Kommunal livsmedelspolicy beslöts i går efter Center motion.

Vi gårdagens kommunfullmäktige behandlades många ärenden eftersom även januari
mötets ärenden kom upp då januari mötet ställdes in. Det var inte behörigen
 utlyst. Ett av ärendena som var uppe till behandling var en livsmedelspolicy för
vår kommun. Detta efter en centermotion i ärendet, där vi föreslog dels en policy,
men också att livsmedels upphandlingarna skall ske på ett sådant sätt, att den
närproducerade maten får en chans att vara med och konkurera. Förslaget bifölls
trots moderaternas motstånd.

IT och energiministern i MalmöI förra veckan var IT och energi-ministern Anna-Karin Hatt i Malmö.

Porträttbild på it- och regionminister Anna-Karin HattVi var tre från Åstorp
som var och lyssnade på ministern i på 54 våningen i Turning-Torso. Anna-Karin
sa att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Om energin sa hon att Sveriges kall lösa klimatkrisen genom att ställa om till ett
hållbart energisystem, så att vi konsumenter och företagen kan få tillgång till
energi till rimliga priser.

Trevliga gäster på Centerns årsmöte


Centerpartiets årsmöte gästades avl Åstorps handelsklubbs ordförande Ingrid Celin och av
Åstorps ryttarförenings Lennart Persson
Ingrid Celin redogjorde för sin syn på handeln i Åstorp.Om handlarnas satsningar på olika
aktivityeter. För att få fler handlare till att etablera sig i Åstorp skulle det behövas fler små
lokaler.
Själv startade hon på 45 kvadratmeter men har i dag c:a 300.
 Hon trodde att kommunens näringslivsutvecklare Susann Eriksson kommer att bli till god
hjälp för att få fart på handeln i Åstorp.
Lennart Persson berättade om de satsningar, som Ryttarföreningen vill
göra för att få fram mer pengar till fyrspannskuskarna. Åstorp har Sveriges bästa
fyrspannskuskar. De är även av hög internationell klass, men för att kunna fortsätta på
den nivån behövs mer pengar. Lennart jagar sponsorer.  Den 21 april är både kuskar och
hästar hemma. Då blir det full gala i ridhuset till glädje för oss åstorpsbor och förhoppningvis
pengar till körsporten.

Kommunstyrelsens au i dag

Bl a var frågan ett samgående inom Skåne Nordväst med Räddningstjästen.
Frågan blev bordlagd eftersom moderaterna behövde mer betänketid
För min del är det kristallklart att det blir inget samgående. Vi skulle få en
dyrare räddningstjänst, som dessutom skulle bli centralstyrd.
Nej, låt oss istället bygga ut det samarbete vi har med Klippan. Det fungerar
redan bra med gemensam chef och gemensam säkerhetssamordnare.

Möte med Åstorps Närongslivs Forum

I går var det möte med ÅNF, en grupp som består av representanter
för kommunens företagare och kommunstyrelsens arbetsutskot,
näringslivsutvecklaren  och kommunchefen.
I går redogjorde Arbetsförmedlingen för de ökade resurser de har
fått och därmed ökade möjligheter för skapa kontakt mellan
arbetssökandena och arbetsgivarna.
Sen redogjorde Företagarnas ordf. Claes Sjöland och vår näringslivs-
utvecklare Susann Eriksson för de förslag till nyetableringar av företag
i Åstorp, som elever från Campus i Helsingborg, tagit fram
.
Det fanns elva intressanta förslag. Flera gällde affärsetableringar
i city men också företag i anslutning till makadamen.
Förslagen kommer först att presenteras, när årets företagare
utses och sedan att ställas
ut på biblioteket.

Olyckligt utspel om pensionen.

Vår statsministr har i dag gått ut och talar om en höjd
pensionsålder. Hans föreslår att den höjs till 75 år.
Nu tror jag inte att han menar att vi skall ha en generell
höjning. Även han gör mig förvirrad, när han säger att de,
som har tunga jobb och inte orkar hålla på så länge, får
byta till mindre betungande arbeten. Lätt som en plätt.
Att man skall ha möjlighet att jobba längre framöver är
de flesta överens, men inte så här drastiska förändringar.
Jag hoppas verkligen att ledande centerpartister går ut och
säger att Centerpartiet inte står bakom förslaget.

Vernisage på Tommarps Kungsgård

I dag har jag varit på vernisage hos Tomarps Kungsgård. Konstnärsparet Anne-Lie Larsson-Ljung och
Bo Ljung var utställare. En intressant utställning. I Anne-Lies målningar facineras man av
färgspelet i hennes urbana miljöer. Bo Ljungs  abstrakta målerier är tekniskt fulländade.
Många kom till vernisagen. De flesta medlemmar i Tomarps Kungsgårds vänner. TKV har över
700 medlemmar. Är Du medlem? Om inte tycker jag Du skall bli det. Medlemsavgiften är
200 kr (350 för par).
Du blir då inbjuden till alla vernisager, går fritt in på Tomarp så ofta
Du önskar. Rabatter på inträdet vid sommarens konserter. inbjudes till sommarfest, glöggafton m.m.
Inspirationseftermiddag 2/2 på kulturhuset

Kommunens näringslivsutvecklare Susann Eriksson hade inbjudit företagarna
och andra intresserade till en eftermiddag med ett mycket intressant program.
Invest i Skåne berättade om vad de kan hjälpa till med för de företag, som
vill utöka sin verksamhet.  Sedan fick man höra om de affärsmöjlighetrrt
som etableringen av ESS och Max  i Skåne ger.  Campus berättade om vikten av
att våga satsa på och tipsa om högre utbildning. Att fler väljer en högre utbild-
ning är inte minst viktig i vår kommun.
VD för Event in Skåne berättade intressant om alla kommande storevents som
är på väg till Skåne. Han betonade även möjligheterna för de mindre kommunerna
att ordna events efter sina lokala förutsättningar.
Åstorps Ryttarförening var representerade av Lennart Pehrsson och Börje Wiebe.
De berättade att Ryttarföreningen har nya körtävlingar på gång. Den första kanske
 redan i april.

Som vanligt på kommmunstyrelsen

I onsdags 1/2 var det ks-sammanträde och som vanligt under denna
mandatperioden blev det långa diskussioner även om ärenden där
vi är överens.Tid 4,5 timmar.
Ulf G. Perssons överklagande av kommunchefstjänsten var på dag-
ordningen. Ulf betonade att överklagandet inte var
riktat mot kommun-
chefen, utan mot handläggningen
. Majoriteten avvisar skälen , som
Ulf åberopar.
Ett vilktigt beslut  i full enighet var att för 11,6 miljoner förvärva den fastighet där Activa
har sin verksamhet.

Träff med chefen för Björnekulla

I går träffade jag Martin Linde, vd för Abdon Finax, som äger Björnekulla fruktindustri.
Björnekulla kommer att fortsätta och även utvidga verksamheten i Åstorp.
Arbetsstyrkan utökas och produktionen tredubblas.
Glädjande besked.

Kommunfullmäktige 30/1

Kf tog endast 10 minuter. Vi hann bara till punkten om mötet utlysts i behörig ordning.
Vi konstaterade att HD ej infört annonsen om mötet  i rätt tid (senast en vecka innan)
Därmed konstaterade vi att det var olagligt att fortsätta. Ärendelistan tas upp igen
vid nästa fullmäktige.
Nackdel: Många ärenden nästa möter. Fördel: Jag fick tid att se matchen
Malmö-Rögle på tv.

RSS 2.0