Cemterpartiet på torpardagarna

 Torpardagarna i Åstorp folkligt, festligt och mycket folk och
här fanns Centerpartiet, som vanligt med sitt marknadsstånd
Vi delade ut närmare 1000 flygblad om vår matvandring den 5/7.
 
På bilden ovan t.v. syns Matilda och Marianne i samtal med torpardags besökare. På nästa
bild Jonas och Sofia i startgroparna för broschyrutdelning och på bild till nederst  Arne och Bo
i aktion.
 
 

Vår nya kommunchef heter Lena Mårtensson-Stenudd

46 personer sökte tjänsten som kommunchef. Fen kallades till intervjuer. Fyra kom .
Tre kallades till en förnyad intervju . Två gick vi vidare med. De testades och personalchef
och fackrepresentanter tog referenser. Vid ett extra styrelsesammanträde i onsdags beslöt
en enhällig kommunstyrelse att anställa Lena Mårtensson Stenudd.
Vår nya kommunchef är jur.kand. Hon har haft flera olika tjänster i ledande befattningar
inom polisväsendet.  F.n. har hon en tjänst som avdelningschef hos Migrationsverket.
Lena tillträder som kommunchef den 1 september.. Jag tror hon blir en stark ledare.
lyhörd, kunnig och drivande.. Precis en sådan kommunchef som Åstorps kommun behöver.
 

Avtackning och glassutdelning

I går var jag först på avtackning av vår fritidschef Jan Alfredsson
och sedan var det dags att delta i Centerns glassutdelning under
Åstorps  " handlardag" .
 
Här är det kultur och fritidsnämndens och bildningsnämndens ordf.
och v.ordförander, som avtackar Jan Alfredsson. Tidigare hade
Ronny Sandberg och jag  uppvaktat från kommunen med björn-
statyett och från oss själva med lokalproducerad spettkaka.
Det var även många av föreningarna i Åstorp som kom för att tacka,
vilket inte var konstigt med tanke på allt det arbete Jan lagt ner under
de 24 år han varit fritidschef till gagn för idrott och annan föreningsverksamhet.
Under gårdagens handlardag var det olika aktiviteter och för Centerns del
bjöd vi åstorpsborna på chokladöverdragen grön glass. Det var soligt och
varmt och glassen gick som smör i solsken.
På bilden ser vi Dan Vink och Bertil Wemmert klara att dela ut glass.
 
 
 

Guldklöver till Containerpoolen, Nyvång

Vem skapar jobben?  Fyra av fem jobb skapas av de små och medelstora företagen.
Regeringen tycks anse att det går att domtera jobb uppifrån, Centern anser att de
växer underifrån i små och medelstora företag.
I vår jobbskaparkampanj vill vi därför lyfta fram de företag, som lyckas växa och skapa
arbetstillfällen.
Fr.v. Susanne Roth, ekonomiansvarig, Dick Sjöland vd för Containerpoolen och
Centerns Bertil Wemmert
                                                                                          .
Ett företag i Åstorp, som  lyckats bra är Containerpoolen i Sverige AB. Centerpartiet
besökte därför i dag företaget. Bertil Wemmert och jag överlämnade ett Guldklöver till
Dick, ett guldklöverdiplom och  centertårta till företaget.. På diplomet står textat:
För att alla skall få arbete krävs, att vi har företag som kan och vill expandera
och därmed anställa fler.
Av företagen i Åstorps kommun med 10-50 anställda är Containerpoolen i Sverige AB
det som procentuellt ökat med flest årsarbetare under 2014.
 

Nationaldagen en folkfest i Perslund

  Klicka en gång på bilden om Du vill ha stor bild.
  
Längst t.v. Dagens talare Ulla Andersson, därefter Jan Alfredsson och Torbjörn Persson
 
  Fanborgen och Ulla Andersson i talarstolen
 
 Kulturpristagaren Jan Nilsson gratuleras av kulturchefen Eva Zäther-Löfgren.
 Åstorps Musikkår, som vanligt på plats
 
När det blev dags för Ulla Andersson att hålla nationaldagstalet kom det fina vädret. I sitt tal kom
hon in på Sveriges natur, naturen på Söderåsen och om allt det fina som vi har omkring oss i vår
kommun.Om vår allemansrätt som är en fördel för oss alla men innebär också att vi alla har en
skyldighet att vara rädd om den.
Sen var det dags med pris och stipendieutdelningar Kulturpriset gick till Jan Nilsson, ett mycket
välförtjänt pris  efter hans stora insatser för kulturen inte minst i Kvidinge Hembygdsförening.
Däremot kan jag inte förstå, varför inte Bildningsnämnden har höjt prissumman till 10.000 kr.
Det får nu bli en uppgift för den nya Kultur och fritidsnämnden.
Sen fick Ernst Skoog kulturstipendiet. Han berömde kommunen för deras kulturintresse och kunde tänka sig att jobba vidare med kulturen i Åstorp. Lions stipendier gick till elever från musikskolan . De utsedda var flöjtisten
Malin Tallbro och elbasisten Peter Schrevelius.
Till sist gick Lions ledarstipendium till Skannes eldsjälar Torbjörn Persson och David Andersson. Verkligen välförtjänt. 
 

Framtidens vatten i Åstorp kommer från Kvidinge

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades en utredning om kommunens framtida vattenförsörjning Det pekades på två vägar antingen köpa vattnet från Sydvatten (Bolmenvatten) eller fortsätta med vatten från egna borror.. I full enighet beslöts att vi skulle fortsätta att ta ut det vatten, som framför allt är lagrat i Kvidingeområdet.
När det gäller vattentäckten i samhällets östra delar är en stor del bebyggt, varför det är ett mindre lämpligt område. Sd yrkade att även Åstorpsområdet skulle ingå i den fortsatta utreningen.
För att slippa en återremiss i fullmäktige gick majoriteten med på förslaget.


RSS 2.0