Upplysande debatt i går i fullmäktige, men inget nytt

Två interpellationer ställdes i går i fullmäktige. En av Åsa Hölmén angående vallgruppen.
Vallgruppen har bestått av kommunalrådet Ronny Sandberg (s) och oppositionsrådet
Gösta Hellman (m) samt tjänstemän från miljökontoret.
Åsas frågor gällde varför gruppen inte rapporterat till kommunstyrelsen, varför man inte
rapporterat till kommuninvånarna kontinuerligt och hon berömde  centern för vårt miljö-
arbete och frågade oss om det här sättet med så kallad hemlig grupp är ett demokratiskt
sätt att driva politik på.Jag upplyste henne om att hon och jag var i samma båt.
 Hon hade inte fått information från oppositionsrådet och jag hade inte fått information av
kommunalrådet. Jag anser  givetvis att detta ej är acceptabelt, men det hela beror nog på
ett olycksfall i arbetet. Ronny och jag har talats vid och är
överens om att så här skall det ej gå till i fortsättningen.
Tony Wiklander frågade om vilka som deltog i kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den
26 maj 2006 då frågan om vallarna var uppe utan att protokollföras. Han fick till svar att det
var två socialdemokrater. två moderater och en kristdemokrat. Wiklander var förvånad över
Margaretha och Pontus Påhlsson insändare i HD med tanke på att deras partivänner i ks
varit delaktiga i beslutet.

Barack Obama - en social liberal politiker -

 Av Mona Sahlin och andra framställes Oback Obama, som om han vore socialdemokrat.
I hans senaste bok "Att våga hoppas som f.n. utgör min nattlektyr framgår det att hans idéologi definitivt
inte är socialistisk utan helt klart social liberal. Hans syn på skola, välfärd, fri företagsamhet och mycket
annat stämmer helt överörens med min centerpartiska syn på tingen.
Obama är ingen socialist utan ligger helt klart i den mittenpolitiska fåran.
Hans bok rekommenderar jag alla politiskt intresserade att läsa.

KRYSS I TAKET ! En positiv nyhet om Hyllinge i HD.

Kommunen har under en tid haft problem med vattenkvaliten i Hyllingedammen.
 Man införde därför bad och fiskeförbud i dammen. Problemet bestod främst av att det rann
ett järnhaltigt vatten från en gruvbrunn ut i dammen. Detta har nu stoppats och vattenkvalitén
har förbättrats. I vattnet finns dock finns fortfarande en något för hög halt E.coli bakterier.
Denna nyhet publicerades i HD/NST under rubriken "Hyllingedammen mår allt bättre" och
följdes av ett mycket sakligt och upplysande reportage. Snyggt jobbat Jessika Jellbom.


RSS 2.0