Grattis Conny Prisell

Genom ett massutskick till tidningar, politiker m.fl. där Conny påstod att
kommunchefen Claes Jarlvi fått kommunchefstjänsten i Höör lyckades han
få HD till att publicera som en nyhet, att Claes Jarlvi inte skall bli kommunchef
i Höör. Hade HD haft kvar sin redaktion i Åstorp hade Fredrik säkert hittat
"riktiga nyheter" att publicera.

Näringslivsdag hos Målericenter i Åstorp


På bilden syns fr.v. Målericenters ägare Sten Carlsson
Ulf Sävström, Berth Tall och Företagarnas ordförande
Claes Sjöland

I torsdags hade kommunerna i Nordvästskåne näringslivsdagar. För Åstorps del
innebar det att årets företagare Målericenter i Åstorp AB hade öppet hus.
Dagen började med att Företagarnas ordförande i Åstorp, Claes Sjöland,
hälsade välkommen. Han passade även på att presentera kommunens
nyanställde näringslivsutvecklare Susann Eriksson.
Målericenter ägs av Ulf Sävström, Bert Tall och Sten Carlsson. De presenterade
sitt företag och vi fick bl.a. veta att man har 13 anställda och omsätter
10 miljoner pr år.

Håkan Juholts avhopp från debatt ytterliggare en felbedömning !

Söndagskvällens debatt som var tänkt som en debatt mellan riksdagspartiernas partiledare
blev en avslagen historia, sedan Juholt och Ohly valt att ej delta. Detta för man inte var
nöjd med tv:s placering av deltagarna.
I socialdemokraternas frånvaro fick Miljöpartiet och Sd chansen att ta för sig på ett sätt, som de
inte kunde gjort om Juholt varit med.
Beslutet att inte ställa upp måste vara ett stort taktiskt misstag. Om nu inte Juholts strategiska
kunnande räcker till, finns det inga kloka rådgivare?
För mig som centerpartist var det bra att kunna konstatera att vår nya partiledare
Annie Lööf var klar och tydlig och
klarade sig bra i debatten.

Ny socialchef i Åstorp

Till tjänsten, som ny förvaltningschef för socialförvaltningen i Åstorp,
fanns 38 sökande. Fyra utvaldes för intervjuer och de två som bedömdes,
som mest lämpliga, kallades till ytterliggare en intervju.
Kommunchef, fack och politiker är överens om att Anna-Lena Sellergren
är den, som passar bäst för uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har i dag beslutat att föreslå kommunstyrelsen att hon anställsom förvalt-
ningschef för socialförvaltningen.
Anna-Lena Sellergren är 49 år och bor i Varberg. Hon har i dag tjänst som
förvaltningschef i Mölndals kommun.
Min bedömning är att vi får en erfaren, kunnig och mycket väl lämpad
socialchef.


Möte om tågstopp i Kvidinge

I går hade kommunen inbjudit till informationsmöte i Kvidinge Hembygdshall om
ombyggnad av spår, perronger och Sånnavägen i samband med att det blir tågstopp
i Kvidinge. Samhällsbyggnadkontorets chef Bengt-Olle Andersson redogjorde för
de olika förslagen medan kommunens planarkitekt Linda Svederberg redogjorde
för det planförslag, som är på gång.
Vad gäller Sånnavägen föreligger två förslag. Ett som går ut på en oförändrad
sträckning med en planfri korsning. Detta förslaget förordas av M, Fp och KD.
Det andra förslaget innebär arr Sånnavägen ledes över järnvägen öster om
biblioteket. Det senare alternativet förordas av Centern och S. Det är 8 miljoner
kronor billigare än förslag ett och innebär en betydligt mindre förändring av
miljön . Det av M,Fp och KD förordade förslaget innebar en höjd av 3,80 m
vilket helt förkastades av bl.a Pålssons åkeri och Trävaruaffären. För att
deras fordon skall komma fram krävs en höjd på 4,5 m och detta förslag är
12 miljoner dyrare än vårt förslag. 150 personer deltog i informationsmötet
och enligt min bedömning stödde merparten det förlag som C och S förord
ar.

RSS 2.0