Fri skollunch för gymnasieeleverna från Åstorp redan under höstterminen 2012

I flygbladet som delades ut under torpardagarna skrev Centerpartiet att vi vill att gymnasieeleverna från Åstorp får fri skollunch fr.o.m. hösten 2012.
Efter att kommunens ekonomi förbättrats genom att vi får återbetalda försäkringsavgifter på 9 miljoner kr så är centerns uppfattning att vi skall återinföra fria skolmåltider för våra gymnmasieelever redan under årets hösttermin. Vi och socialdemokraterna nu är överens om detta och vi kommer att beluta att så sker.

Åstorp har frisk luft, rent vatten och nära till naturen

Tidningen Miljöaktuellt publicerade häromveckan en miljöranking, som denna vecka återges i Lokaltidningen. Åstorp faller och hamnar på den sämsta fjärdedelen bland kommunerna. Helsingborg däremot hamnade på plats nr fyra. Detta trots att Helsingborg tidvis har en hälsovådlig luft och ibland även dåligt vatten.
Åstorp har ren luft, rent vatten (helt fritt från bekämpningsmedel)
och vi har många grönområden och nära till natur.
Jag tycker vi åstorpsbor har förträffliga livsbetingelse i vår kommun.
Åstorp fick minus för att man inte hade tillräckligt med ekologiska produkter i maten. En mat som dock är mycket uppskattad av de, som äter den.
 Vilket är viktigast "Ren luft och rent vatten" eller att maten är ekologiskt odlad?

Mat och kulturvandringen en succé i strålande solsken.

Mat o kulturvandringe samlade 162 personer. Man fick lyssna till Rune Nordkvist, som berättade om Hyllinges gruvepok och på Dieter Eckhoff, som beskrev det arbete som fiskeklubben lägger ner för
att vårda dammen och för att det skall finnas fisk i den.
De företag, som sedan under vandringen presenterade sina företag och bjöd på närproducerade produkter var Evas Strutsar, Tåstarp, Lars Göranssons bigård, Kvidinge, Magnihill, Mörarp, Munka Grodden, Munka Ljunby, Skåne Mejerier, Styckarna , Grytevad, Sånnagården, Kvidinge och Vitlöksflätan, Varalöv.
Lunchbuffén svarade den nyöppnade Lydinge Golfkrog för.
Många av deltagarna kom och berättade hur nöjda de var med dagen. De berömde golfkrogens mat, tackade för intressanta företagspresentationer 0ch givetvis var vi alla nöjda med det fina vädret
 i en vacker miljö.
                                                                                                                                                                                                                 

Annie Lööf kritiserade och berömde

Det var Centerpartiets dag i går i Almedalen. Jag såg och lyssnade på tv,när
Annie Lööf höll sitt tal. Hon poängterade att Centern kom att ta sig an framtidsfrågorna som arbete åt ungdomarna, miljön, företagandets villkor och landsbygdens utveckling. Hon kritiserade alliansen för
passivitet och lovade att liksom Maud Olofsson en gång gjorde, samla
alliansen hemma hos sig med förhoppning om en nytändning.

Vi blir 155 pers som går matvandringen

När anmälningstiden för vår mat och kulturvandring gick ut hade 155 personer
anmält sig . Trevligt att intresset är så stort. Nu hoppas jag på fint väder och en
intressant vandring.

RSS 2.0