Nytt kommunalt bolag kan bli verklighet !

Kommunstyrelsens arbetsutskott och Björnekulla fastighets AB hade
i slutet av förra veckan överläggningar om ägardirektiven. Direktiven
blev i stort sätt oförändrade, men man blev även överens om att
BFAB skulle få bilda ett nytt bolag, Björnekulla utvecklings AB, med
uppgift att ta sig an en del utvecklingsobjekt t.ex miljön kring sten-
brottet. Aktiekapitalet för det nya dotterbolaget föreslås bli 500.000 kr.
Ett spännande projekt !

 


Vi gör en "pudel" !

Vid gårdagens centermöte blev vi överens om att undersöka möjligheten för att få en majoritet för att ha tre av återvinningsstationerna kvar. En i Hyllinge, en i Kvidinge samt den
vid OJ.

Destruktiva förslag i kf

Vid senaste fullmäktige återremitterades flera av majoritetens förslag , därför att minoriteten inte fåt igenom sina förslag i kommunstyrelsen. Det är att missbruka möjligheten för minioriteten för att återremittera
Processer som inte leder till något annat än att våra tjänstemän får
mer att göra till ingen nytta.
Vid sammanträdet behandlades även frågan om  att bevilja Finsams styrelse ansvarsfrihet, vilket  revisorerna med
den auktoriserade revisorn i spetsen tillstyrk. Finsam har fått beröm för sin verksamhet från flera håll men ända
skulle fullmäktiges motvalls käring, Pontus Pålsson, yrka på att de inte skulle få detta. Han var ensam om denna
uppfattning.

Möte med Åstorps näringslivsforum

I går var det möte med Åstorps näringslivsforum. Ett forum där representanter för näringsliv och kommun möts. Närvarande företag rapporterade om ett ganska bra sysselsättningsläge
Vår största privata arbetsgivare Jeld-Wen rapporterade om att inga varsel av personal var aktuella, medan däremot Godbiten rapporterade om att 10 personer varslats. Arbetsförmedlingen, som nu åter kommer att ha ett lokalt kontor i Åstorp berättade om de åtgärder de kan vidtaga för att minska ungdomsarbetslösheten.

Tack och lov för apoteket i Hyllinge

I går var jag på apoteket i Åstorp och skulle ha tre mediciner bl.a. insulin till en familjemedlem. Två av medicinerna fanns inte utan kunde fås först på lördag.
Insulinet var ett av dessa. Det är ofattbart att en så viktig och vanlig medicin som insulin inte fanns i lager.
Jag körde till apoteket i Hyllinge och tack och lov så fanns de mediciner jag behövde där.
Det var tredje gången jag åkt till Hyllinge för att köpa mediciner som
inte var lagerhållna i Åstorp

Tack och lov Obama vann

När jag öppnade radion i morse fick jag den glädjande nyheten att Obama omvalts som president.
Det behövs en liberal ledare för världens mäktigaste nation. Obama kan nog få landet på fötter
om inte ärkekonservativa  republikaner sätter käppar hjulet.

 

Det händer mycket i Åstorp

I går lördag var det full aktivitet på flera ställen i vår kommun.
SKANNELOPPET. Med start vid Tingvalla var det över 500 löpare, som deltog i löragens terränglopp.
SÖDERÅSENS DANSKLUBB BLÅA SKOR hade öppet hus i klubblokalen i Kvidinge. Där hade man dansuppvisning för att locka fler till deras danskurser.
SAG-gruppen hade vernisage och utställning i Kulturhuset Björnen med 10-talet utställare och där
konstnärerna visade hur man arbetar. Det var många åstorpsbor som tog chansen och såg hur konstnärerna arbetar.
På bilden  nedan syns keramikern Katarina Gustafsson, Sireköpinge vid ett av sina verk.
 
 
Tomarps Kungsgård hade vernisage för Håkan Bergströms och Gudrun Emgårds utställningar.
Två vitt skilda utställningar men både mycket intressanta och en stor publik visade sin uppskattning.
På nedanstående bilder syns Håkan Bergström framför en av sina tavlor och  en av
Gudrun Emgårds ikontavlor.
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordningen i ks återställd.

Efter att vi vi förra kommunstyrelsesammanträdet haft ett lungt och framåtsyftande sammanträde, var vi i går åter på ruta ett. Även de ledamöter i arbetsutskottet, som varit med och arbetat fram förslag till ks, var nu av annan uppfattning. Det var förslag på återremisser och väldigt många reservationer. Stackars kommunstyrelsens sekreterare med dessa otaliga yrkanden.
Finns det ingen klok människa inom oppositionen, som kan upplysa om, vilket arbete som
vissa ställer till för våra tjänstemän.
Tack och lov så finns det en styrande majoritet, som ser till kommunens bästa.

RSS 2.0