Klok uppgörelse om försvaret

I dag har Centerpartiet, Moderaterna och regeringen gjort upp om ett ökat anslag till försvaret. Det innebär ökade resurser till försvaret, vilket är välbehövligt i dessa tider. Hade partierna inte lyckats bli överens i denna viktiga fråga, hade politikerföraktet ökat.
Jag utgår ifrån att det varit försvarsministern, som skött förhandlingarna med C och M. Nog vore det konstigt, att efter man här blivit överens, sedan skulle kräva misstroendevotum mot honom.
Hoppas mitt parti inte fullföljer det förslaget.

Brevet som hamnade hos grannen

Det händer då och då att jag får brev, som är avsedda för grannen, som jag då går och
lägger i grannens brevlåda.
För en tid sedan skickade socialförvaltningen över ett brev till en av ledamöterna i
socialnämndens arbetsutskott. Posten lade det tyvärr felaktigt i grannens brevinkast.
Vad gör grannen? Jo, hon öppnar brevet som är adresserat inte till henne utan till hennes granne.
Sen går hon till HD och berättar om brevet med de sekretessbelagda handlingarna..
Vem har gjort fel? Enligt min bedömning är det först posten, som delar ut det till fel person
och sen den som öppnar ett brev, som är adresserat till någon annan.

RSS 2.0