30/11 Mycket prat och lite verkstad vid budgetdebatt

I går fastställde kommunfullmäktige i Åstorp kommunens budget för 2011. Centerpartiet
och Socialdemokraterna stod bakom det budgetförslag som förelåg.
År 2011 är ekonomiskt besvärligt år för alla kommuner och så även i Åstorp. Det
vill stor sparsamhet och effektivitet för att vi skall få en ekonomi i balans.
Till 99,9% är vi överens om årets budget. M.fp och kd redovisade en avvikelse på
650.000 kr d.v.s. en promille av budgeten, vilket man försökte få till att framstå som
en stor skillnad och man pratade om en massa saker som inte hade med budgeten att göra.


Ttrots snö och snålblåst - ganska mycket folk på julskyltningen

Centerpartiet var det enda politiska parti, som fanns på julskyltningsstråket under
söndagens julskyltning.
Vi bjöd på kaffe och kanelbullar samtidigt som vi delade ut vår broschyr "Det är vi
som är vågmästare i Åstorp"
och i denna fanns också namn på de fjorton
centerpartister, som kommer att ha politiska uppdrag under denna mandatperioden.
Vi fick beröm av många för att vi fanns på plats för samtal denna kyliga dag.

Arbetet med översiktsplanen är nu i full gång

Styrgruppen för översiktsplanarbetet, som består av arbetsutskotten för
kommunstyrelsen och bygg och miljönämnden hade den 24/11 sammanträde.
Vår förre stadsarkitekt Johans Mogensen anställes på 40 % tjänst för
tiden 1/1-30/6 2011 för att med hjälp av Linda Svederberg, vår nuvarande
planarkitekt, arbeta fram ett underlag för vår översiktsplan.
Eftrsom vår stadsarktitekt, Lena Rönning, varit sjukskriven en längre tid och Linda på grund av
barnledighet endast kommer att jobba 20% blir Johans anställnig oerhört viktig
för att vi inom planerad tid skall få fram en ny översiktsplan.
Johan känner väl till Åstorps kommun och kan därför fungera effektivt
redan första dagen. Detta blev en bra lösning på på ett besvärligt
personalproblem.

13/11 Var skall vi ha vindkraftverk i vår kommun?

Kommunen inbjöd i lördags åstorpsborna
till en rundtur i för att se var det är lämpligt att sätta upp vindkraftverk i vår
kommun.
Vi var först på ställen där det var olämpligt. Vi var alla överens om att vi inte
ville ha några verk  på vår del av Söderåsen och ej heller på åssluttningarna
och inte heller i Rönneås dalgång.
De verk som kommer att placeras i kommunen måste sättas upp på den norra
sidan av väg 21.
På bilden ser Du några av de trettiofem, som var med på rundturen.
Dagen avslutades med kaffe och bulle i kommunhusets matsal. Här blev det
en del diskussioner om vindkraften. De flesta tyckte att ett mindre antal verk
är lämpligt att utplacera och siffran 5-7 nämndes.


12/11 För Din egen skull ............

För Din egen skull hoppas jag Du var på Kulturhuset Björnen i fredags kväll.
Att få vara där då var en stor förmån. Stumpenensemblen framförde då
Henning Mankells teaterpjäs "Tyckte jag hörde hundar". Det var en pjäs som
berörde. Den varade i två timmar. I salongen var det var tyst så man kunde höra en
knappnål falla. När det var slut brakade applåderna loss.
Vi åstorpsbor kan vara tacksamma, att vi har vårt kulturhus, som möjliggör
att vi får högtidsstuder, som fredagskvällens föreställning.


11/4 Seminarium om el-bilar i Hbg.

Öresundskraft inbjöd i torsdags till ett el-bilseminarium. Miljöminister Andreas Carlgren
var en av talarna. Han påtalade behovet av att vi går över till en bilpark, som har
andra drivmedel än de fosila. Den offentliga sektorn och de större företagen har
här ett ansvar för att gå i bräschen för denna omställning.
Sexton olika el-bilar kunde under dagen beses på Sundstorget. Det glädjande är att
nu är även SAAB och Volvo med på banan.

Oppositionens orutin dominerade nya kommunstyrelsens första sammanträde.

Vid det första sammanträdet med den nyvalda kommunstyrelsen märktes det att
det är en orutinerad grupp som har invalts för m och fp.
Dagens viktaste ärende var att lägga förslag på budget för 2011. Det förslag, som
förelåg från arbetsutskottet, är en svag budget men dock i balans.
Trots den svaga budgeten förekom yrkanden om åtgärder, som borde göras,
utan att ange hur de skulle finansieras.
Alla partier har givetvis förslag om åtgärder om förbättringar, men 2011 är ett
ansträngt år, varför dessa åtgärder får vänta, såvida man inte vill höja skatten

Sd kastar grus i det kommunala maskineriet

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde valde vi en kommunstyrelse
för tiden 2010-2014.Valberedningen hade föreslagit sex socialdemokreter,
två centerpartister, tre moderater, en folkpartist och en sv.demokrat helt
enligt valresultatet.
Sverigedemokraterna krävde två platser annars kom man att kräva
propotionellt val. Ingen var beredd att avstå en plats till sd. Därför begärde 
man propotionellt val, som innebär att man under mandatperioden inte
kan göra fyllnadsval och att det nästan alltid blir s och m, som går in ,som
ersättare.
Sd fick inte fler i ks men man kastade grus i maskineriet. 
Ytterliggare gruskastning: sverigedemokraten Rolg Ottosson anmäler till
Justitie ombudsmannen förfaringsättet vid tillsättandet av kommunchef.
Fast att han vet att det inte förändrar det faktum att Claes Jarlvi kommer
att bli ny kommunchef. Det enda han åstadkommer är mer administrativt
arbete och kostnader för samhället.

RSS 2.0