kunde vi konstatera att C+S behöll sin majoritet i Åstorps kommunfullmäktige.
tillsammans kommer vi dock, att göra en valteknisk samverkan med Kd och Mp, som har
ett mandat vardera i kommunfullmäktige.
Dessa partier hade inte av egen kraft tagit några platser i nämnderna, men kommer nu
genom den valtekniska samverkan få en del platser. Vi har tillsammans 18 mandat och
kommer att gå fram under beteckningen "De aderton".
Jag tror att S, C, Kd och Mp kommer att vara överens om det mesta i politiken och vi
kommer därmed att få en ännu starkare majoritet i Åstorps kommun.

Mitt sista kf-sammanträde

Eftersom jag inte kandiderade till nästa mandatperiod i Åstorps kommunfullmäktige
var måndagens sammanträde mitt sista .
Tyvärr var detta sammanträde likt de flest andra under den här mandatperioden. Långa
monologer av Pontus Pålsson. Han tagit till sin livsuppgift att svartmåla kommunen.
Vi behandlade innevarande års delårsbokslut, som visar på ett bra resultat och visar, att
man uppnått de flesta av de uppsatta målen. Även revisorerna med moderat ordförande i
spetsen gav beröm åt delårsbokslutet. Detta till trots så i PP:s värld var givetvis allting svart.
Åsa Holmén ställde frågan varför inte ekonomichefen var och redogjorde för delårsbokslutet.
Jag upplyste henne då om att hon inte kom och lämnade någon redogörelse eftersom hon
inte accepterar att hela tiden bli ifråga satt om sin ekonomiska kompetens av en viss politiker.
Det hjälper inte att alla vi andra är glada och tacksamma för att vi har en så duglig ekonomichef
som Ingrid Johnsson
Maxtiden för sammanträdet är satt till kl. 23.00. Denna tid uppnåddes även denna gång med
flera ärenden, kvar, som får tas upp vid nästa sammanträde.

RSS 2.0