Centerpartiet 8,8 % i AB mätning

Nu kan vi centerpartister glädja oss åt ytterligare en bra
opinionsmätning. I Aftonbladets decembermätning får vi 8,8 %

Vi slår vakt om kulturhuset

För ett par år sedan ville kultur- bildningsförvaltningen att biblioteket skulle överflyttas
till Kulturhuset Björnen. En arbetsgrupp åkte land och rike kring för att inhämta idéer.
Centern var emot förslaget och lyckades i sin opinionsbildning. Det blev ingen flytt.
När frågan nu åter aktualiseras för att man vill flytta Konvux till bibliotekslokalerna så är
Centerpartiet fortfarande emot.
Vi ser gärna att Konvux flyttas till centrum, men då till annan lokal än biblioteket.
Biblioteket ligger i dag centralt och är lätttillgängligt .
Politikerna är överens om, att centrum behöver förstärkas. Då skall vi givetvis inte
ta bort det som drar flest besökare till centrum.
Kulturhuset behövs vid en mängd olika tillfällen. Jag kan peka på överfullt kulturhus vid
tre tillfällen den senaste månaden. När kommunen hade information om flyktingsituationen,
vid julkoncerten och vid musikkårens koncert.
Vi har en växande teaterförening som har arragemang, som ibland behöver en stor lokal.
Dessutom användes kulturhuset i stor utstäckning för konferenser av olika slag.
Kulturhuset uppskattas av många och vi får även stor uppskattning från personer boende
utanför kommunen .
När kulturhuset kom till var det endast Kommunens väl, nuvarande sverigedemokraterna,
som var emot. Nu tycks gruppen som vill rasera det som skapats ha växt.
Centerpartiet  kommer även denna gången, att kämpa för att ha vårt kulturhus kvar.

Uppskattat studiebesök hos Alfredssons i Maglaby

I tisdags var det ett trettiotal centerpartister, som besökte Maria och Kristina Alfredssons
ridhus i Maglaby.
Kristina hälsade oss välkomna och berättade därefter om de problem man hade i samband
med ansökningen om bygglov för ridhuset, men också om hallens konstruktion och möjligheter.
Sven Alfredsson visade sedan hur man tränar och töm kör en häst. Magdalena Alfredsson
 körde med ponnyn  Pep mellan koner. Ett moment, som förekommer när man tävlingskör.
Till sist fick vi se Rebecka träna sin häst.
Vi var alla imponerade av den nya hallen och av det som visades.
 
Kristina Alfredsson vid en av hoppbommarna, där
hon berättar för oss om hallen
Kvällen avslutade vi med julkaffe hos Sånnagården

RSS 2.0