Nytt uppdrag för Pålsson

I gårdagens HD kunde vi läsa, att Pontus Pålsson av regeringen
utsetts till ledamot av den regionala etikprövningsnämnden i Lund..
Regeringen har nog gjort ett dåligt förarbete innan man utsåg 
nämndens fem politiker.
Med tanke på hans tidigare uppförande i kommunförbund, region
Skåne och Åstorp kommun samt mot polisen är det, som att göra
Bocken till trädgårdsmästare.

Många SFI-elever från Syrien

 Vid ett besök i förra veckan hos SFI var de flesta av eleverna från Syrien,
 vilket inte är konstigt med tanke på de flyktingstömmar, som kommer därifrån.
Sedan kunde jag konstatera att eleverna från Syrien överlag var välutbildade.
En var professor, två tandläkare o.s.v.
De berättade att deras körkort från Syrien gällde i ett år efter att de kommit till Sverige.
Sedan måste de ta nytt körkort, vilket för en del var allt för dyrt. Körkort behövs
många gånger för att man skall få jobb. Man efterhörde centrala lösningar.

Länsstyrelsen på besök i Åstorp

I går (21/1) var länsstyrelsen på besök i Åstorp. De som kom var länsarkitekten
Elisabeth Weber, Stina Westling från samhällsplaneringsavdelningen och
Gunnel Landqvist, chef för enheten social hållbarhet.. Syftet med besöket var att
Länsstyrelsen skulle få en bild av hur förutsättningarna ser ut på bostadsmarknaden
i Åstorp.
Man lyfte även sociala faktorer som demografi, hushållens ekonomi och vilka som
efterfrågar bostäder i Åstorp .Många av de som skaffar nybyggda villor i Åstorp är ofta de,
 som har vuxit upp i Åstorp, flyttat ifrån kommunen och kommer tillbaka, när man bildat
familj.  Ett intressant besked var at de, som flyttar in har en medelålder av 28 år medan det
 för länet är 35 år. Anledningen kan vara att det är färre i Åstorp än de flesta andra kommuner,
som väljer högskolestudier och då bildar familj tidigare.
Kommunen redogjorde för de planer, som finns för byggnation i Åstorps kommun.
Länsstyrelsen avslutade med att framhålla att de gärna står till förfogande och kan utgöra
en hjälp för  kommunen i bostadsförsörjningsarbetet.

Skanne sätter Åstorp på kartan

I Skåne anordnas varje år ett trettiotal långlopp. Vid en omröstning bland
idrottsföreningarna utsågs Skanneloppet till 2014 års bästa långlopp.
Grattis IS Skanne

Flyr medlemmarna M?

Vid kommunalvalet i Åstorp förlorade M två mandat, vilket innebär
att man får betydligt färre platser att tillsätta i nämnderna än tidigare.
Det borde därför vara flera m-medlemmar, som vill ta plats i de olika
nämnderna.
Pontus .P har tidigare valts in i såväl i kommunstyrelse som bildningsnämnd.
Vid gårdagens kommunstyrelse valdes ledamöter till ks arbetsutskott. Valda blev
efter votering Ronny Sandberg, Eddy Ek och jag.  Pontus blev föreslagen av M,
men fick bara en röst vid voteringen. Sen valdes även fem ledamöter i Folkhälsorådet.
En av dem var Pontus P.  Man undrar om det är Pontus, som önskar sitta på så
många stolar eller saknar man kandidater, som i dagsläget vill företräda m.
Nu är frågan kommer några tjänstemän utöver sekreterarna att deltaga vid
bildningsnämndens och folkhälsorådets sammanträden.

RSS 2.0