Mysig kvinnofrukost på Sånnagården

I lördags 19/11 hade Centerkvinnorna höstens kvinnofrukost på Sånnagården. Värdinnan Marie hade dukat upp till en välsmakande frukost.
Ann-Christin och Tomas Montelius, årets kulturpristagare i Åstorps kommun, berättade sedan om de många olika verksamheter de haft. .Ann-Christin som skådespelare och journalist, Tomas bl.a som fotograf och bildkonstnär. En bredd som få kände till.Det var intressant och uppskattat. föredrag.
Dagen avslutades att man tittade på Sånnagårdens julutställning.

Frukostmöte i Kulturhuset

Dagens möte i kulturhuset samlade fler deltagare än tidigare. Den nya start tiden 07.30 är säkert mer publikdragande än som tidigare, då vi startade kl.  06.45
Efter en god frukost från Systrarna Buffè  så inledde chefen för räddningstjänsten med att berätta om samarbetet i Skåne Nordväst för att ha en effektiv räddningstjänst, men också om svårigheten, att rekrytera
deltids brandmän. Samhällsbyggnadschefen Camilla Ehrenflod  redogjorde för Åstorps utbyggnadsplaner och
om intresset från byggbolagen att få bygga i Åstorp.
Fritidschefen Per-Ola Hiller fick via en fyndig frågetävling fram att vi i Åstorp har 14 idrottsanläggningar, 115 föreningar, 12000 besökare i Kvidinge friluftsbad, Skåneleden har 10,5 km väg i vår kommun, idrottsplatsen har en yta på 53700 kvadratmeter, Man använder  årligen 1.400 kg gräsfrö och till sist Stenbrottet är 400 m x 700 m.
Sen var det dags att till jobbet.

Gruvhögen blir tillgänglig för allmänheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på senaste sammanträdet föreslå kommunstyrelsen
att inköpa Nyvångs gruvhög.
Det blir nu möjligt att genomföra ett av Centerpartiets krav i vårt valprogram " att ordna
vandringsleder på och runt gruvhögen". Det blir även möjligt att få en grillplats och en del annat.
Området kommer nu att bli öppet för allmänheten. Alla får möjlighet att gå upp på toppen
och nyvångsborna får ett efterlängtat fritidsområde., som tillsammans med gruvmuseet även
kan bli en turistattraktion 

RSS 2.0