I Nya HD/NST har Åstorps suddats bort

Med dunder och brak talar HD/NST om att man från och med i dag
har radikalt förändrat tidningen. Alla lokalnyheter skall fr.o.m. i dag publiceras i B-delen.
På B-delens första sida står MED BÅSTAD,KLIPPAN, PERSTORP, ÖRKELLJUNGA OCH SPORT
ÄNGELHOLM.
Redaktionen har tydligen kommit fram till vad vi läsare för länge sedan konstaterat, att det
skrives inget om Åstorp. Då skall man helt följdriktigt ej ha med Åstorp på B-sidans vinjett.

Besök i Oxhallen

 Har i dag besökt Oxhallen i Helsingborg. Det är den gamla oxhallen i Helsingborgs slakthus,
som nu blivit marknasplats för framför allt närodlad och närproducerad mat.
Det var en fantastisk upplevelse. Där fanns mycket närproducerat av god kvalitet.
En som fanns där var Sigvard Måns Gård, som bl.a. sålde av sitt fina lammkött.
Det är nu klart, att det blir Mina Kandi på Sigvard Måns gård, som svar för lunchen
på Centerns matvandring den 5 juli. Hon kommer att bjuda på närproduceradkalkon
och lamm.
 
På bilden, tagen i Oxhallen
ser vi Mina och Josef Kandi.
Klicka på bilden om Du vill ha den större.
 
 
 
 
 

Blir det torrhamn i Åstorp?

I går träffade kommunstyrelsernas arbetsutskott i Bjuv och Åstorp,
representanter för familjen Helsingborg, Region Skåne och fastighetsbolaget Catena.
Alla instanser tycker att bästa platsen för en torrhamn eller bättre uttryckt en
omlastningsterminal är i Bjuv-Åstorp med närhet till järnväg, E4 och E6.
Catenas representant gjorde en mycket bra föredragning om för och nackdelar med den
tänkta terminalen. Det var första gången jag varit med om en beskrivning, där man inte
bara lyft  fram fördelarna.. Ett stort problem är den ökade trafik, som torrhamnen medför.
Denna måste omdirigeras.
Min uppfattning är att vi måste få garantier för att alla tillkommande kostnader skall täckas
av staten och Skåne Nordväst och inte av de två närmast berörda kommunerna.
Torrhamnen är till fördel för hela Skåne Nordväst och därför måste också alla vara med och betala.
Ett alternativ till en nordvästskånsk placering är att den förlägges i Hässleholms området.                                       

Undvik ICA:s egna märkesvaror

ICA säger på sin hemsida, vi gillar svenskt kött, men deras köttbullar, som
förpackas i plastlådor, vilka är exakta kopior av Mamma Scans
förpackning, är tillverkade av kött från Tyskland, Polen m.fl.
I veckan hade man kampanj på billig grädde. Trots svensk mjölkproduktions
stora ekonomiska problem, så kommer kampanjgrädden från Österrike.
Sen är det många småföretag som känner sig tvungna till att tillverka åt ICA,
deras egna märkesvaror, vilket innebär en stark försvagning av företagets eget
varumärke och kanske på sikt deras undergång.

Frukostmöte i Kulturhuset

I torsdags den 12/2 hade kommunen frukostmöte för företagarna i Åstorp.
Först informerade kommunalrådet Ronny Sandberg bl.a. om propåerna
att förlägga en torrhamn till Bjuv-Åstorp.
Vars föreslagna placering jag personligen är mycket tveksam till.
Det skulle innebära en starkt ökad trafik och att hela vårt industriområde
skulle gå åt till logistikföretag.
Sedan redogjorde representanter för Helsingborg för Familjen Helsingborg,
där tio nordvästskånska kommuner samverkar inte minst vad gäller besöksnäringen.
Konstrundans nyvalde ordf. Tomas Montelius delade ut en alldeles
nytryckt broschyr om årets konstrunda, som är den 3-12 april. Från vår kommun
är det Tomas Anagrius, Tomas Montelius, Ulla Dagbjer och Birgitta Svensson,
som deltar.
 
 
 

Centermöte om bredband i Åstorps kommun

Centerpartiets informationsmöte om bredband i Åstorp samlade femtiotalet personer.
Det var Mikael Fors, vd för Björnekulla IT AB och Alexander Jansson, vd för
Bjäre Kraft Bredband AB, som svarade för informationen. Det är redan 40 % av Åstorpsborna,
som har möjlighet att koppla upp sig mot bredbandet. Det är mer än i våra grannkommuner
Båstad och Ängelholm har, där man trots bredbandsstrategi, bara når 20 %
.I centrala Åstorp är det flera områden, där det i dag är möjligt att anmäla intresse för bredband.
 När Bjäre Kraft Bredband har fått intresseanmälan från c:a 50 % av hushållen kopplas man
upp.Kostnaden är mellan 15-20.000 kr.
Än så länge är Åstorps landsbygd ännu ej uppkopplad, men många önskar få denna möjlighet
och då inte minst de, som bor i Tranarp-Kärrarp området, som den senaste månaden mist sin
fasta telefoni. I detta område pågår sonderingar för att samverka om att leda hushållens
avloppet till kommunens avloppsledning.
Då skulle man på samma gång kunna dra ledningar för bredband.
En landsbygdssatsning på bredband kräver en samverkan mellan boende, kommunen och staten..
 (Klicka om Du vill ha större bild)
Kvällens informatörer Alexander Jansson och Mikael Fors.
För kommunen, som i nästa vecka startar arbetet med en bredbandsstrategi, blir en
viktig fråga, hur man förser landsbygden med bredband. Här är Centerns inställning
klar, att det är samhällets uppgift att bidra för att detta ska bli möjligt
 

Fredrik Stihl heter kommunens nye personalchef

Han kommer från Bromölla, där han haft en PA-tjänst hos
Sölvesborg-Bromöllas kommunalförbund.. Han tillträder
sin tjänst i slutet av april. Jag tror  att han liksom sin företrädare
på tjänsten, Ola Falk, kommer att bli en bra ledare och kunnig
administratör.

Tomas Montelius ny ordförande för Konstrundan

Vid onsdagens företagarlunchs personpresentation berättade Tomas Montelius
att han blivit vald till ordförande för KONSTRUNDAN I  NORDVÄSTSKÅNE.
Denna a är Sveriges största arrangemang av den typen. Det är glädjande
att en kulturpersonlighet från Åstorp  fått denna post och bidrar till att sätta
Åstorp på kartan.

RSS 2.0