C-motion om konstgräsplan

En konstgräsplan står högt på Åstorps FF:s önskelista. Man framhåller
att avsaknaden av en sådan plan i innebär flera nackdelar för föreningen.
Efter upprepade kontakter med föreningen har Centerpartiet beslutat att motionera om
att när kommunen planerar för en multiarena i anslutning till idrottsplatsen
 B jörnekulla fastighets AB får i uppdrtag att se om det är möjligt att arenan
kombineras med en träningsplan med konstgräs samt att ta fram ett underlag för finasiering.
Jag tror att både denna satsningen och multiarenan kommer att
uppskattas av åstorpsungdomarna och bidra till att ännu fler av
ungdomarna kommer att bli aktiva utövare av olika sporter.

Ett nytt företag har etablerat sig i Åstorp

I går invigde Benders sina lokaler och presenterade sin satsning på Öresundsregionen,
där lokalerna i Åstorp kommer att vara basen för att nå kunderna i Skåne och Själland.
Benders är ett familjeägt företag , som tillverkar betongprodukter.
Omsättningen är 1,2 miljarder. Det är aktivt i stora delar av Europa.
Jag hade nöjet att vara med när Ulrica Bender tillsammans med vårt kommunalråd
Ronny Sandberg klippte det blågula bandet och förklarade anläggningen invigd.

C motionerar om kulturnämnd

När kommunfullmäktige beslöt arr slå ihop kultur och fritidsnämnden
med bildningsnämnden kämpade jag i fullmäktige för att nämnden
skulle vara kvar som egen nämnd.
2010 motionerade Centern om att vi skulle inrätta  en kulturnämnd,
vilket vi inte fick gehör för.
I vårt senaste valprogram hade vi med kravet på en kulturnämnd.
I går lämnade vi en en motion där vi föreslår att en kulturnämnd inrättas.
iDäremot anser vi att fritidsverksamheten skall vara kvar under bildningsnämnden
eftersom samarbete skola och föreningsliv är viktig.

Företagare och politiker på morgonvandring i Åstorp

Svenskt Näringsliv hade i morse inbjudi åstorpsföretagare och och några politiker till en morgonvandring med efterföljande frukost.
Med start från idrottsplatsen kl.08.00 vandrade vi en par kilometer. Vi dikuterade vad som krävs för att vår kommun skall vara en bra företagskommun. Det var glädjande att företagare och politiker var överens om att Åstorp är en väl fungerande kommun med goda framtidsutsikter.

Arne Malm förbättrar trafiksäkerheten i Grytevad

Arne Malm har uppmärksammat att långtradare ofta kommer från Tranarpshållet med alldeles
fför hög last för att komma under järnvägsviadukten och som sedan har svårt att vända.
 Det finns visserligen en förvarning, som dock många av bilarna missar.
Malm kontaktade Trafikverket, som nu meddelar att de konstateratatt det blivit en olycklig
vävisning och att man nu skall förändra denna.
 

Vision träffade kommunstyrelsens presidium

Tjänstemännens fackklubb Vision träffade i går kommunstyrelsens presidium. Anledningen var att fackklubben tillskrivet kommunen om en del tillbudsrapporter där en kommunpolitiker varit inblandad.
Fack och berörd politiker hade träffats 2011 utan att varaktiga förbättringar skett.
Nu  beslöts att parterna skall träffas ytterliggare en gång.
Facket hävdade om inte förbättringar sker kommer personal att sluta.

Egna hems handelsträdgård årets företagare i Åstorp

I går delade Företagarna ut sin utmärkelse, Årets företagare i Åstorps
kommun. Det blev Egna hems handelsträdgård, Tunagården, Kvidinge,
som utsågs bland tio nominerade. Företaget äges av
Rolf, Anna-Greta, Tomas och Magnus Pettersson. Det har
trettio anställda. Företaget har under flera år haft en stark expansion.
Utmärkelsen är åter ett bevis på att Åstorps landsbygd har lön-
samma företag ledda av duktiga entreprenörer. Jag hade glädjen
att få vara med och överlämna en blomma från Åstorps kommun.

Mattias Alp sätts i konkurs

Gårdagens kommunstyrelsesammanträde ledde jag eftersom
ordf. Ronny Sandberg var på s-kongress. Vi godkände bl.a kommunens
årsredovisning och under punkten övriga frågor föreslog
Lars-Erik Petersson (c) att Mattias Alp, som förosakat kommunen
stor ekonomisk skada genom miljöförstöringen i Hyllinge, skulle
sättas i konkurs. Ks beslöt att kommunchefen och kommunsekreteraren
skulle bereda frågan.
Sammanträdet gick ovanligt snabbt. Vi var klara efter 2,5 timmar.

RSS 2.0