Nu planerar C för matvandringen

Nu pågår marknadsföringen av vå matvandring i Hyllingeskogen
för fullt. Anmälningarna har redan börjat komma in.
Det är Lydinge golfkrog, som står för lunchbuffen. De som bjuder på smakbitar är Evas Strutsar i Tåstarp, Görannssons bigård i Kvidinge, Magnehill Mörarp, Munka Grodden Munka Ljungby, Skånemejerier, Styckarna i Grytevad, Sånnagården i Kvbidinge och Vitlöksflätan i Varalöv.
Rune Nordkvist berättar om Hyllines gruvepok och Dieter Eckhoff
om fiskeföreningen. Vi avslutar vid dammen med kaffe och kaka.

Familjen Helsingborg ?

Skåne Nordvästs styrelse, som består av kommunalråden i de nordvästskånska
kommunerna, beslöt häromdagen, att istället för  "Skåne Nordväst" skall man
framöver kalla sig för "Familjen Helsingborg". Förslaget har fått mycket ris och för
min del tycker jag det helt är helt ointressant.  Möjligtvis kan det ses som en del
av Helsingborgs storstasdröm,. Åstorp är även fortsättningsvis en del av
nordvästra  Skåne  även om vi kallar det för en i "Famijen Helsingborg"
och jag tycker att vi  skall  marknadsföra oss som "Åstorp - Söderåskommunen.

En aggressiv Margareta Pålsson slutar i fullmäktige.

Gårdagens fullmäktigesammanträde var vår blivande landshövdings sista
kf.sammanträde innnan hon tillträder som landshövding. Även i går hade
hon den aggressiva ton och svartmålning av kommunen, som hon haft hela
mandatperioden. När Margareta Pålsson var ordförande för "kommunförbundet"
i Skåne hade hon däremot en helt annan framtoning. Då var hon kompromiss
och samarbetsvillig och jag jag utgår ifrån att det är dessa egenskaper
hon tar med sig, när hon blir landshövding. Då kan hon säkert bli en
bra hövding för hela Skåne.

Naturreservat?

I veckan som gått har det diskuterats om eventuella naturreservat i Åstorps kommun.
Detta efter att miljförvaltningen ansökt hos länstyrelsen om bidrag till att ureda
frågan. Förvaltningen hade inte förankrat frågan i miljönämnden, men har i efterhand
fått nämndens godkännande för ansökan.
Vår blivande landshövding, länstyrelsens blivande chef, har gett sig in i debatten och
säger i en insändare i HD att det är helt olämpligt med naturskyddsområde i ett av
de föreslagna områdena nämligen Prästamarken i Kvidinge. Som hon beskriver det
hela tror jag att hon blandar ihop bestämmelserna för naturreservat och nationalpark.
För min del tycker jag det är lämpligt att Prästamarken blir naturreservat,
däremot är jag helt emot att vi utreder hela det område på Björås, som för-
valtningen ansökt om skall uredas. Vi skall givetvis inte utreda makadam

området eller det område på Björnås, som vi har för avsikt att bebygga.
Det är däremot lämpligt att Kalvahagen och delar av den Heinerska fastigheten
blir naturreservat och därför  skall utredas

P-O talade och Harriet och Rune fick kulturpris vid nationaldagsfirandet i Perslund


Nationaldagen i Åstorp firades även i år på traditionellt sätt. Kl 17.oo kom
Åstorps föreningar intågandes med en fana  i spetsen för varje förening.
Årets talare var rektor Per-Olof Ganestam som höll ett pedagogiskt och
innehållsrikt tal om vad som utmärker Sverige och hur vi kan vara stolta
över det vi har. Han framhöll även föreningslivets och skolans betydelse
för utvecklingen. P-O avslutade med att utbringa ett leve för Sverige.


Traditionsenligt delades även åretskulturpris och kulturstipendium ut.
Kulturpriset tilldelades  Harriet och Rune Nordkvist för sina mångåriga
insatser för kultur och föreningsliv i Hyllinge. Jag tror vi alla tyckte att det
var på tiden att Harriet och Rune fick detta pris.
Vi fick en synnerligen välmeriterad kulturstipendiat i Johan Skoog. Han är
en duktig fotograf och filmare.


Good Food Fair

Good Food Fair var namnet på en konferans , som Skånes Livsmedelsakademi
anodnade i samarbete med region Skåne den 5/6 i Trelleborg. Kostchefen
Ditte Sandström och jag var kommunens reprensentanter vid denna träff.
 Dagen startade 08.30. med att kommunpolitiker träffade regionrådet
Katarina Erlingsson. Efter  gemensam frukost fick vi intressanta redogörelser
för hur man på olika sätt kan förbättra miljö och trivsel vid åldreboendenas måltider.
Under dagen var det flera föreläsningar bl.a.  Nyskapande offentlig upphandling
och att Nå ut med innovativa produkter. Ditte och jag var helt överns om att dagen
varit givande.

Veckan 28/5 - 1/6

Måndag 28/5. Kommunfullmäktige. Vår blivande landshövding slutspurtade med frågor och
interpellationer  och hennes son fyllde på.  Det hela drog ut på tiden så att Åsa Holmén inte
hann få svar på sin interpellation om centerpartiets utdelning av flygblad  om möte i
Tingdals skola som gällde skolans omorganisation. En av interpellationerna gällde
inköpet av en inspelningsapparat, som endast använts vid en inspelning av fröken ur.
Pontus Påsson hävdade att han trodde det var vår kommunchef Claes Jarlvi, som beordat
inköpet. Kommunchefen gick in i debatten och hävdade att han aldrig inköpt någon
inspelningsapparat, men att han däremot varit på dåvarande personalchefens tjänste-
rum och via högtalartelefon hört hur en politiker skällt ut personalchefen på ett sätt,
som är helt oacceptabelt.
Onsdag 30/6. På f.m. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi var överens om det mesta. Två
folkpartimotioner föreslogs bli besvarade med moderaterna föreslog att de bifalles.
På e.m. Kommunstyrelsen. I motsats till de flesta andra kommunstyrelsesammanträden var
det denna gång god stämning och diskussionerna fördes i konstruktiv anda.
Torsdag 31/5. Kl 07.00. åkte delar av kommunstyrelsen samt ks-representanter från
Bjuv och Ängelholm till Jönköping och Vaggeryd föratt se på de båda kombiterminaler (torrhamnar)
som fanns där. Anledningen var att det finns ett önskemål om att Bjuv/Åstorp skall upplåta
mark till en sådan. För min del är jag tveksam till att fördelarna överväger nackdelarna
med en sådan torrhamn i Åstorp.

Kombi-terminalen i Vaggeryd. Foto Susanne Eriksson.


 

RSS 2.0