Enighet om det mesta vid årets budgetdebatt

I måndags tog fullmäktige en budget för 2013 på närmare 700 miljoner kr. En budget där utgifterna
utgjorde 98 % av intäkterna. Denna budget var majoritet och opposition överens om det mesta.
Det var endast 3 miljoner man var oense om d.v.s. mindre än en halv % av budgeten.
 Den största skillnaden var att m+fp+kd ville satsa 2 miljoner mer än s+c på asfaltering av gatorna. 
En del av detta finansierades genom att dra in 5 tjänster från bildningsnämnden, 2 mer än majoriteten,
vilket sparade  880.000 kr. Det var glädjande att oppositionen i år hade ett budgetförslag,vilket
de inte hade fjor..

Nej till fri invandring

Centerpartiet skall besluta om ett nytt partiprogram på sin partistämma
i mars månad. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag, som de
presenterat i dag. 
Ett av förslagen är att man i framtiden skall ha en fri invadring. Förslaget
har ingen förankring centerleden och kommer inte att bli stämmans beslut.
Däremot är det viktigt att vi har en human invandringspolitik och att vi ser till
att våra invandrare får ett bra emottagande,
Om detta är vi överens.

Revisorerna berömde arbetsmiljöpollicyn

Vid ett möte i måndags träffade kommunstyrelsens arbetsutskott
och socialnämnden arbetsutskoot kommunens revisorer. Revisorerna hade granskat kommunens arbetsmiljöarbete. Fackrevisorn berömde kommunens policy på området men kritiserade kommunen för en otydlig ansvarsfördelning. Man kan säga att hon efterlyste vem som hade ansvaret för en väl fungerande arbetsmiljöverksamhet.

Landshövdingen vann !

Tomarps Kungsagårds Vänner hade i ondags sin traditionella glöggafton. Trots besvärligt väglag kom drygt sextiotalet medlemmar..
Utöver glögg med tillbehör bjöds det på underhållning av Cecilia Lind och Anders Ehrenmark. En underhållningsom verkligen uppskattades. Sedan skedde en utlottnjming av fyra under året inköpta konstverk och fem böcker. En av vinnarna var vår landshövding Margareta Pålsson.

Handelsklubben anordnade en trevlig julskyltning

Det fanns många olika aktiviter i samband med dagens julskyltning.
Dessutom öppnades ett nytt kafé vid torggatan. Det är glädjande.
Jag tror att det kommer bli en populär samlingspunkt.
Centerpartiet har fått låna skyltfönstret i f.d. SE-bankens lokal, där
vi satt upp affischer om vår pågående kampanj mot ungdomsarbetslösheten och med Centerpartiets julhälsning
till åstorpsborna.

RSS 2.0