Håkan Juholt i tv.En lysande talare, idéologisk och populistisk!

När jag i dag lyssnade på Socaldemokraternas nya partiledare Håkan Juholt blev jag verkligen
överaskad. Han höll ett mycket engagerat tal om "social demokrat" med ett stort steg tll
vänster, jämfört med hur andra S-partiledare talat de senaste 20 åren.
Det skall bli spännande att se hur Juholts inträde på den politiska arenan, kommer att förändra
den politiska debatten.
Centerpartiet har för sin del sedan ett tag tillbaka haft behov av att skärpa sin socialliberala
profil. Juholts idéologiska markering innebär att för vår del att vi kraftigare måste markera
vår särart.

Översiktsplaneringen av vår kommun fortsätter

Översiktsplaneringen har nu kommit så långt att vi nu är överens om vissa
områden där vi kan tänka oss bebyggelse i vår kommun
Redan 2006 motionerade Centern om att bygga ut V. Broby kyrkby mot Nyvång.
Denna motion överlämnades till ÖP-kommittén och eftersom vi i V. Broby troligtvis
kan inköpa mark av kyrkan, är det troligt att vår motion framöver kommer
att bli bifallen. Det kommer att möjliggöra att ett hundratal familjer här får möjlighet
att bygga egna villor.

Centerårsmötet såg bakåt och planerade framåt

Vid måndagens årsmöte med Centerpartietkunde man se tillbaka på ett mycket aktivt år.
Man hade fjorton utåtriktade aktiviteter, som vände sig till allmänheten. De möten som samlade
mest folk var informationsnötet på Rönnåsen om kommunens äldreomsorg samt mat
och naturvandringen i Maglaby.
Från valet rapporterades, att man nådde inte målet med tre mandat i fullmäktige utan har
oförändrat två. I valet fick inget av de politiska blocken majoritet, därför fortsätter
Centerpartiet att samarbeta med Socialdemokraterna för att få en fungerande majoritet.
Centern är väl representerad i de olika nämnderna och i bolagen.
Styrelsen omvaldes.
För 2011 planerades med flera utåtriktade aktiviteter och besök på de kommunala
inrättningarna.

Delar av bullervallen i Hyllinge skall tas bort.

Bullervallens vara eller inte vara har i flera år varit en tvistefråga i kommunen.
Konsultföretaget WSP, som har haft kommnens uppdrag att undersöka
vallens miljöpåverkan, har inte funnit att miljöpåverkan skulle vara så stor
att vallen skulle behöva tas bort.
En bortforsling, som beräknades kosta 20-30 miljoner Med WSP-rapporten som
underlagoch med tanke på kostnadsbilden har S och C sagt nej till bortforslingen.
Senare har samhällsbyggnadschefen Bengt-Olle Andersson fått i uppdrag att
undersöka kostnaderna dels om vallen ligger kvar och dels om delar skall forslas
bort.
Bengt-Olles rapport visar att kostnaderna för att låta vallen ligga kvar skulle
innebära en kostnad under 20 år på drygt 5 miljoner medan en bortforsling
innebär en kostnad på drygt 8 miljoner kr. Bengt-Olle påpekar även att det kan
föreligga en risk för framtida miljöbelastningar om vallen ligger kvar.
Den nu lägre kostnaden för bortforslingen beror på att NSR inte finner massornas
miljöpåverkan större än att man kan få deponera till 225 kr tonet
Mot denna bakgrund och då skillnaden mellan de båda förslagen endast är
tre miljoner kr föreslog i går ett enhälligt arbetsutskott att föreslå ks föreslå
fullmäktige att c:a 27.500 ton förorenade massor fån bullervallen i Hyllinge
borttransporteras till NSR:s anläggning i Filborna.

Sjukvården är förträfflig

För en månad sedan hade kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens bolag
överläggningar om ägardirektiven. Senare på kvällen spelade var det bordtennis
på programmet. Jag deltog utrustad med vinnarskalle och läderskor. Ingen bra
kombination. Jag satsade för hårt , föll mot ett bord och sedan ned på golvet.
Akut till Helsingborgs sjukhus. Konstaterad bruten lårbenshals och operation.
Tio dagar på sjukhuset i Hbg och sju på Rehab i Ängelholm. Tillräckligt lång tid
för att konstatera att vår sjukvård är förträfflig med en kunnig och serviceinriktad
personal.
På grund av sjukhusvistelseen har jag haft en månads timeout från politiken
och också från bloggandet, men nu är jag tillbaks

RSS 2.0