Tack Gull-Britt Svensson

I dagens HD/NST har förre kulturnämndssordf. Gull-Britt Svensson en iinsändare,
där hon slår ett slag för verksamhet i kulturhuset Björnen.
Insändarn avslutar hon med att skriva: Jag stöttar Centern, som har sitt kulturansvar
kvar och inte vill att Åstorp ska bli en ö på kartan utan kultur.
 

En lyckad framtidsstämma för Centerpartiet

Fredag till söndag hade jag förmånen att vara på Centerpartiets framtidsstämma.. Det blev en debattglad stämma, som startade med arbete i grupper. Jag satt med i den grupp, som behandlade den ideologiska biten. Vi blev överens om, det som senare blev stämmans beslut: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön.Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet.

Sven Svederberg vill förändra sjukvårdens organisation i Skåne

 Vid seniorträffen på Tingvalla kom 80 personer. Fyrtio från Åstorp och lika många
från grannkommunerna.
Efter gemensam lunch gav dr Sven Svederberg från St.Ibb, Landskrona sin syn på
den skånska sjukvården.
 Sven Svederberg  ansåg att dagens sjukvård i Skåne var alltför centraliserad
och förordade en återgång  till självständiga sjukhus med egna direktioner. Detta skulle med
all sannolikhet leda till effektivare utnyttjande av resurserna och en bättre tillgänglighet för
patienterna.
 
 

Fastighetsverket vill sälja Tomarps Kungsgård

Tomarps Kungsgård har en intressant historia att förtälja. Här har härskat både danska
och svenska adelsmän och svenska överstar.
Mer än ett årtionde har borg och park arrenderats av Margareth  Anderberg-Fjellström
och Ulf Fjellström. Under deras tid har de utvecklat Kungsgården till att bli Åstorps kommuns
främsta turistmål med årligen över 20.00 besökare.
Fastighetsverkets generaldirektör, som inte förstår Tomarps Kungsgårds historiska och
kulturella värde, föreslår att staten skall avyttra Kungsgården.
Det skule bl.a. kunna innebära att borg och park inte blir tillgängliga för allmänheten.
Förslaget skall behandlas av våra rikspolitiker och min förhoppning är att de har bättre
omdöme än generaldirektören.
Vi måste dock göra allt som står i vår makt för arr förhindra försäljningen och vi måste än
en gång få hit politiker från samtliga partier för att påverka så  förslaget inte vinner gehör.
Sen har Kvidinge hembygdsförenin startat en namninsamling med krav på att staten
även i fortsättningen skall äga Tomarps Kungsgård..
SKRIV PÅ LISTAN, den finns bl.a. på Kungsgården.

Företagsfrukost kl. 06.45

I dag på morgonen hade kommunen inbjudit till frukost kl.06.45.
De företagare som samlats tilsammans med kommunfolk fick
höra kommunalrådet Ronny Sandberg berätta om aktualiteter i
Åstorp bl a att ett nytt företag Bender AB har flyttat in i kommunen.
Sen berättade Bildningsförvaltningens chef Annika Hoppe på ett intressant
sätt om sin vision om framtidens skola. Rektor Pål Olsson beskriver all den
utbildning som sker på Komvux.
Sen fick vi höra Åstorps cykelklubbs  ordförande redogöra för  SM i
landsvägscykling den 19-23 juni, som äger rum på Söderåsvägarna och med
målgång mitt för Medborgarkontoret.
Alltså bäddat för folkfest i Åstorp.

Centerpartiet vill ha F-6 skolor

Vid Centerpartiets årsmöte tog vi ställning för att skolorna i Nyvång,
Kvidinge, Tingdal, Rågen och Haganäs skall vara F-6 skolor.
Det innebär att de skall ha elever från förskolklasser och t.o.m
årskurs 6.
Björnekullaskolan skall vara en skola för klasserna 7-9. Hyllinge
fortsätter som F-9 skola.
Undersökningar visar att skolbarnen i vår kommun känner sig
trygga, då skall man inte göra alltför stora förändringar. Dessutom finns
det resultat som visar att alltför stora skolenheter ger sämre undervisningsresultat
Mot den bakgrunden är det naturligt att Centerpartiet satsar på att alla kommun-
delarna får behålla sina skolor. Vi hoppas vinna majoritet för denna uppfattning.

Bodil Berg årets kvinnliga företagare

Årligen den 8 mars utser Centern i Åstorp årets kvinnliga företagare.
På bilden syns Ann-Louise Ekberg överlämna diplomet till Bodil Berg
Motiveringen till utmärkelsen var att hon har ett expanderande företag,
i dag med 4 anställda. Hon har hembakat bröd och serverar henlagad
husmanskost. Hon gör en social insats genom att de äldre som inte klarar
av att gå till restaurangen kan få maten hemburen.
Hon är  en av de näringsidkare, som ser till att det fortfarande finns 
faktiviteter vid Storgatan.

Det blir tre återvinningstationer

När kommunstyrelsen beslutade att återvinningstationerna i Åstorp
skulle läggas ned beslöt Centerpartiet vid ett medlemsmöte, att
man vill ha en återvinningstation kvar i såväl Hyllinge, Åstorp som Kviinge.
I onsdags beslöt kommunstyrelsen, att vi skall ha återvinnings-
stationer på dessa orter, därmed har vi vunnit gehör för vårt krav.

RSS 2.0