Kriskledningsövning i kommunen

I tisdags var det krisledningsövning i Åstorps kommun. En krisledning är den organisation,
som träder i kraft för att leda kommunen, när den utsätts för en större påfrestning.
I organisationen ingår de tjänstemän,som har ansvaret i vardagen.
Därutöver finns en politisk grupp, i Åstorp bestående av fem personer varav jag är en.
Kl. 09.15 in ringdes jag till övningen. Vi fick öva efter ett tänkt scenario. En övning, som
säkert var nyttig, om vi en dag skulle hamna i en verklig krissituation.

Per-Ola Hiller hos Centerpartiet

Per-Ola, som är chef för kommunens fritidsenhet sedan 10 månader tillbaka, var i kväll inbjuden till Centerpartiet. Han har alltid arbetat med sport, fritid och hälsa och nu för första gången anställd i en kommun. Vi hade intressanta diskussioner om den blivande idrottsarenan, om Tingvallaområdet, hälsans stig m.m. Vad det gäller Tingvallaområdet lovade han att han omgående skulle påbörja arbetet med att iordningställa detta.
Nedan ses Per-Ola Hiller vid talarstolen.
Överst ses Bertil, John, en ny medlem Stig tillsammans med
Lena och Pia.
 
 

Önskad sysselsättningsgrad är nu verklighet för de anställda inom äldreomsorgen i Åstorps kommun.

Anställda, fack och politiker har länge önskat denna möjlighet, Det ledde till att fullmäktige år 2014 anslog pengar till ett projekt för att genomföra det. Magnus Nilsson anställdes som projektledare och i dag är man i
mål,  Nästa mål är att alla kommunens 1400 anställda ska ha önskad sysselsättningsgrad 2020.

Bättre skyltning av stigar och leder i Tingvalla skogen.

Sedan länge finns 600.000 kr avsatta i Kultur och fritidsnämndens budget
för att ordna med utmärkning av leder, vägvisning informationstavlor, rastplats m.m.
På senaste nämnds sammanträdet i Kultur och fritid lyfte Ann-Louise Ekberg frågan
och förhoppningsvis blir det nu åtgärdat.

Kickoff i Kulturhuset

I går 11/9 var det kickoff i Kulturhuset Björnen med operasångaren Rickard Söderberg.
Vi var 150 personer, som bjöds på en musikalisk upplevelse utöver det vanliga.
Applåderna efter föreställningen ville aldrig ta slut, men till sist tog extranumrena slut
och publiken fick ge sig. Sen följde bok och skivsignering
 
 

2000 vandrare kommer till Tingvalla skogen

Europas största internationella vandringsevent Eurorando 
anordnas vart femte år. I år arrangeras det i Skåne den 10-17 september och förväntas
locka drygt 2000 deltagare.Deltagarna har 80 dagsturer att välja på. En av dem startar vid
Tingvalla och går till Tomarps Kungagård. Under den vecka som vandringarna pågår är
2000 anmälda till att gå denna led. En framgång för besöksnäringen i Åstorps kommun.
Så här vacker är vandringsleden där den börjar vid Tingvalla.

RSS 2.0