Med generaldirektören på företagsbesök i nordvästskåne

På bilden t.v. syns Halldora
 von Koenigsegg visa finesserna i en av Koenigseggs sportbilar och t.h. Stefan
Fredriksson demonstrerar hur man kör en stor tung lastbil.

Christina Lugnet övernattade på hotell Rosenberg och 09.20 hämtade jag henne. Vi körde
till Bröderna Fredikssons åkeri. Här träffade vi först och främst företagets grundare pappa
 John men också de nuvarande ägarna, sönerna Stefan och Peter Fredriksson. Med vid träffen
var också företagarnas Claes Sjöland,Anne Aarbye, Anders Lindberg och centerns Kjell-Åke
Nilsson. Sen berättade Stefan och Peter om företaget och dess utveckling. Därefter blev vi 
guidade runt och generaldirektören fick prova på att köra tung lastbil.
Kjell-Åke och jag körde sedan Christina Lugnet till Koenigseggs företag på Valhall i Ängelholm.
Här möttes vi av ekonomichefen Halldora von Koenigsegg. Eftersom Halldoras mamma inte
jobbade om onsdagarna hade hon nu fått uppdraget att ta hand om sjuke sonen, varför Halldora
von Koenigsegg kunde guida oss genom företaget. Visningen avslutades med att general-
direktören provsatt en av de färdiga sportbilarna.
Christina Lugnets tog sedan tåget till turistmässan i Göteborg där hon och Maud Olofsson skulle
tala om möjligheterna till tillväxt inom besöksnäringen.Företagardagen i Tingvalla en succé

På bilden ses representanter från
företagarnas styrelse: John Fredriksson(Fredrikssons Åkeri), Göran Persson (Sweedbank),
Kjell-Åke Nilsson (C), Ingrid Celin (Celins foder), Anders Lindberg (kom.näringslivsansvarig)
Anne Aarbye (mäklare), Claes Sjöland (containerpoolen) och generaldirektör Christina Lugnet.

Centerpartiet har alltid varit och är intresserad av näringslivs och företagarfrågor. Det var därför
naturligt att bjuda in till en företagarträff. Inbjuden föreläsare var generaldirektören för
Tillväxtverket, Christina Lugnet. Hon berättade om hur verket kan hjälpa små och medelstora
företag att växa. Hon har tidigare varit kommundirektör i Haparanda och var med, när IKEA
startade i deras kommun. Hon beskre hur man genom snabba beslut  och liten byråkrati
fick flera företag att etablera sig i kommunen.
Halldora von Koenigsegg skulle också ha kommit och berättat om sitt företag, men hennes
2,5-årige son fick på e.m. vattenkoppor och barnvakten hade inte haft denna sjukdom och
vågade därför inte ta hand om barnpassningen. Nu var Christina Lugnet så intressant och fängs-
lande att höra att alla tyckte att kvällen blev hellyckad.

Infrastrukturministern och jag på Centerpartiets distriktstämma

Infrastrukturminstern Åsa Torstensson besökte i lördags
Centerpartiets distriksstämma. Åsa sa att framtidens infrastruktur ska knyta samman olika l
landsändar på ett effektivt, energisnålt och säkert sätt.
En pålitlig infrastruktur ger förutsättningar för företagande och jobb i hela landet.
Hon berörde också de problem som det varit i vinter med tågtrafiken och sade att det berodde
på dåligt underhåll, Nuvarande regeringen hade visserligen sats en miljard pr år i underhåll av
väg och järnväg, men underhållet under 12 års s-regerande var helt undermåligt och det måste
till ytterliggare satsningar innan man är i fatt.

Miljöministern lovar: Bygglov skall förenklas med ny lag.

Samtidigt som klagomål kommer om seg bygglovshantering i Åstorp går miljöminister
Andreas Karlgren (c) ut och lovar en förenklad process för den som söker bygglov.
Den sökande skall ha besked från kommunen inom 10 veckor.
Ord och inga visor - ytterliggare ett skäl till varför Åstorp måste snabba upp sin
handläggning 

Företagarna missnöjda med kommunens bygglovshantering

Företagarna i Åstorp har skrivit till kommunstyrelsen och klagar över kommunens
"sega hantering" av bygglovsärenden. Anledningen till skrivelsen var att flera
medlemmar hört av sig och klagat.
I sin skrivelse framhöll företagarna vikten av att den kommunal service funktionen
vässas.
Jag har tidigare bloggat och sagt att Bygg och miljnämnden inte i första hans
skall vara en myndighet utan främst en servicenämnd till medborgarna.
Vi måste snarast sätta oss ned med Företagarnas styrelse och gå igenom vad som
kan göras för vi skall få en bättre tingens ordning.
Åstorps kommun har varit känd för sin snabba handläggning av ärenden inte minst
vad gäller bygglov - Dit måste vi komma igen !

Mindre strandpipare - Åstorps kommunfågel

  Man lär sig något nytt
varje dag. Alla rikets kommuner har sin kommunfågel. I fredags fick jag
lära mig att vår är strandpiparen. Den är 16-18 cm lång och i Åstorp
finns den i närheten av Nyvång. 

Bra varumärke - Guld värt

Kommunstyrelsen och kommunledningen i Åstorps kommun har haft seminarium på Odengården
i Röstanga.
Där informerade bl a Gunnar Hernborg från Kunskapsstaden Helsingborg - en del av Helsingborgs stad.
om hur Helsingborgs stad byggt upp sitt varumärke och det är nu endast Stockholm och 
Göteborg, som internationellt är mer kända.
Skolan har också varit en viktig del för att bygga upp Helsingborg som varumärke både lokalt,
regionalt och i landet.
Hur skall då vi i Åstorp stärka vårt varumärke.
Vi har mycket att vara stolta över. Vår förskola fungerar väl och kön dit är nästan obefintlig.
Vår skola blir bättre och bättre och vår äldreomsorg fungerar väl och skall bli ännu bättre, när Astern
 är klar.
 Kultur och fritidsverksamheten kan med ganska små medel bli betydligt bättre. Vi har dessutom en
härlig natur inpå knutarna och mycket som är värt att tita på.
Åstorp har allt som behövs för ett bra varumärke - Vi skall stolta stå upp för det och
hjälpas åt att marknadsföra det


Seniorträff på Ö. Ljungby naturbruksgymnasium

Olof LennartssonCenterseniorerna i nordvästskåne
träffades i går på Ö. Ljungby naturbruksgymnasium. RektorStaffan Broddesson tog emot i aulan och berättade om
den treåriga gymnasieutbildningen. Skolan har 180 elever och har bl a utbildningslinjer för häst, hund och greenkeeputbildning. De senare får ofta efter utbildningen arbete vid våra golfbanor.
På djursidan har man 90 kor, hästar, för elever med egna hästar finns ett särskilt stall, det finns hjortar, får och svin.
Det finns även uppdragsutbildningar bl a åt arbetsförmedlingen. Efter presentationen av skolan blev vi guidade av rektorn och driftschefen Olof Lennartsson (båda på bild) och visades bl a anläggningarna på Gångvad.

Dr Sven Svederberg andra namn på c-listan i Landskrona

På ett centermöte i Hörby i går där vi diskuterade valstrategi, träffade jag min familjeläkare
Sven Svederberg, som tidigare drev vårdcentralen Dr Sven i Åstorp.
Redan 2006 ville jag att han skulle kanditera för att bli centerns representant i regionfullmäktige,
men tidsbrist omöjliggjorde det, vilket jag beklagar. Hans kunskaper hade verkligen behövts
i den församlingen.
Sven har flyttat till Ven och kandidater nu till kommunfullmäktige i Landskrona. Det är glädjande
att han nu har bättre tid. Hans kunnande behövs säkert även i Landskrona.


8/3 Internationella kvinnodagen


I dag den 8/3 på den internationella kvinnodagen har Centerkvinnorna och Centerpartiet
i Åstorp lyft fram fastighetsmäklaren Anne Aarbye som en förebild för andra kvinnor,
som vill bli egna företagare.
Andelen kvinnlaga företagare i Åstorp är endast 26 procent av det totala antalet. Riks-
snittet är 28 procent, varför andelen bör öka.
Ann är en driven och kreativ företagare. En stark kvinna som har satsat och lyckats i
en tuff bransch.
Centern och Centerkvinnorna har därför i dag uppmärksammat henne med dilom och tårta.
På bilden ses Anne Aarbye och Kerstin Malm smaka på tårtan.

Missuppfattning att Bygg och Miljönämnden främst är en myndighetsnämnd

Helsingborgs Dagblads nye Åstorpsreporter Fredrik Larsson frågade Reino Persson (s) efter det att han sviket överenskommelsen med mig att det skulle vara 9 ledamöter i Bygg och Miljönämnden, varför han bröt sitt löfte Reinosvarade då bl a att denna nämnd främst var en myndighetsnämnd och att det därför räckte med sju ledamöter.
Detta är givetvis ett felaktigt synsett. Förtroendevalda politiker sitter som företrädare för medborgarna
och då har man givetvis även en service funktion och ett bred kontakt med allmänheten viktig
Då är det givetvis felaktigt att Bygg och miljö som enda nämnd i vår kommun endast skall
 ha sju ledamöter. Det hade istället
  varit rimligt med elva ledamöter.

Åstorps bästa företagarträff blir den 23/3 kl 19.00 i Tingvalla

Många av centerns medlemmar och sympatisörer är företagare. Då är det naturligt att
vi anordnar en träff för  företagarna.
Vi har lyckats att få två mycket intressanta föredragshållare. Det är generaldirektören för Tillväxtverket,
Christina Lugnet, som kommer att berätta hur man kan hjälpa små och medelstora företag att växa
och ekonomichefen för ett av Skånes mest kända och uppmärksammade företag  Koenigsegg  
Automotive AB,

Andora von Koenigsegg , som berättar om företagets planer för framtiden.

Ledande sossar gillar pigavdrag

Mona Sahlin har startat en kampanj mot Rut-avdraget (hushållsnära tjänster), som ärMaud Olofssons idé och skötebarn. Avdraget har skapat många nya arbetstillfällen.
Det är märkligt att det skall vara tillåtit att göra rotavdrag (snickare, målare, murare m.fl) medan det
 inte skall vara avdragbart med hushållsnära tjänster.
Manliga arbeten är avdragbara men inte de hushållsnära, som i de flesta fall är kvinnliga tjänster.
Verkligen dålig jämställdhet.
I  Aftonbladet kan vi se att  Göran Persson, flera tidigare finansminisrar och flera nu aktiva riksdagsmän
utnyttjar rotavdraget, vilket jag tycker är lite av dubbelmoral.
En undersökning visar att 2/3 av svenskarna gillar avdraget för hushållsnära tjänster så nu gäller
för Maud att stå upp för sin idé och inte låta Mona Sahlin skrota det eller låta Reinfeldt stjäla det. 

RSS 2.0