"Matlandet Skåne" hos Oatly

Region Skåne driver ett projekt Matlandet Skåne, som har till uppgift, att stärka
Skåne som matregion. Dit finns knutet ett nätverk med en politiker från varje
kommun i Skåne och jag är Åstorps representant.
I onsdags f.m. var nätverket på studiebesk hos Oatly på deras kontor i Malmö.
Oatly är ett företag, som producerar havrebaserade produkter och drycker.
De har uppmärksammats den senaste tiden för att de anmälts av föreningen
Svensk Mjölk för vilseledande marknadsföring.
Deras produkter används bl.a., som ersättning för mjölk av de, som är laktos intoleranta
Vid vårt besök berättade VD Toni Petersson om  företagaet och deras produktion.
Grundprodukten har forskats fram i Lund och allt, som framställes är baserat på
svensk odlad havre. Försäljningen har ökat varje år och i dag är man 160 anställda
i företaget. Ett intressant studiebesök hos ett framåtgående skånskt företag.
 

Kvinnofrukost på Söderåsens-Forsgård

   T.v. Ulrika Stengard-Olsson , t.h. naturpromenad.
Klicka på bild =förstoring.
Ann-Louise Ekberg rapporterar att centerkvinnorna i lördags den 22/11 hade Kvinnofrukost på Söderåsens-Forsgård med 26 deltagare.
Efter en härlig frukost med nybakat bröd berättade Ulrika Stengard-Olsson, som är leg. sjukgymnast och ridsjukgymnast om sin konferensgård med möjligheter utöver det vanliga.
Gården ligger mitt i naturen, kan ta emot 62 övernattnings gäster och har specialutbildade islandshästar.
Besöket avslutades med en rundvandring på gården i den vackra naturen på Söderåsen. Alla tackade Ulrika för en mycket trevlig Kvinnofrukost

Det händer mycket i Åstorp

 
Bild Tomas Montelius. Läs reportage BMZ.
I fredags  firandes  på Gamla Torg,  att Barnkonventionen  funnits i 25 år.
 Det var skoleleverna i de lägre klasserna, som tillverkat 1098 ljuslyktor,
som manifesterade jubileumet.
Sedan i lördags anordnade Åstorps teaterförening i samarbete med
kommunen en barnteaterföreställning, där man spelade upp en pjäs
I Mumindalen , som bygger på Tove Janssons berättelser om mumintrollet
och lilla My. Det kom över hundra besökare och barnens inlevelse
var fantastisk. Dialogen mellan skådespelare och barn var underhållande
och barnens förtjusning var påtaglig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 Fortsatt samarbete kring västlig sträckning av höghastighetsbanan

I fredags var jag på ett sammanträde i Värnamo, som representant för Åstorps kommun.
Kallade var de nio kommuner, som har ett gemensamt intresse av att den tänkta nya
Europabanan får en stäckning, som blir, som den Malmska utredningen föreslog.
De nio kommunerna är Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga,
Klippan, Åstorp och Helsingborg.
Europabanan, SkåneSå här såg kommunrepresentanterna ut.
En ny utredning föreslår istället en östligare sträckning via Hässleholm till Malmö.
Sammanträdet leddes av Annie Lööfs pappa, Hans-Göran Johansson, som är
kommunalråd i Värnamo.
 De samlade kommunrepresentanterna var överens om, att arbeta vidare för att få den
västliga sträckningen från Jönköping till Helsingborg.
Det beslöts att ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag för  ett samarbetsavtal
och förslag till projektorganisation.
 

C-besök i det nya centralköket

I kväll (18/11) har ett tjugotal centerpartister besökt det nya centralköket. Kostchefen
Ditte Sandström tog emot och tillsammans med Susann visade runt i det nya köket,
Ett kök med en hög teknisk standard. Köksinvesteringen har kostat 22 miljoner varav
10 miljoner är kostnaden för tekniken. Vi fick reda på att personalen var mycket nöjd
med sin nya arbetsplats och att allt fungerade väl.
Sen berättade kostchefen om den upphandling av livsmedel, som sker till våren och
där kraven är att livsmedeln skall uppfylla de miljökrav, som vi har på svensk produktion.

 

Många centerpartister tar plats i kommunens nämnder.

Vid dagens fullmäktigesammanträde var det 18 centerpartister, som fick kommunala uppdrag.
Till vice ordförande i Socialnämnden valdes Bertil Wemmert , Anette Andersson blev ledamot
och Pia Andersson ersättare.
Till ledamöter i bildningsnämnden valdes Murat Özbalci och Sofia Hultberg med Jacob Larsson
som ersättare. I Kultur och fritidsnämnd blev Ann-Louise Ekberg v.ordf. och Andreas Johansson
ledamot. Andreas fick platsen efter lottdragning med en moderat, som var på förslag. till platsen.
I byggoch miljö nämnden blev Karin Sigvardsson ledamot med Marianne Axelssin, som ersättare.
I räddningsnämnden blev Lars Arvidsson ordinarie ledamot.
Lena Andersson fick uppdraget, som vice ordf, i valnämnden.
I våra bolag blev Lars-Erik Petersson ledamot och vice ordf. med
Lena Göransson som ersättare.
Till nämndeman utsågs Jim Kroon och till God man för lantmäteriärenden såväl tätortsförhållanden
som jord och skogsbruksförhållanden valdes Bodel Hansson.
Vi önskar dem lycka till i sina uppdrag, där de skall medverka till att göra en bra kommun
ännu bättre.

Uppåt för Centerpartiet

I senaste mätningen av partisympatierna (TV4) så nådde
Centern över 7 %. Det är bättre resultat än vad vi haft på
senare tider.

Nu är vi 15.000 invånare i Åstorp

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens presidium
fick vi veta att kommunen nu passerat den magiska siffran
15.000 invånare.
Vi fortsätter att vara en av de kommuner i Sverige, som årligen
har en befolkningstillväxt.

Näridrottsplatser även vid skolorna i Tingdal och Kvidinge

Till våren kommer Tingdalskolan och Kvidingeskolan att ha näridrottsplatser.
Det är så kallade multiarenor, där det att både går att spela fotboll, handboll
innebandy och basket. I Kvidinge planerar man att lägga konstgräs på
multiarenan precis, som man gjort på arenan vid Haganäs, därmed får
Kvidinge IF:s knattar en bra möjlighet att träna här på vintern.
Vi i Åstorp kan vara stolta över att vi nu kommer att ha näridrottsplatser
vid samtliga våra skolor.
 
 

RSS 2.0