Händelserika centerdagar

I fredags var jag på en träff för Centerns kommunkrets ordförander i Stockholm.
Vi var en par hundra från hela landet. Vi fick höra Johan Linander redovisa
för den valanalys som gjorts, där det visa sig att det mesta fungerat väl
med en god tillströmning av både sympatisörer och medlemmar.
Annie Lööf berättade om Centerns arbete i riksdagen och om den situation,
som råder där med en handlingsförlamad regering.
Vi fick även information om planerade kampanjer och till sist var
det Anders W. Johnsson, som tala om allt det positiva, som talar för,
att Centerpartiet fortsätter att gå framåt.
Sen på lördagen var det Centerstämma för Skåne i Tingvalla. Då jag var kvar
 i Sthlm var det Lars-Erik Petersson, som hälsade välkommen till Åstorp. Han
presenterade kommunens sevärdheter och beskrev Centerns framgångar i valet
och den starka ställning, som Centerpartiet har i vår kommun.
Det har rapporterats om en intressant stämma och Tingvalla fick beröm för god mat.

Catarina Hultman fick i dag sitt diplom, tårta och blommor

Centerkvinnorna och Centerpartiet utsåg den 8 mars Catarina Hultman
till "Årets kvinnliga företagare" i Åstorps kommun. Då var Catarina
på semester och överlämnandet av diplomet kunde ske först i dag.
HD och BMZ publicerade det den 8 mars men Söderåsbladet var
med i dag och publicerar det nästa vecka.
Catarina bjöd på kaffe och vi lät oss alla väl smaka av tårtan med
centeremblemet, som Bodils skafferi bakat.
Här har Annica Vink och jag delar ut diplom och blommor till
Catarina Hultman, tårtan står i caféterian.

Intressant information på medlemsmötet

På senaste medlemmötet redogjorde BFAB:s vd Mikael Fors för
de planer, som föreligger för en ny skola på Haganäsområdet.
Skolan beräknas kosta c:a 100 miljon kr och kommer att ha elever
från F -till klass 6. Eftersom nuvarande gymnastiksal kommer att tas i
anspråk till förskola måste denna ersättas. De tankegångar, som finns
nu innebär, att man bygger en ny idrottshall, som skulle lösa de lokalproblem,
som idrottsföreningarna har i dag.
Även tankegångarna om hur kvarteret Gurkan kan planeras presenterades av
Micke. Till sist fick vi veta att det kommer att bli förhandlingar med Sveriges
Olympiska kommitté om en ev. användning av Stenbrottet i Åstorp för en del
utomhusidrott.
En intressant kväll med värdefull information. Tack för det Micke.

Bra stämning och fin underhållning på årsmöte med Teaterföreningen

Foto Tomas Montelius
Marie Wikström, sång och Katrin Karlsson piano underhöll
med vacker sång och musik vid Åstorps Teaterförenings årsmöte.
Det är fantastiskt att ha en så högklassisk underhållning, där
artisterna kommer från den egna kommunen.
Årsmötet kunde konstatera att medlemstillströmningen varit  stor
och att medlemsantalet nu är 105. Programmet för året fastställdes
och förhoppningen är att det skall bidra till ännu fler, som kommer till
arrangemangen och att vi blir ännu fler medlemmar.
Ann-Louise Ekberg hade avsagt sig som styrelseledamot. Hon har
betytt mycket för uppstarten av föreningen. Vi tyckte alla att det är
synd att hennes tid inte räcker till för att vara kvar.
Ny ledamot av styrelsen blev Börje Wiebe, som även nyvaldes till
föreningens kassör.

HD/NST har bättrat sig

Nu finns Åstorp med i vinjetten i HD/NST B-del. Nu kan vi se att
det står Båstad, Klippan, Perstorp, Åstorp,Örkelljunga och sporten
Hoppas att det innebär att man inte glömmer att rapportera från Åstorp.

Annie Lööf klarade sig bäst av partiledarna

En undersökning av vilken partiledare, som väljarna ansåg klarat sig bäst.
Resultatet ser Ni ovan.
 

Catarina Hultman Årets kvinnliga företagare

Varje år sedan 2008 har Centern och Centerkvinnorna
                                                den 8 mars utsett "Årets kvinnliga företagare" i Åstorp.
Till 2015 års kvinnliga företagare har utsetts Catarina Hultman. Catarina är keramiker
och driver Galleri Hultman. Hon är kreativ både som konstnär och företagare.
Hon bedriver även en omfattande kursverksamhet.
Catarina Hultman är en förebild för andra kvinnor, som vill bli företagare och uppfyller
därför väl de krav vi har på den, som skall bli Årets kvinnliga företagare.
 

Kommunstyrelse utan Ronny Sandberg

Kommunalrådet har åkt på semester, varför jag som v.ordf. fick leda kvällens sammanträde.
Ett sammanträde som med en normal kommunstyrelse tagit en timma. Nu har vi en ledamot,
som heter Pontus P. och då tar sammanträdet 3,5 timmar...
Allt är fel, allt borde återremitteras. Voterar om det mesta. Förolämpar. Talar länge, gör pauser.
När han gjorde långa pauser, gav jag ordet till nästa talare, men fick vi då alla veta att han hade ordet.
Allt detta trots att han är ersättare i en etisk kommitté vid Lunds universitet.
Vem kan ha föreslagit honom till den?

Trevligt årsmöte med centern

Måndagens årsmöte med Centerpartiet i Tingvalla blev en trevlig tillställning.
. Vi startade med en föredragning om Centrum 2.0, som Elisabeth Möllerström
svarade för.
Sedan hade vi bra diskussioner om framtida byggnation I kommunen. Alla var överens
om att området, där Björnekulla frukt har sina fabrikslokaler och, som nu inköpts av
Kvidingebyggen kommer att bli ett attraktivt bostadsområde.
Vid efterföljande årsmöte omvaldes styrelsen men utökades med en ledamot,
Anette Andersson, som vid det konstituerande sammanträdet blev sekreterare.Till
ny styrelseersättare valdes Bertil Wemmert.

RSS 2.0