Pontus Pålsson borde ta time out!

Pontus Pålsson har blivit fälld för brott mot grundlagen om yttrandefrihet.
Företrädare för M på riksplanet och M:s distriktsordförande i Skåne tycker,
att P.P. skall ta time out.
Det tycker dock inte den lokale moderatordföranden. Han säger att man
har fullt förtroende för P.P.
Pontus själv borde ha det goda omdömet att ta en paus i avvaktan på
slutgiltig dom.

95 % av hushållen i Åstorps kommun skall få möjlighet att ansluta till bredband

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens au beslöt vi att
föreslå kommunfullmäktige anta en bredbandstrategi där målet är att 95 %
av kommunens hushåll skall komma att ha möjligheten att koppla upp sig
mot bredband. Detta mål skall ha nåtts av tätorterna år 2020 medan man
på landsbygden då beräknas ha  nått 50 % av hushållen.
För att klara av landsbygdssatsningen kommer kommunen att söka bidrag
från leaderfonder.

Kommunstyrelseförvaltningen omorganiseras

Kommunchefen meddelade kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet att hon omorganiserar kommunstyrelseförvaltningen. Tf. chef blir Anita Månsson, Eva Sturesson blir kommunjurist
men fortsätter med att vara sekreterare åt överförmyndarnämnden och Merih Özbalci
blir kommunsekreterare.
Det är en omorganisation, som jag tror på. Anita är en erfaren ledare, Eva får nu
koncentrera sig på de juridiska frågorna och sekreterarskapet i överförmyndarnämnden.
Merih har på senare tid fungerat som kommunsekreterare och bevisat att han är en
duktig sådan.
 

Varför vill man flytta biblioteket?

Vi året sista sammanträde med bildningsnämnden beslöt man utreda konsekvenser och
kostnader för att flytta biblioteket från lokalen vid Storgatan till Kulturhuset.
Det är andra gången, som det nu finns krafter, som gör ett försök att få till stånd en förflyttning.
Centerpartiet kommer aldrig att gå med på att flytta biblioteket till Kulturhuset.
Vi har ett väl fungerande bibliotek, centralt beläget vid Storgatan, lättillgängligt och populärt.
Kommunen satsar pengar på att förstärka centrum och en förflyttning av biblioteket skulle
motverka den centrumförstärkning man genom Centrum 2.0 vill åstadkomma.
Vi behöver dessutom Kulturhuset med den publikkapacitet, som finns i dag.
I går hade kulturförvaltningen och Teaterförening tillsammans en fantastisk konsert med
Tonica orkestern, som samlade 110 personer.
Om det varit ett bibliotek i stora salen hade konserten inte varit möjlig
Vi behöver även framöver ett centralt placerat bibliotek och ett väl fungerade Kulturhus.

Heltid åt alla

Alla partierna i kommunfullmäktige har på programmet att man skall genomföra
att alla anställda, som önskar heltid, skall få det.
Före jul hade kommunen ett seminarium där Sven Fernlund från Faluns kommun
berättade om hur man där lyckats genomgöra att alla anställda, som önskade heltid,
även fått det.
Han framhöll att det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och
till minst lika hög kvalitté. Det är en fråga om ledarskap och kultur. Kulturen innebär,
att man måste få en ökad förståelse för en större flexibilitet.
Hoppas att idéerna skall få genomslag även i vår kommun.

RSS 2.0